Ustawianie opcji ogólnych

W tym artykule opisano okno opcji ogólnych, w którym możesz skonfigurować formatowanie wiadomości błyskawicznych i wybrać inne opcje ogólne programu Lync.

Ustawianie preferencji dotyczących okna Konwersacje

Wybory, których dokonasz w obszarze Okno konwersacji po otwarciu opcji ogólnych, zdecydują o tym, jak będą wyglądać tekst i emotikony w wiadomościach błyskawicznych, czy wszystkie konwersacje będą wyświetlane w jednym oknie oraz czy program Lync zachowa widok konwersacji między sesjami.

 • Aby emotikony były widoczne w wiadomościach błyskawicznych, zaznacz pole wyboru Pokaż emotikony w wiadomościach. Aby zamiast emotikonów były wyświetlane ich typograficzne odpowiedniki, wyczyść to pole wyboru.

 • Aby zmienić domyślny rozmiar, styl i kolor czcionki w wysyłanych wiadomościach błyskawicznych, kliknij przycisk Zmień czcionkę i wybierz opcje w oknie dialogowym. Aby zastosować preferencje dotyczące czcionek do odbieranych wiadomości błyskawicznych, zaznacz pole wyboru Zastosuj ustawienia do wiadomości przychodzących.

Dostępna w programie Lync opcja wyświetlania konwersacji na kartach umożliwia wygodne śledzenie wielu konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych jednocześnie. W przypadku kilku aktywnych konwersacji dla każdej z nich w lewym górnym rogu okna konwersacji jest wyświetlana karta. Klikając te karty, możesz przełączać się między konwersacjami.

 • Aby włączyć konwersacje na kartach, zaznacz pole wyboru Włącz konwersacje na kartach.

 • Aby ograniczyć wyświetlanie poszczególnych konwersacji na kartach do jednego wiersza, zaznacz pole wyboru Pokazuj karty tylko w jednym wierszu.

 • Aby program Lync zapamiętywał, które konwersacje są wyświetlane na kartach, przy wylogowywaniu i automatycznie przywracał ten widok przy następnym logowaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz ponownie moje konwersacje po zalogowaniu się do programu LYNC.

Wybieranie opcji w celu udzielenia pomocy w ulepszaniu programu Lync

Jeśli w danej organizacji włączono odpowiednią funkcję, możesz zdecydować się na uczestnictwo w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP, Customer Experience Improvement Program) firmy Microsoft. Komputer lub urządzenie uczestnika tego programu będzie automatycznie wysyłać firmie Microsoft informacje o sposobie korzystania z określonych produktów. Informacje z tego komputera są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu, a firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji. Aby dowiedzieć się więcej o Programie poprawy jakości obsługi klienta, zobacz Program poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

 • Aby wziąć udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta, w obszarze Pomoc w ulepszaniu zaznacz pole wyboru Utwórz konto w Programie poprawy jakości obsługi klienta.

Możesz też włączyć automatyczne wysyłanie do firmy Microsoft informacji o problemach z logowaniem oraz z łączeniem się ze spotkaniami w programie Lync. Informacje te pomogą dotrzeć do przyczyny problemu.

 • Aby pomóc w zbieraniu informacji o błędach logowania oraz błędach związanych ze spotkaniami w programie Lync, w oknie Opcje ogólne zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj do firmy Microsoft informacje w ramach Programu udoskonalania aplikacji Lync.

Ustawianie opcji rejestrowania, aby ułatwić rozwiązywanie problemów działowi technicznemu w firmie

Dzienniki systemowe służą czasem do analizowania problemów z systemem. Pracownicy pomocy technicznej w Twojej organizacji mogą czasem prosić Cię o zebranie dzienników, co im ułatwia rozwiązanie pewnych problemów. Jeśli nikt Cię o to nie poprosił, nie musisz zwracać uwagi na te opcje. Jeśli poproszono Cię o zmianę lub potwierdzenie ustawień rejestrowania, w obszarze Ułatw pomocy technicznej pomaganie Tobie wprowadź wymagane zmiany.

 • Aby zmienić poziom rejestrowania, na liście Rejestrowanie w programie Lync wybierz pozycję Pełne, Uproszczone lub Wyłączone.

 • Aby włączyć lub wyłączyć rejestrowanie zdarzeń systemu Windows zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz też rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu LYNC na potrzeby zbierania informacji dotyczących rozwiązywania problemów.

Aby dowiedzieć się, jak znaleźć pliki dziennika programu Lync i dzienniki zdarzeń systemu Windows, zobacz Dodatkowe informacje o rejestrowaniu w programie Lync.

Ustawianie opcji okna aplikacji

Po kliknięciu przycisku Zamknij (X) w prawym górnym rogu okna głównego programu Lync program nadal działa, więc możesz otrzymywać alerty o przychodzących połączeniach i wiadomościach. Domyślnie kliknięcie przycisku Zamknij powoduje zminimalizowanie programu Lync do paska zadań. Możesz jednak ustawić minimalizowanie okna programu Lync do obszaru powiadomień (znajdującego się z prawej strony paska zadań) zamiast do paska zadań, zaznaczając pole wyboru w obszarze Okno aplikacji.

 1. W obszarze Okno aplikacji zaznacz pole wyboru Zminimalizuj do obszaru powiadomień, a nie do paska zadań.

 2. W oknie głównym programu Lync kliknij kolejno menu Opcje, polecenie Plik i polecenie Zakończ, a następnie ponownie zaloguj się do programu Lync.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×