Ustawianie opcji dzwonków i dźwięków w programie Lync 2010 Attendee

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Dzwonki telefonu i inne dźwięki (na przykład dźwięki powiadomień) można ustawić w oknie dialogowym Opcje.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie opcji dzwonków i dźwięków

Przypisywanie dzwonków do połączeń

Wybieranie opcji dźwięków

Ustawianie określonych dźwięków

Wyświetlanie opcji dzwonków i dźwięków

Aby wyświetlić opcjedzwonków i dźwięków, wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Przed dołączeniem do spotkania kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync 2010 Attendee, a następnie kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki. W oknie dialogowym Lync Attendee — Opcje kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki.

 • W trakcie spotkania w dowolnym momencie kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki.

Początek strony

Przypisywanie dzwonków do połączeń

W oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Lync 2010 Attendee są dostępne różne dzwonki do wyboru i można przypisać różne dźwięki dzwonka do różnych typów połączeń. Można również określić sytuacje, w których dźwięki mają być słyszalne.

 • W opcjach Dzwonki i dźwięki w obszarze Dzwonki na liście Rozmowy z kliknij typ połączenia, do którego chcesz przypisać dźwięk dzwonka.

 • Na liście Dzwonek kliknij odpowiedni dzwonek. Program Lync Attendee 2010 odtworzy jego próbkę.

Początek strony

Wybieranie opcji dźwięków

Domyślnie program Attendee odtwarza dźwięki, gdy występują określone zdarzenia.

Jeśli w opcjach Dzwonki i dźwięki w obszarze Dźwięki zaznaczono pole wyboru Odtwarzaj dźwięki w programie Lync (z dzwonkami dla alertów przychodzących i alertów wiadomości błyskawicznych włącznie), program Attendee będzie odtwarzał wybrany dzwonek, gdy zadzwoni telefon. Aby dźwięki alertów wiadomości błyskawicznych nie były słyszalne, należy zaznaczyć pole wyboru Wycisz dźwięki alertów przychodzących wiadomości błyskawicznych podczas wyświetlania konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. Będą także słyszalne dźwięki programu Attendee wybrane w oknie dialogowym Dźwięki (aby je zmienić, należy kliknąć pozycję Ustawienia dźwięku).

Aby wyciszyć wszystkie dźwięki programu Attendee, należy wyczyścić pole wyboru Odtwarzaj dźwięki w programie Lync (z dzwonkami dla alertów przychodzących i alertów wiadomości błyskawicznych włącznie).

Początek strony

Ustawianie określonych dźwięków

Aby ustawić określone dźwięki, wykonaj następujące czynności:

 1. W opcjach Dzwonki i dźwięki w obszarze Dźwięki kliknij pozycję Ustawienia dźwięku.

 2. Na karcie Dźwięki przewiń zawartość listy Zdarzenia programu do pozycji Microsoft Lync 2010 Attendee.

 3. W obszarze Microsoft Lync 2010 Attendee kliknij zdarzenie (na przykład Połączenie zakończone).

 4. Na liście Dźwięki kliknij plik dźwiękowy. Aby go odsłuchać, kliknij pozycję Test.

Ustawienia dźwięku obejmują kilka kart, na przykład opisaną powyżej kartę Dźwięki. Automatycznie wybrano najlepsze możliwe połączenie ustawień dźwięku dla spotkań online. Ustawienia można dostosować na karcie Odtwarzanie (na przykład głośniki) lub na karcie Nagrywanie (na przykład mikrofon).

Czwarta karta (Komunikacja) umożliwia określenie działań, które mają być wykonywane w momencie wykrycia działania komunikacyjnego, takiego jak powiadomienie lub alert. Głośność różnych dźwięków komputera używanego jako telefonu jest automatycznie dostosowywana zgodnie z wyborem następujących opcji:

 • Wycisz wszystkie inne dźwięki

 • Zmniejsz głośność wszystkich innych dźwięków o 80%

 • Zmniejsz głośność wszystkich innych dźwięków o 50%

 • Nie wykonuj żadnego działania

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×