Ustawianie opcji ogólnych

Możesz skonfigurować formatowanie wiadomości błyskawicznych i w oknie Ogólne wybrać inne ustawienia ogólne programu Lync.

Uwaga:  Jeśli szukasz na tej stronie ogólnych informacji o programie Lync, kliknij odpowiedni link zamieszczony w tym temacie.

Ustawianie preferencji dotyczących okna Konwersacje

Wybory dokonywane w oknie opcji Ogólne decydują o tym, jak będą wyglądać tekst i emotikony w wiadomościach błyskawicznych, czy wszystkie konwersacje będą wyświetlane w jednym oknie oraz czy program Lync zachowa widok konwersacji między sesjami.

 • Aby włączyć lub wyłączyć sprawdzanie pisowni, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

 • Aby emotikony były widoczne w wiadomościach błyskawicznych, zaznacz pole wyboru Pokaż emotikony w wiadomościach. Aby zamiast emotikonów były wyświetlane ich typograficzne odpowiedniki, wyczyść to pole wyboru.

 • Aby korzystać z konwersacji na kartach, wybierz opcję Włącz konwersacje na kartach. (Opcja konwersacji na kartach umożliwia wygodne śledzenie wielu konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych i kanałów tematów jednocześnie. W przypadku kilku konwersacji trwających równocześnie dla każdej z nich w lewym górnym rogu okna Konwersacje jest wyświetlana karta. Klikając te karty, możesz przełączać się między konwersacjami.)

 • Aby ograniczyć wyświetlanie poszczególnych konwersacji na kartach do jednego wiersza, wybierz pozycję Pokazuj karty tylko w jednym wierszu.

 • Aby program Lync zapamiętywał przy wylogowywaniu, które konwersacje są wyświetlane na kartach, i automatycznie przywracał ten widok przy następnym logowaniu, wybierz pozycję Otwórz ponownie moje konwersacje po zalogowaniu się do programu Lync.

 • Aby zmienić domyślny rozmiar, styl i kolor czcionki w wysyłanych wiadomościach błyskawicznych, kliknij pozycję Zmień czcionkę i wybierz opcje w oknie dialogowym. Aby zastosować preferencje dotyczące czcionek do odbieranych wiadomości błyskawicznych, zaznacz pole wyboru Zastosuj ustawienia do wiadomości przychodzących.

Wybieranie opcji w celu udzielenia pomocy w ulepszaniu programu Lync

Jeśli w danej organizacji włączono odpowiednią funkcję, możesz zdecydować się na uczestnictwo w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP, Customer Experience Improvement Program) firmy Microsoft. Komputer lub urządzenie uczestnika tego programu będzie automatycznie wysyłać firmie Microsoft informacje o sposobie korzystania z określonych produktów. Informacje z tego komputera są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu, a firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji. Aby dowiedzieć się więcej o Programie poprawy jakości obsługi klienta, zobacz Program poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft.

 • Aby wziąć udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta, otwórz okno Opcje ogólne, a następnie wybierz pozycję Utwórz konto w Programie poprawy jakości obsługi klienta.

Możesz też włączyć automatyczne wysyłanie do firmy Microsoft informacji o problemach z logowaniem oraz z łączeniem się ze spotkaniami w programie Lync. Informacje te pomogą dotrzeć do przyczyny problemu.

 • Aby pomóc w zbieraniu informacji o błędach logowania oraz błędach związanych ze spotkaniami w programie Lync, w oknie Opcje ogólne zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj do firmy Microsoft informacje w ramach Programu udoskonalania aplikacji Lync.

Ustawianie opcji rejestrowania, aby ułatwić rozwiązywanie problemów działowi pomocy technicznej w firmie

Dzienniki systemowe służą czasem do analizowania problemów z systemem. Dział pomocy technicznej może od czasu do czasu poprosić Cię o zebranie dzienników w celu ułatwienia rozwiązania pewnych problemów. Jeśli nikt Cię o to nie poprosił, nie musisz zwracać uwagi na ustawienia rejestrowania. Jeśli poproszono Cię o zmianę lub potwierdzenie ustawień rejestrowania, zrób tak:

 • Otwórz okno opcji Ogólne i zgodnie z zaleceniami działu pomocy technicznej wybierz poziom rejestrowania (Pełne, Uproszczone lub Wyłączone) z menu rozwijanego Rejestrowanie w programie Lync.

 • Zgodnie z zaleceniami działu pomocy technicznej zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Lync.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z rejestrowania w programie Lync, zobacz Informacje o rejestrowaniu w programie Lync.

Ustawianie opcji okna aplikacji

Po kliknięciu przycisku Zamknij (X) w prawym górnym rogu okna głównego programu Lync program nadal działa, więc możesz otrzymywać powiadomienia o przychodzących połączeniach i wiadomościach. Domyślnie kliknięcie przycisku Zamknij powoduje zminimalizowanie okna programu Lync do paska zadań. Zaznaczając odpowiednie pole wyboru w obszarze Okno aplikacji, możesz jednak ustawić minimalizowanie okna programu Lync do obszaru powiadomień (znajdującego się z prawej strony paska zadań) zamiast do paska zadań.

 • Otwórz okno opcji Ogólne i w obszarze Okno aplikacji zaznacz pole wyboru Zminimalizuj do obszaru powiadomień, a nie do paska zadań.

 • Kliknij pozycję Plik (w menu lub na liście rozwijanej wyświetlonej po kliknięciu strzałki obok przycisku Opcje), kliknij pozycję Zakończ, a następnie ponownie zaloguj się do programu Lync, aby to ustawienie zaczęło obowiązywać. Teraz możesz wykonać te czynności:

  • Kliknij przycisk Minimalizuj w prawym górnym rogu, aby zminimalizować program Lync do paska zadań.

  • Kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu, aby zminimalizować program Lync do obszaru powiadomień.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×