Ustawianie opcji ogólnych

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Opcje ogólne umożliwiają skonfigurowanie formatowania dla wszystkich wiadomości błyskawicznych oraz innych ustawień ogólnych w oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Lync 2010.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie opcji ogólnych

Ustawianie formatu wiadomości błyskawicznych

Ustawianie formatu wiadomości błyskawicznych

Ustawianie opcji języka

Ustawianie opcji jakości

Ustawianie opcji rejestrowania

Ustawianie opcji okna aplikacji

Otwieranie opcji ogólnych

Z poziomu okna głównego programu Lync opcje Ogólne można otworzyć jednym z dwóch sposobów:

 • Kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , a następnie kliknij pozycję Ogólne.

 • Obok przycisku Opcje kliknij strzałkę Pokaż menu, kliknij polecenie Narzędzia, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

Początek strony

Ustawianie formatu wiadomości błyskawicznych

W otwartych opcjach ogólnych ustawienia wybrane w obszarze Wiadomości błyskawiczne określają sposób wyświetlania tekstu w oknie wiadomości błyskawicznych. Można włączyć wyświetlanie emotikonów graficznych w wiadomościach po wpisaniu kombinacji klawiszy, na przykład takiej:

: )

Jeśli wybierzesz opcję pokazywania emotikonów, ta kombinacja klawiszy będzie wyświetlana w oknie konwersacji jako uśmiechnięty emotikon. Możesz też wybrać opcję rozróżniania wpisów uczestników konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych przy użyciu naprzemiennego cieniowania tła.

Ustawienia określone w oknie dialogowym Zmienianie czcionki mają zastosowanie tylko do tekstu wpisywanego w wiadomościach błyskawicznych. Czcionka na ekranach programu Lync nie zmienia się. Można także tymczasowo zmienić ustawienia czcionki w określonej wiadomości błyskawicznej, klikając przycisk Zmień tekst w prawym dolnym rogu okna konwersacji.

Ustawianie formatu wiadomości błyskawicznych

 • Otwórz opcje ogólne, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby emotikony były widoczne w wiadomościach błyskawicznych, w obszarze Wiadomości błyskawiczne zaznacz pole wyboru Pokaż emotikony w wiadomościach błyskawicznych. Aby zamiast emotikonów były wyświetlane ich typograficzne odpowiedniki, wyczyść to pole wyboru.

  • Aby używać innego cieniowania tła w przypadku zmiany osoby piszącej, zaznacz pole wyboru Pokaż zmieniający się kolor tła w przypadku nowych wiadomości w konwersacji.

  • Aby zmienić czcionkę tekstu wpisywanego przez siebie w wiadomościach błyskawicznych, kliknij przycisk Zmień czcionkę. W oknie dialogowym Zmienianie czcionki wybierz czcionkę, styl, rozmiar, efekty czcionki, kolor i skrypt. Następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje o tym, jak utworzyć i wysłać wiadomość błyskawiczną, zobacz Tworzenie i wysyłanie wiadomości błyskawicznej. Pamiętaj, że program Lync nie sprawdza pisowni wiadomości błyskawicznych.

Początek strony

Ustawianie opcji języka

Jeśli zainstalowano wiele wersji językowych programu Lync 2010, wybierz język w obszarze Język.

Początek strony

Ustawianie opcji jakości

Jeśli w danej organizacji włączono odpowiednią funkcję, możesz zdecydować się na uczestnictwo w Programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP, Customer Experience Improvement Program) firmy Microsoft. Komputer lub urządzenie uczestnika tego programu automatycznie wysyła firmie Microsoft informacje o sposobie korzystania z określonych produktów. Informacje z tego komputera są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu, a firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji.

 • Aby uczestniczyć w Programie poprawy jakości obsługi klienta, otwórz opcje ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie informacji o tym, jak korzystam z programu Lync 2010.

Początek strony

Ustawianie opcji rejestrowania

Dzienniki służą administratorom systemu do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Administrator systemu może poprosić Cię o włączenie dowolnej z dwóch opcji rejestrowania na potrzeby rozwiązywania problemów. Jeśli nikt Cię o to nie poprosił, nie musisz zwracać uwagi na te opcje. Jeśli jednak poproszono Cię o zrobienie czegoś, co dotyczy pól wyboru rejestrowania, zrób tak:

 • Otwórz opcje ogólne, a następnie w zależności od zaleceń administratora systemu zaznacz lub wyczyść pola wyboru Włącz rejestrowanie zdarzeń w programie Lync i Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Lync.

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z rejestrowania w programie Lync, zobacz Ustawianie opcji rejestrowania.

Ustawianie opcji okna aplikacji

Po kliknięciu przycisku Zamknij (X) w prawym górnym rogu okna programu Lync program nadal działa, więc otrzymujesz alerty o nadchodzących połączeniach i wiadomościach. Domyślnie kliknięcie przycisku Zamknij minimalizuje program Lync do paska zadań. Możesz zminimalizować okno programu Lync do obszaru powiadomień zamiast do paska zadań, zaznaczając pole wyboru w obszarze Okno aplikacji.

 1. Otwórz opcje ogólne i w obszarze Okno aplikacji zaznacz pole wyboru Zminimalizuj do obszaru powiadomień, a nie do paska zadań, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij pozycję Plik (w menu lub na liście rozwijanej wyświetlonej po kliknięciu strzałki obok przycisku Opcje), kliknij pozycję Zakończ, a następnie ponownie zaloguj się do programu Lync, aby to ustawienie zaczęło obowiązywać. Teraz możesz wykonać te czynności:

  • Kliknij przycisk Minimalizuj w prawym górnym rogu, aby zminimalizować program Lync do paska zadań.

  • Kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu, aby zminimalizować program Lync do obszaru powiadomień.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×