Ustawianie opcji ogólnych

Możesz ustawić opcje połączeń, spotkań, kontaktów i ułatwień dostępu oraz ustawienia ogólne, na przykład dotyczące Pomocy. W zależności od konfiguracji obowiązującej w Twojej organizacji niektóre opcje mogą być wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim zespołem pomocy technicznej.

Co chcesz zrobić?

Połączenia i spotkania

Numer telefonu

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP, połączeń głosowych, zawartości spotkania

Moje poświadczenia

Kontakty

Zdjęcia

Ułatwienia dostępu

Tryb TTY

Program poprawy jakości obsługi klienta

Pomóż nam ulepszać Lync

Inne

Rejestrowanie

Wysyłanie pliku dziennika

Pomoc

Informacje

Połączenia i spotkania

Numer telefonu

Podaj numer swojego telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu. Jeśli w celu dołączenia do spotkania nie można użyć sieci Wi-Fi lub sieci danych (w przypadku, gdy Twój tablet iPad jest wyposażony w kartę SIM), program Lync oddzwania na ten numer w celu zapewnienia połączenia z częścią audio.

  1. Naciśnij pierwszą ikonę po lewej stronie, aby przejść do ekranu O mnie. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Połączenia i spotkania naciśnij pozycję Numer telefonu, a następnie wprowadź swój numer telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu.

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP, połączeń głosowych, zawartości spotkania

Jeśli Twój iPad ma komórkowe połączenie transmisji danych, możesz kontrolować, czy chcesz nawiązywać połączenia audio i wideo programu Lync oraz udostępniać zawartość spotkań jedynie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, czy też zamierzasz również używać komórkowego połączenia transmisji danych w sytuacji, gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna. Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych i alternatywnych, przejdź do Dostosowywanie ustawień wykorzystania danych.

Moje poświadczenia

Domyślnie opcja Moje poświadczenia jest włączona w celu umożliwienia pokazywania wszystkich informacje o spotkaniu i poczcie głosowej w programie Lync.

Ustawienie Exchange umożliwia wprowadzenie poświadczeń dla serwera Exchange, jeśli odbiegają one od ustawień programu Lync. W przypadku, gdy są takie same, pozostaw przełącznik Użyj poświadczeń programu Lync w pozycji . Poświadczenia serwera Exchange są potrzebne do wyświetlania spotkań i poczty głosowej.

Ustawienia Serwer proxy dla protokołu HTTP są potrzebne, jeśli w Twojej sieci korporacyjnej jest używany serwer proxy wymagający konfiguracji poświadczeń. Te informacje musisz wprowadzić w celu zalogowania się i używania aplikacji w korporacyjnej sieci Wi-Fi.

Kontakty

Zdjęcia

  • Aby pokazać lub ukryć obrazy kontaktów, naciśnij pozycję WŁ. lub WYŁ.

Ułatwienia dostępu

Tryb TTY

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do wysyłania informacji tekstowych przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do tabletu iPad — w przeciwnym razie jakość dźwięku może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku.

Tryb TTY jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, naciśnij pozycję .

Program poprawy jakości obsługi klienta

Pomóż nam ulepszać Lync

Jeśli w Twojej organizacji włączono tę funkcję, możesz zdecydować się na uczestnictwo w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP, Customer Experience Improvement Program) firmy Microsoft. Gdy bierzesz udział w programie, tablet iPad automatycznie wysyła do firmy Microsoft podstawowe, anonimowe informacje dotyczące sposobu korzystania z programów i urządzeń, typów i liczby występujących błędów oraz szybkości usług. Te informacje są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu, a firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji. Firma Microsoft nie gromadzi informacji dotyczących nazwiska, adresu, ani żadnych innych informacji kontaktowych.

Udział w programie CEIP jest domyślnie wyłączony. Jeśli chcesz wziąć udział w programie, w obszarze Program poprawy jakości obsługi klienta naciśnij pozycję Pomóż nam ulepszać Lync i przesuń przełącznik na pozycję Włącz.

Inne

Rejestrowanie

Dzienniki są używane przez administratorów systemu do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Administrator systemu może poprosić Cię o włączenie opcji rejestrowania na potrzeby rozwiązywania problemów. Jeśli nie dotarła do Ciebie taka prośba, nie musisz zajmować się tą opcją.

Aby włączyć rejestrowanie, zrób tak:

  1. Naciśnij pierwszą ikonę po lewej stronie, aby przejść do ekranu O mnie. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Inne naciśnij pozycję Rejestrowanie, a następnie przesuń suwak do pozycji .

Przekazywanie błędów logowania

W przypadku wyświetlenia komunikatu informującego o błędzie logowania możesz wysłać dzienniki błędów logowania do firmy Microsoft, wybierając jedną z następujących opcji.

Zawsze: dzienniki będą przekazywane zawsze, gdy wystąpi błąd.

Nigdy: dzienniki nie będą przekazywane.

Zapytaj mnie: za każdym razem, gdy wystąpi błąd logowania, użytkownik będzie pytany o chęć przekazania dzienników.

Wysyłanie pliku dziennika

Aby wysłać pliki dziennika do zespołu pomocy technicznej, naciśnij pozycję Wyślij pliki dziennika i wprowadź adres e-mail zespołu pomocy technicznej.

Pomoc

Naciśnij pozycję Pomoc, aby wyświetlić tematy pomocy i filmy.

Informacje

  1. Naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Inne naciśnij pozycję Informacje, aby wyświetlić informacje o wersji, warunki użytkowania i zasady zachowania poufności informacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×