Ustawianie opcji przekazywania połączeń

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Opcje przekazywania połączeń można zresetować w dowolnym momencie, klikając menu przekazywania połączeń w lewym dolnym rogu w głównym oknie programu Lync. Opcje przekazywania połączeń są dostępne tylko wtedy, gdy ich obsługa została skonfigurowana przez organizację użytkownika. W razie wątpliwości, które opcje programu Microsoft Lync 2010 są włączone, należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej organizacji. W przypadku połączeń alarmowych reguły przekazywania połączeń są wyłączane na 120 minut, aby personel służb ratunkowych mógł oddzwonić do użytkownika.

Ważne:  Jeśli w programie Lync 2010 zostanie skonfigurowane przekazywanie połączeń, osobie nawiązującej połączenie będzie wyświetlany numer, na który mają być przekazywane połączenia. Dzieje się tak tylko w przypadku połączeń z programu Lync do programu Lync.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie opcji przekazywania połączeń

Ustawianie dzwonienia tylko telefonu służbowego w przypadku połączenia

Ustawianie przekazywania połączeń

Ustawianie jednoczesnego dzwonienia kilku telefonów w przypadku połączenia

Określanie czasu, po którym połączenia mają być przekazywane

Edytowanie członków połączenia zespołowego

Edytowanie pełnomocników

Otwieranie opcji przekazywania połączeń

Aby otworzyć opcje przekazywania połączeń, wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz program Lync 2010 i w głównym oknie programu Lync wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Opcje Przycisk Opcje programu Lync , a następnie kliknij pozycję Przekazywanie połączeń.

  • W lewym dolnym rogu kliknij menu przekazywania połączeń, a następnie kliknij polecenie Ustawienia przekazywania połączeń.

Początek strony

Ustawianie dzwonienia tylko telefonu służbowego w przypadku połączenia

Aby w przypadku połączenia dzwonił tylko telefon służbowy, wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz opcje przekazywania połączeń, a następnie wybierz pozycję Wyłącz przekazywanie połączeń.

Początek strony

Ustawianie przekazywania połączeń

Aby połączenia były przekazywane, wykonaj następujące czynności:

 • Wyświetl opcje przekazywania połączeń, kliknij pozycję Przekaż moje połączenia do (ustawienie domyślne), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Poczta głosowa.

  • Kliknij pozycję Nowy numer lub kontakt, a następnie wyszukaj lub kliknij kontakt. Aby dowiedzieć się, jak są konfigurowane numery telefonów, zobacz Ustawianie opcji i numerów telefonów.

  • Kliknij pozycję Moi pełnomocnicy, a następnie w oknie dialogowym Pełnomocnicy dodaj kontakty, które mają odbierać Twoje połączenia. Możesz również określić, że połączenia mają być przekazywane do tych osób po określonym czasie. W programie Lync na liście kontaktów zostanie utworzona grupa Pełnomocnicy zawierająca wybranych pełnomocników.

Aby zmienić godziny pracy w kliencie obsługi wiadomości i współpracy Microsoft Outlook, zobacz Godziny pracy w programie Outlook.

Początek strony

Ustawianie jednoczesnego dzwonienia kilku telefonów w przypadku połączenia

Aby w przypadku połączenia dzwoniło jednocześnie kilka telefonów, wykonaj następujące czynności:

 • Wyświetl opcje przekazywania połączeń, a następnie kliknij pozycję Jednocześnie zadzwoń.

  • Wyświetl opcje telefonów, a następnie w polu Inne wprowadź wybrany numer telefonu. Ten numer powinien pojawić się na liście rozwijanej dla pozycji Jednocześnie zadzwoń.

  • Kliknij strzałkę w dół, kliknij pozycję Moja grupa połączenia zespołowego, a następnie w oknie dialogowym Grupa połączenia zespołowego dodaj kontakty, które mają odbierać Twoje połączenia równocześnie z Tobą. Możesz również określić, że połączenia mają być przekazywane do tych osób po określonym czasie. W programie Lync na liście kontaktów zostanie utworzona grupa Połączenie zespołowe zawierająca wybrane kontakty połączeń zespołowych.

  • Kliknij strzałkę w dół, kliknij pozycję Moi pełnomocnicy, a następnie w oknie dialogowym Pełnomocnicy dodaj osobę, która ma odbierać Twoje połączenia. Możesz wybrać osobę z listy kontaktów, którą chcesz upoważnić do odbierania Twoich połączeń. Możesz także w dowolnym momencie usunąć tę osobę i dodać inną. Zobacz sekcję Edytowanie pełnomocników w dalszej części tego tematu.

Początek strony

Określanie czasu, po którym połączenia mają być przekazywane

Aby określić czas, po jakim połączenia mają być przekazywane, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyświetl opcje przekazywania połączeń, a następnie kliknij pozycję Nieodebrane połączenia zostaną przekierowane do w obszarze Bieżące ustawienia przekazywania połączeń.

 2. W oknie dialogowym Nieodebrane połączenia wybierz lokalizację, do której ma być przekazywane połączenie, na przykład Poczta głosowa, oraz opóźnienie (w sekundach) przed przekierowaniem połączenia.

Początek strony

Edytowanie członków połączenia zespołowego

Grupa połączenia zespołowego to zbiór osób, które mogą odbierać połączenia służbowe użytkownika, o ile zespół pomocy technicznej włączy dla nich funkcję ujednoliconej komunikacji (UC, Unified Communications). Po skonfigurowaniu grupy połączenia zespołowego (zobacz sekcję Ustawianie jednoczesnego dzwonienia kilku telefonów w przypadku połączenia wcześniej w tym temacie) można dodawać i usuwać jej członków oraz wybierać tych, którzy mogą odbierać połączenia w imieniu użytkownika.

 • Wyświetl opcje przekazywania połączeń, kliknij pozycję Edytuj członków mojej grupy połączenia zespołowego, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolejnego członka, kliknij przycisk Dodaj, kliknij dwukrotnie wybrany wpis kontaktu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć członka, zaznacz wybrany kontakt, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  • Aby określić opóźnienie, po którym telefony grupy mają dzwonić, kliknij wartość na liście rozwijanej.

Początek strony

Edytowanie pełnomocników

Po skonfigurowaniu pełnomocników (zobacz sekcję Ustawianie jednoczesnego dzwonienia kilku telefonów w przypadku połączenia wcześniej w tym temacie) można dodawać i usuwać poszczególne osoby oraz wybierać pełnomocników, którzy mogą odbierać połączenia w imieniu użytkownika. W programie Lync na liście kontaktów zostanie utworzona grupa Pełnomocnicy.

Aby edytować lub usuwać pełnomocników, należy włączyć opcję Przekazywanie połączeń. Aby mieć pewność, że program Lync lub telefon pełnomocnika będzie dzwonić w przypadku obydwu scenariuszy przekazywania połączeń (zaznaczona opcja Jednocześnie zadzwoń lub opcja Przekaż moje połączenia do), należy zaznaczyć pole wyboru Odbieranie połączeń w oknie dialogowym Pełnomocnicy.

 • Wyświetl opcje przekazywania połączeń, a następnie kliknij pozycję Edytuj członków mojej grupy pełnomocników.

  • Aby dodać kolejnego członka, kliknij przycisk Dodaj, kliknij dwukrotnie wybrany wpis kontaktu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć jeden z numerów pełnomocników, wybierz odpowiedni kontakt na liście kontaktów, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć jedynego pełnomocnika, zaznacz odpowiedni kontakt, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby określić opóźnienie, po którym telefony grupy mają dzwonić, kliknij wartość na liście rozwijanej.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×