Ustawianie opcji osobistych

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Opcje osobiste umożliwiają określenie ustawień logowania, wybranie informacji wyświetlanych innym użytkownikom oraz ustalenie, jak oprogramowanie komunikacyjne Microsoft Lync Online ma współdziałać z programami pakietu Microsoft Office.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie opcji osobistych

Ustawianie opcji własnego konta

Ustawianie opcji menedżera informacji osobistych

Ustawianie opcji lokalizacji

Ustawianie opcji wyświetlania fotografii

Pokazywanie lub ukrywanie źródła działania

Ustawianie zaawansowanych opcji połączenia

Otwieranie opcji osobistych

Z poziomu okna głównego programu Lync opcje osobiste można otworzyć jednym z dwóch sposobów:

 • Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Osobiste.

 • Obok przycisku Opcje kliknij strzałkę Pokaż menu, kliknij polecenie Narzędzia, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Osobiste.

Początek strony

Ustawianie opcji własnego konta

Opcje w obszarze Moje konto umożliwiają określenie adresu logowania i skonfigurowanie połączenia z programem Microsoft Lync Server 2010.

 • Otwórz opcje osobiste, a następnie w obszarze Moje konto w polu Adres logowania wpisz nazwę konta użytkownika. Na przykład: osoba@przyklad.com.

 • Kliknij przycisk Zaawansowane, aby skonfigurować połączenie z programem Lync Server 2010. Zazwyczaj ustawienia konfiguracji są tworzone automatycznie lub przez zespół pomocy.

 • Zaznaczenie pola wyboru Automatycznie uruchom program Lync podczas logowania do systemu Windows usprawnia uruchamianie przez automatyczne logowanie użytkownika i uruchamianie usługi Lync Online przy każdym logowaniu się do systemu operacyjnego Windows.

 • Zaznaczenie pola wyboru Pokaż program Lync na pierwszym planie po jego uruchomieniu powoduje, że po uruchomieniu programu Lync jego okno główne jest otwierane na wierzchu innych okien. W przypadku niewybrania tej opcji po uruchomieniu programu Lync ikona programu Lync jest wyświetlana w obszarze powiadomień systemu Windows.

Początek strony

Ustawianie opcji menedżera informacji osobistych

Opcje w obszarze Menedżer informacji osobistych określają sposób interakcji programu Lync z programami pakietu Microsoft Office.

 1. Otwórz opcje osobiste, a następnie w obszarze Menedżer informacji osobistych wybierz z listy rozwijanej pozycję Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook albo Brak.

  W wyniku wybrania ustawienia Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook funkcja wyszukiwania programu Lync oprócz globalnej listy adresowej używa jako źródła kontaktów listy kontaktów programu Microsoft Outlook. W przypadku wybrania opcji Brak funkcja wyszukiwania programu Lync zwraca kontakty tylko z globalnej listy adresowej. Nie korzysta ani z książki adresowej systemu Windows, ani z listy kontaktów programu Outlook.

 2. Jeśli została wybrana pozycja Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby czas, gdy bierzesz udział w zaplanowanym spotkaniu, był automatycznie wskazywany w informacjach o obecności, zaznacz pole wyboru Aktualizuj moją obecność na podstawie informacji kalendarza. Poniższe ustawienia pozwalają uściślić, komu mają być wyświetlane te informacje:

   • Aby wyświetlać te informacje kontaktom z relacją określającą poziom prywatności Grupa robocza, zaznacz pole wyboru Pokaż temat i miejsce spotkania kontaktom z relacją określającą poziom prywatności Grupa robocza.

   • Aby wyświetlać kontaktom informacje o nieobecności, zaznacz pole wyboru Wyświetl informację Poza biurem u kontaktów z relacjami określającymi poziom prywatności Znajomi i rodzina, Grupa robocza i Współpracownicy. Wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje ukrycie informacji o nieobecności przed wszystkimi kontaktami.

  • Aby zapisać historię konwersacji w programie Outlook, zaznacz pole wyboru Zapisz rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze poczty e-mail Historia konwersacji. Wyczyszczenie tego pola wyboru oznacza, że historia wiadomości błyskawicznych nie będzie przechowywana.

  • Aby zapisać dzienniki połączeń telefonicznych, zaznacz pole wyboru Zapisz dzienniki połączeń w folderze poczty e-mail Historia konwersacji. Wyczyszczenie tego pola wyboru oznacza, że dzienniki połączeń telefonicznych nie będą zapisywane.

  • Aby zapisać kontakty w programie Microsoft Exchange Server, zaznacz pole wyboru Zapisz kontakty programu Lync w osobistym folderze kontaktów na serwerze Exchange. Wyczyszczenie tego pola wyboru oznacza, że kontakty programu Lync są przechowywane tylko w programie Lync.

Początek strony

Ustawianie opcji lokalizacji

Jeśli w organizacji włączono odpowiednią funkcję, użytkownik może określić, czy informacje o lokalizacji mają być udostępniane innym programom.

 • Aby umożliwić innym programom korzystanie z informacji o lokalizacji, otwórz opcje osobiste, a następnie w obszarze Lokalizacja zaznacz pole wyboru Udostępnij moje informacje o lokalizacji innym programom używanym przeze mnie. Aby ukryć swoją lokalizację w innych programach, wyczyść to pole wyboru.

Początek strony

Ustawianie opcji wyświetlania fotografii

Opcje w obszarze Wyświetlanie fotografii określają, czy mają być wyświetlane zdjęcia innych osób.

 • Aby wyświetlać zdjęcia innych osób w programie Lync, otwórz opcje osobiste, a następnie w obszarze Wyświetlanie fotografii zaznacz pole wyboru Pokaż fotografie kontaktów. Aby nie wyświetlać zdjęć w programie Lync, wyczyść to pole wyboru. Gdy zdjęcia nie są pokazywane, na liście można wyświetlić więcej kontaktów.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie źródła działania

Na liście Źródło działania w programie Lync są pokazywane ostatnie zmiany statusu kontaktów, w tym notatki osobiste, zmienione obrazy oraz zaktualizowane informacje, takie jak stanowisko i biuro. Użytkownik może określić, czy jego informacje mają być uwzględniane na liście Źródło działania kontaktów.

 • Otwórz opcje osobiste, a następnie w obszarze Źródło działania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż wszystkie moje aktualizacje w folderze Źródła działania.

Początek strony

Ustawianie zaawansowanych opcji połączenia

Jeśli zespół pomocy technicznej poinstruuje, aby wybrać automatyczny lub ręczny tryb konfigurowania połączeń z usługą komunikacyjną, należy użyć opcji w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia połączenia.

Aby skonfigurować zaawansowane ustawienia połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz usługę Lync Online, kliknij przycisk Opcje, kliknij pozycję Osobiste, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.

 1. Zależnie od instrukcji zespołu pomocy technicznej wybierz jedną z następujących opcji:

 2. Konfiguracja automatyczna

 3. Konfiguracja ręczna. Osoba z zespołu pomocy technicznej udostępni odpowiednie nazwy serwera wewnętrznego i zewnętrznego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×