Ustawianie opcji ogólnych w programie Lync 2010 Attendee

Opcje ogólne umożliwiają określenie formatowania dla wszystkich wiadomości błyskawicznych oraz skonfigurowanie innych ustawień ogólnych w oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Lync 2010 Attendee.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie opcji ogólnych

Aby wyświetlić opcjeogólne, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przed dołączeniem do spotkania kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync 2010 Attendee, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

  • W trakcie spotkania w dowolnym momencie kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

Początek strony

Ustawianie opcji wiadomości błyskawicznych

Aby ustawić opcje wiadomości błyskawicznych, w opcjach ogólnych w obszarze Wiadomości błyskawiczne wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby pokazać emotikony w wiadomościach błyskawicznych, w obszarze Wiadomości błyskawiczne w opcjach ogólnych zaznacz pole wyboru Pokaż emotikony w wiadomościach błyskawicznych.

  • Aby zamiast emotikonów wyświetlać ich graficzne odpowiedniki, wyczyść pole wyboru Pokaż emotikony w wiadomościach błyskawicznych. Na przykład kombinacja klawiszy : ) jest graficznym odpowiednikiem uśmiechniętego emotikona.

  • Aby użyć innego cieniowania tła w przypadku zmiany autora, zaznacz pole wyboru Pokaż zmieniający się kolor tła w przypadku nowych wiadomości w konwersacji.

  • Aby zmienić czcionkę tekstu wpisywanego w wiadomościach błyskawicznych, kliknij przycisk Zmień czcionkę. W oknie dialogowym Zmienianie czcionki wybierz czcionkę, styl, rozmiar, efekty, kolor lub skrypt, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz także tymczasowo zmienić ustawienia czcionki, klikając przycisk Czcionka w prawym dolnym rogu okna konwersacji.

Początek strony

Ustawianie opcji jakości

Jeśli w danej organizacji włączono Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) firmy Microsoft, użytkownik może zdecydować się na uczestnictwo w tym programie, zaznaczając pole wyboru Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie informacji o sposobie korzystania z programu Lync Attendee w opcjach ogólnych w obszarze Jakość. Komputer lub urządzenie uczestnika programu CEIP automatycznie wysyła firmie Microsoft informacje o sposobie korzystania z określonych produktów. Informacje z tego komputera są łączone z innymi danymi uzyskanymi w ramach programu i firma Microsoft korzysta z nich w celu rozwiązywania problemów oraz ulepszania najczęściej używanych przez klientów produktów i funkcji.

Początek strony

Opis opcji rejestrowania

Dzienniki służą zespołowi pomocy technicznej do zbierania, analizowania i zapisywania danych. Wszystkie dzienniki utworzone w programie Microsoft Lync 2010 Attendee są używane do rozwiązywania problemów z komputerem. Aby dowiedzieć się, jakiego typu informacje są zbierane w dziennikach i do czego są one używane, należy w opcjach ogólnych w obszarze Rejestrowanie kliknąć łącze Dowiedz się więcej.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×