Ustawianie opcji dzwonków i dźwięków

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Dzwonki telefonu i inne dźwięki (na przykład dźwięki powiadomień) można ustawić w oknie dialogowym Lync — Opcje.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie opcji dzwonków i dźwięków

Przypisywanie dzwonków do połączeń

Określanie, kiedy dźwięki mają być odtwarzane

Zatrzymywanie odtwarzania wszystkich dźwięków programu Lync 2010

Ustawianie określonych dźwięków

Określanie dźwięków odtwarzanych podczas połączeń zawieszonych

Otwieranie opcji dzwonków i dźwięków

Aby wyświetlić te opcje, otwórz program Lync i wykonaj następujące czynności:

  • W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki.

Początek strony

Przypisywanie dzwonków do połączeń

W programie Microsoft Lync 2010 dostępne są różne dzwonki do wyboru. Można przypisać różne dźwięki dzwonka do różnych typów połączeń.

  1. Wyświetl opcje dzwonków i dźwięków, a następnie na liście Rozmowy z kliknij typ połączenia, do którego chcesz przypisać dźwięk dzwonka.

  2. Na liście Dzwonek kliknij żądany dzwonek. Program Lync 2010 odtworzy jego próbkę.

Początek strony

Określanie, kiedy dźwięki mają być odtwarzane

Domyślnie program Lync odtwarza dźwięki, gdy występują określone zdarzenia. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy użytkownik nie chce słyszeć żadnych dźwięków, na przykład wtedy, gdy ma ustawiony status Nie przeszkadzać.

Zatrzymywanie odtwarzania wszystkich dźwięków programu Lync 2010

  • Wyświetl opcje dzwonków i dźwięków, a następnie wyczyść pole wyboru Odtwarzaj dźwięki w programie Lync 2010 (w tym dzwonki alertów połączeń przychodzących oraz alertów wiadomości błyskawicznych).

Ustawianie określonych dźwięków

  1. Wyświetl opcje dzwonków i dźwięków, a następnie kliknij przycisk Ustawienia dźwięku.

  2. W oknie dialogowym Dźwięki przewiń zawartość do pozycji Lync 2010.

  3. Kliknij zdarzenie (na przykład Połączenie zakończone).

  4. Na liście Dźwięki kliknij plik dźwiękowy. Aby go odsłuchać, kliknij pozycję Test.

Początek strony

Określanie dźwięków odtwarzanych podczas połączeń zawieszonych

Jeśli ta funkcja została włączona w firmie (pole wyboru jest aktywne), można wybrać dowolny plik dźwiękowy, na przykład muzykę lub nagrane ogłoszenie, do odtwarzania rozmówcom podczas połączeń zawieszonych.

  1. Wyświetl opcje dzwonków i dźwięków, a następnie zaznacz pole wyboru Odtwarzaj muzykę podczas zawieszonego połączenia.

  2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać na komputerze plik dźwiękowy w formacie WMA lub WAV, który będzie odtwarzany rozmówcom podczas połączeń zawieszonych.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×