Ustawianie opcji ogólnych

Możesz ustawić opcje połączeń, spotkań, pokazywania lub ukrywania obrazów oraz inne ustawienia ogólne. W zależności od konfiguracji programu Lync używanej w Twojej organizacji niektóre opcje mogą być wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim zespołem pomocy technicznej.

Uwaga:  Niniejszy artykuł dotyczy usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach.

W tym artykule

Połączenia i spotkania

Wymagaj sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP

Exchange

Pokaż i ukryj obrazy

Ikona paska statusu

Dźwięk i wibracje

Tryb TTY

Pomoc i informacje

Połączenia i spotkania

Podaj numer swojego telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu. Jeśli program Lync nie może użyć sieci Wi-Fi lub komórkowej sieci transmisji danych do nawiązania połączenia audio lub wideo, oddzwania pod ten numer w celu udostępnienia części audio połączenia programu Lync.

Po zalogowaniu się do aplikacji Lync 2013 dla systemu Android po raz pierwszy zostanie wyświetlony przewodnik umożliwiający skonfigurowanie ustawienia Numer telefonu. Aby je zaktualizować, zrób tak:

  1. Gdy jest otwarty ekran programu Lync, naciśnij przycisk Menu urządzenia przenośnego, a następnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje naciśnij pozycję Połączenia i spotkania i wprowadź swój numer telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu.

Wymagaj sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie opcjami sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP.

Exchange

Domyślnie opcja poświadczeń programu Exchange jest włączona w celu umożliwienia pokazywania wszystkich informacji o spotkaniu i poczcie głosowej w programie Lync.

Ustawienie Exchange umożliwia wprowadzenie poświadczeń dla serwera Exchange, jeśli odbiegają one od ustawień programu Lync. W przypadku, gdy są takie same, pozostaw je w pozycji WŁ.. Poświadczenia serwera Exchange są potrzebne do wyświetlania spotkań i poczty głosowej.

Ustawienia serwera proxy HTTP są potrzebne, jeśli w sieci Twojej organizacji jest używany serwer proxy wymagający konfiguracji poświadczeń. Te informacje musisz wprowadzić w celu zalogowania się i używania aplikacji w sieci Wi-Fi organizacji.

Pokaż i ukryj obrazy

Aby pokazać lub ukryć obrazy kontaktów, zaznacz lub wyczyść pole wyboru.

Gdy ta opcja jest wyłączona, obrazy nie są pobierane ani wyświetlane.

Ikona paska statusu

Aby włączyć lub wyłączyć ikonę paska statusu dla programu Lync, zaznacz lub wyczyść pole wyboru.

Dźwięk i wibracje

Dla programu Lync można wyłączyć dźwięk i wibracje lub skorzystać z ustawień dźwięku urządzenia.

Tryb TTY

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do wysyłania informacji tekstowych przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do urządzenia przenośnego. W przeciwnym razie jakość dźwięku może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku.

Tryb TTY jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, przesuń do pozycji WŁ.

Pomoc i informacje

  • Aby wyświetlić tematy Pomocy po zalogowaniu do programu Lync, naciśnij przycisk Menu urządzenia, a następnie naciśnij pozycję Pomoc.

  • Aby wyświetlić szczegóły produktu, warunki użytkowania i uwagi innych firm dotyczące produktu, naciśnij przycisk Menu urządzenia, a następnie naciśnij pozycję Opcje > Informacje.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×