Ustawianie opcji audio spotkania

Z poziomu karty Telefony w oknie dialogowym Opcje możesz ustawić preferencje dołączania do części audio spotkania. Opcje te stają się jednak dostępne dopiero po zaznaczeniu pola wyboru Pamiętaj mnie na tym komputerze na karcie Ogólne. Dostępne opcje różnią się w zależności od funkcji włączonych dla danego konta przez zespół pomocy technicznej. Wybierz jedno z poniższych ustawień:

Lync Web App: Dołącz do części audio spotkania ze swojego komputera.

Nie dołączaj do części audio: Nie dołączaj do części audio spotkania ze swojego komputera.

Nowy numer¹: Dołącz do części audio spotkania w taki sposób, aby konferencja zadzwoniła na określony numer telefonu.

Jeśli nie chcesz ustawić opcji domyślnej dla wszystkich spotkań, ale wolisz wybierać jedną z opcji przed dołączaniem do spotkania, zaznacz pole wyboru Przed dołączeniem zapytaj mnie o potwierdzenie lub wybranie innego źródła audio.

¹ Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy dla konta programu Lync organizatora spotkania jest włączona obsługa programu Enterprise Voice. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej.

W przypadku użytkowników usługi Office 365 ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy organizator spotkania ma skonfigurowaną usługę Lync z planem 3 i odpowiednie konto. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×