Ustawianie opcji i numerów telefonów

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

W celu skonfigurowania lub zmienienia ustawień telefonu należy użyć okna dialogowego Lync — Opcje.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie lub zmienianie numerów telefonów

Korzystanie z telefonu tekstowego (TTY)

Określanie telefonu połączenia konferencyjnego

Dodawanie lub zmienianie numerów telefonów

Aby otworzyć opcje telefonów, należy uruchomić program Lync, kliknąć przycisk Opcje Przycisk opcji programu Lync , a następnie kliknąć pozycję Telefony.

Numery telefonów zdefiniowane w firmowym systemie katalogowym mogą być widoczne dla wszystkich kontaktów w organizacji, którym przypisano relacje określające poziom prywatności Mój współpracownik, Grupa robocza lub Znajomi i rodzina. W przypadku użytkowników o relacjach Zablokowane kontakty lub Zewnętrzne kontakty nie są one widoczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności.

Początek strony

Korzystanie z telefonu tekstowego (TTY)

Aby korzystać z funkcji telefonu tekstowego, na przykład w przypadku osób niedosłyszących, należy podłączyć urządzenie TTY.

Aby podłączyć urządzenie TTY, wyświetl opcje telefonów, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz tryb TTY.

Określanie telefonu połączenia konferencyjnego

Ustawieniem domyślnym w przypadku numeru używanego do połączeń konferencyjnych jest połączenie VoIP programu Lync. Jeśli numer służbowy znajduje się na liście numerów telefonów użytkownika, można określić, który z nich ma być używany na potrzeby połączeń konferencyjnych i spotkań online.

Aby zmienić ten numer, wyświetl opcje telefonów, a następnie wybierz telefon z listy Do spotkania dołącz audio z.

Można też określić, czy przy każdym dołączaniu do spotkania program ma monitować o wybranie urządzenia.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×