Ustawianie marginesów strony przed wydrukowaniem arkusza

Porada: Chociaż Excel dla sieci Web nie obsługuje ustawiania marginesów strony, oferuje niektóre opcje Ustawienia strony na karcie Układ strony.

Aby lepiej wyrównać Excel na drukowanej stronie, możesz zmienić marginesy, określić marginesy niestandardowe lub wyśrodkować arkusz — poziomo lub pionowo na stronie. Excel Online

Marginesy strony to puste miejsca między danymi a krawędziami drukowanej strony. Górny i dolny margines strony może służyć do takich spraw jak nagłówki, stopki i numery stron.

Aby ustawić marginesy strony, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaznacz arkusze do wydrukowania.

  Jak zaznaczyć arkusze

  • Aby zaznaczyć jeden arkusz:

   Kliknij kartę arkusza, który chcesz wydrukować.

   Sheet tabs

   Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

   Przyciski przewijania arkusza

  • Aby zaznaczyć co najmniej dwa sąsiadujące arkusze:

   Kliknij kartę pierwszego arkusza. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  • Aby zaznaczyć co najmniej dwa arkusze, które nie sąsiadują ze sobą

   Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  • Aby zaznaczyć wszystkie arkusze w skoroszycie:

   Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada: Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany tekst [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, kliknij dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

  Grupa Ustawienia strony na karcie Układ strony

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć wstępnie zdefiniowanych marginesów, kliknij opcję Normalny, Szeroki lub Wąski.

   Porada: Jeśli wcześniej używano marginesu niestandardowego, to ustawienie jest dostępne jako opcja Ostatnie ustawienie niestandardowe.

  • Aby określić niestandardowe marginesy strony, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie w polach Górny,Dolny, Lewy i Prawy wprowadź odpowiednie rozmiary marginesów.

  • Aby ustawić marginesy nagłówka i stopki, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe a następnie wprowadź nowy rozmiar marginesu w polach Nagłówek i Stopka. Ustawienie marginesów nagłówka lub stopki zmienia odległość od górnej krawędzi papieru do nagłówka lub od dolnej krawędzi papieru do stopki.

   Uwaga: Ustawienia nagłówka i stopki powinny być mniejsze od ustawień marginesu górnego i dolnego i większe niż minimalne marginesy drukarki lub równe.

  • Aby wyśrodkować stronę w poziomie lub w pionie, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie w obszarze Wyśrodkuj na stronie zaznacz pole wyboru Pionowo lub Poziomo.

Porada: Aby wyświetlić podgląd nowych marginesów, kliknij pozycję Plik > Drukuj. Aby dostosować marginesy w podglądzie wydruku, zaznacz pole Pokaż marginesy w prawym dolnym rogu okna podglądu, a następnie przeciągnij czarne uchwyty marginesów po obu stronach i u góry lub u dołu strony.

Pole Pokaż marginesy w Podglądzie wydruku

Uwaga: Marginesy strony definiujące określony w danym arkuszu są przechowywane w tym arkuszu podczas zapisywania skoroszytu. Nie można zmienić domyślnych marginesów strony dla nowych skoroszytów.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Wyświetlanie podglądu stron arkusza przed drukowaniem

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×