Ustawianie hasła w celu chronienia informacji użytkownika w programie Outlook

Dla pliku danych programu Outlook (pst) można ustawić hasło, aby zapobiec niezamierzonemu dostępowi przez innych użytkowników tego samego komputera. Po ustawieniu hasła przy każdym uruchomieniu programu Outlook lub przy pierwszym otwarciu pliku podczas sesji programu Outlook wyświetlany jest monit o podanie hasła.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń:  Hasła pliku danych programu Outlook (pst) nie mają na celu zapewnienia ochrony przed zamierzonymi złośliwymi próbami dostępu do danych. Lepszą metodą ograniczenia dostępu do danych jest utworzenie konta użytkownika systemu Windows chronionego hasłem dla każdej osoby korzystającej z komputera. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.

Ustawianie lub zmienianie hasła dla pliku pst

Po utworzeniu hasła pliku danych programu Outlook (pst) zaleca się jego okresowe zmienianie.

 1. Otwórz program Outlook i na karcie Plik wybierz pozycję Ustawienia kont > Ustawienia kont.

  Opcje dostępne po wybraniu ustawień konta w programie Outlook

 2. Na karcie Pliki danych wybierz plik danych programu Outlook (pst), dla którego chcesz utworzyć lub zmienić hasło, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

 3. Wybierz pozycję Zmień hasło.

  Uwaga: Przycisk Zmień hasło nie jest wyświetlany w przypadku korzystania z konta programu Exchange. Dostęp do konta i informacji na serwerze Exchange jest chroniony hasłem sieciowym.

 4. W oknie dialogowym Zmienianie hasła w polach Nowe hasło i Potwierdź hasło wpisz hasło o długości maksymalnie 15 znaków.

  Okno dialogowe Zmienianie hasła

  Uwaga: Należy używać silnych haseł z uwzględnieniem wielkości liter, które zawierają co najmniej osiem znaków oraz stanowią kombinację małych i wielkich liter, cyfr oraz symboli, na przykład Y6dh!et5. Dłuższe i bardziej złożone hasła są bezpieczniejsze.

 5. Kliknij przycisk OK, aby ustawić hasło.

Najważniejsze wskazówki i porady dotyczące haseł

 • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Firma Microsoft nie jest w stanie odtworzyć utraconego hasła. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 • Komputer może pamiętać hasło, aby nie trzeba było go podawać przy każdym otwieraniu pliku danych programu Outlook (pst). Jeśli Twoje konto użytkownika w systemie Microsoft Windows jest chronione hasłem i żadna inna osoba nie ma do niego dostępu, po potwierdzeniu nowego hasła zaznacz pole wyboru Zapisz to hasło na swojej liście haseł.

 • Hasło ustawione dla pliku danych programu Outlook (pst) obejmuje cały ten plik. Nie można ustawić hasła dla poszczególnych folderów w pliku danych programu Outlook (pst).

Ustawianie lub zmienianie hasła dla pliku pst

Elementy tworzone i odbierane w programie Outlook są przechowywane w plikach folderów osobistych (pst), które znajdują się na dysku twardym komputera. Lokalizacja domyślna to \Użytkownicy\Twoja nazwa użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Wiadomości e-mail odbierane przez poszczególnych użytkowników korzystających z tego samego komputera mogą być dostarczane do oddzielnych folderów osobistych, dla których można ustawić hasło.

 1. W menu Plik kliknij pozycję Zarządzanie plikiem danych, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia konta.

 2. Na karcie Pliki danych kliknij plik folderów osobistych (pst), dla którego chcesz utworzyć hasło, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Foldery osobiste.

 3. Kliknij przycisk Zmień hasło.

  Uwaga: Ten przycisk nie jest wyświetlany, jeśli Twoje konto e-mail działa w programie Microsoft Exchange. Foldery programu Outlook są już chronione za pomocą hasła programu Exchange.

 4. W polu Nowe hasło wpisz nowe hasło. Hasło może mieć długość maksymalnie 15 znaków i uwzględniana jest w nim wielkość liter.

  Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 5. W polu Potwierdź hasło wpisz ponownie nowe hasło.

 6. Jeśli udostępniasz komputer innym osobom, nie zaznaczaj pola wyboru Zapisz to hasło na swojej liście haseł. Każda osoba z dostępem do tego komputera będzie mieć możliwość otwarcia pliku pst. Jeśli konto użytkownika systemu Windows jest chronione hasłem, a do komputera nie mają dostępu inne osoby, możesz zaznaczyć pole wyboru Zapisz to hasło na swojej liście haseł, aby nie wprowadzać hasła podczas każdego użycia pliku pst.

 7. Kliknij przycisk OK dwa razy, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Najważniejsze wskazówki i porady dotyczące haseł

 • Logowanie do samego programu Outlook nie jest chronione hasłem. Hasło ustawiane za pomocą niniejszych instrukcji chroni Twoje dane osobiste, które są używane w programie Outlook, ale nie zapobiegnie używaniu programu Outlook przez inne osoby ani nie zabezpieczy danych przed hakerami. Twoje hasło i konto Microsoft, których używasz do logowania się do systemu Windows, pozwalają zapewnić, że inni użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do Twoich plików nie tylko w programie Outlook, ale i do wszystkich plików, które tworzysz i zapisujesz w programach działających w systemie Windows.

 • Jeśli korzystasz z programu Outlook za pomocą programu Microsoft Exchange — co jest częste w środowiskach biznesowych i rzadkie w przypadku osobistej lub domowej poczty e-mail — nie musisz ustawiać hasła dla swoich danych programu Outlook. Ochroną danych programu Outlook zarządza już program Microsoft Exchange.

 • Hasło ustawione dla pliku pst obejmuje cały ten plik. Nie można ustawić hasła dla poszczególnych folderów w pliku pst.

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×