Ustawianie opcji ogólnych

Opcje ogólne umożliwiają określenie formatowania dla wszystkich wiadomości błyskawicznych oraz skonfigurowanie innych ustawień ogólnych w oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Lync Online.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie opcji ogólnych

Ustawianie formatu wiadomości błyskawicznych

Ustawianie formatu wiadomości błyskawicznych

Ustawianie opcji języka

Ustawianie opcji jakości

Ustawianie opcji rejestrowania

Otwieranie opcji ogólnych

Z poziomu okna głównego programu Lync opcje ogólne można otworzyć jednym z dwóch sposobów:

 • Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

 • Obok przycisku Opcje kliknij strzałkę Pokaż menu, kliknij polecenie Narzędzia, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

Początek strony

Ustawianie formatu wiadomości błyskawicznych

Opcje ogólne w obszarze Wiadomości błyskawiczne określają, jaki tekst będzie wyświetlany w oknie wiadomości błyskawicznych. Można umożliwić wyświetlanie w wiadomościach emotikonów graficznych po wpisaniu odpowiednich kombinacji klawiszy:

: )

Jeśli wybrano opcję pokazywania emotikonów, ta kombinacja klawiszy jest wyświetlana w oknie konwersacji jako uśmiechnięty emotikon. Ponadto można wybrać opcję rozróżniania wpisów uczestników konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych przy użyciu naprzemiennego cieniowania tła.

Ustawienia, które można określić w oknie dialogowym Zmienianie czcionki, mają zastosowanie tylko do tekstu wpisywanego w wiadomościach błyskawicznych.

Ustawianie formatu wiadomości błyskawicznych

 • Otwórz opcje ogólne, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby pokazać emotikony w wiadomościach błyskawicznych, w obszarze Wiadomości błyskawiczne zaznacz pole wyboru Pokaż emotikony w wiadomościach błyskawicznych. Aby zamiast emotikonów wyświetlić równoważniki typograficzne, wyczyść pole wyboru.

  • Aby użyć innego cieniowania tła w przypadku zmiany autora, zaznacz pole wyboru Pokaż zmieniający się kolor tła w przypadku nowych wiadomości w konwersacji.

  • Aby zmienić czcionkę tekstu wpisywanego w wiadomościach błyskawicznych, kliknij przycisk Zmień czcionkę. W oknie dialogowym Zmienianie czcionki wybierz czcionkę, styl, rozmiar, efekty, kolor i skrypt. Następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ustawianie opcji języka

Jeśli zainstalowano wiele wersji językowych usługi Lync Online, można wybrać język w obszarze Język.

Początek strony

Ustawianie opcji jakości

Jeśli w danej organizacji włączono odpowiednią funkcję, użytkownik może zdecydować się na uczestnictwo w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) firmy Microsoft. Komputer lub urządzenie uczestnika tego programu automatycznie wysyła firmie Microsoft informacje o sposobie korzystania z określonych produktów. Informacje z tego komputera są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu. Firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji.

 • Aby uczestniczyć w Programie poprawy jakości obsługi klienta, otwórz opcje ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie informacji o sposobie korzystania z programu Lync.

Początek strony

Ustawianie opcji rejestrowania

Dzienniki służą administratorom systemu do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Administrator systemu może poprosić użytkownika o włączenie dowolnej z dwóch opcji rejestrowania w celu rozwiązania problemu. Jeśli użytkownik nie zostanie o to poproszony, nie musi zwracać uwagi na te opcje.

 • Otwórz opcje ogólne, a następnie w zależności od zaleceń administratora systemu zaznacz lub wyczyść pola wyboru Włącz rejestrowanie w programie Lync i Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Lync.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×