Ustawianie opcji spotkań programu Skype dla firm (Lync)

Podczas planowania spotkań programu Lync możesz użyć opcji domyślnych, które są odpowiednie dla małych i nieformalnych spotkań ze współpracownikami.

Te opcje warto zmodyfikować w następujących przypadkach:

 • Zapraszasz więcej niż 10–15 osób. Możesz zaprosić maksymalnie 250 uczestników.

 • Chcesz kontrolować uprawnienia uczestników (w zakresie wiadomości błyskawicznych, audio i wideo).

 • Chcesz mieć nowy identyfikator spotkania, który pozwala na dołączanie tylko osobom, które zapraszasz (dodatkowe zabezpieczenia).

 • Zapraszasz osoby z innych firm.

Porada: Aby zapoznać się z interakcyjnym przewodnikiem po konfigurowaniu spotkań programu Lync, w tym z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów, zobacz Planowanie spotkania programu Skype dla firm (Lync) i przygotowywanie się do niego.

W kalendarzu programu Outlook kliknij pozycję Nowe spotkanie programu Lync, a następnie kliknij pozycję Opcje spotkania na wstążce. Tutaj możesz wybrać odpowiednie opcje dla planowanego spotkania.

Zrzut ekranu: opcje spotkania

Przyjrzyjmy się dostępnym opcjom

Gdzie chcesz się spotkać online?

Tutaj możesz wybrać, czy chcesz użyć przydzielonego obszaru spotkań, czy utworzyć nowy obszar (identyfikator spotkania) i ustawić ograniczenia oraz uprawnienia.

Zrzut ekranu: opcje spotkania dotyczące miejsca spotkania

 • Nowy obszar spotkań (ja kontroluję uprawnienia)

Ta opcja jest bardziej bezpieczna i odpowiednia w razie prezentowania informacji poufnych. Utworzone zostanie całkiem nowe spotkanie o unikatowym identyfikatorze z możliwością dostosowania uprawnień, na przykład tego, które osoby mają uprawnienia osoby prowadzącej, wyciszania niektórych osób i blokowania im możliwości udostępniania wideo.

Jeśli skorzystasz z tej opcji i uzyskasz nowy obszar spotkań, uczestnicy z poprzednich spotkań nie dołączą przypadkowo do Twojego następnego spotkania w razie, gdyby pozostali w trybie online. W nowym obszarze spotkań możesz również dodać kolejne zabezpieczenia i wpuszczać do niego tylko te osoby, które mają do niego dołączyć.

Jeśli chcesz zawsze używać tej opcji, kliknij pozycję Zapamiętaj ustawienia u dołu okna, aby wszystkie przyszłe spotkania automatycznie uzyskiwały nowy identyfikator i wybrane uprawnienia.

 • Mój dedykowany obszar spotkań (mniej bezpieczne)

Jest to po prostu Twój własny pokój spotkań, który zawsze ma ten sam identyfikator i uprawnienia. Zawartość, na przykład prezentacje programu PowerPoint lub inne pliki, są przechowywane w obszarze spotkania do momentu ich usunięcia. Jest to dobre rozwiązanie dla nieformalnych spotkań ze współpracownikami, które umożliwia im zalogowanie się w dowolnym momencie z uprawnieniami osoby prowadzącej.

Początek strony

Te osoby nie muszą czekać w poczekalni

Możesz określić, kto może dołączyć do spotkania bezpośrednio, a kto musi czekać na Twoją zgodę. Po rozpoczęciu spotkania zostaną wyświetlone nazwiska osób, które chcą do niego dołączyć i którym możesz udzielić dostępu lub go zablokować.

Kto uzyskuje bezpośredni dostęp?

Efekt

Polecane zastosowanie

Tylko ja — organizator spotkania

Jesteś jedyną osobą, która ma bezpośredni dostęp do spotkania. Wszyscy pozostali muszą czekać na wpuszczenie.

Spotkanie o wysokim poziomie zabezpieczeń, na którym są poruszane tematy poufne.

Osoby z mojej firmy, które zapraszam

Tylko zaproszone osoby uzyskują bezpośredni dostęp do spotkania. Wszyscy pozostali muszą czekać na wpuszczenie.

Omawiane są informacje poufne i chcesz, aby do spotkania mogły dołączyć tylko konkretne osoby.

Każda osoba z mojej organizacji

Każda osoba z organizacji może uzyskać bezpośredni dostęp do spotkania, nawet jeśli nie została zaproszona.

W spotkaniu nie biorą udziału uczestnicy zewnętrzni i nie są omawiane informacje poufne.

Każda osoba (bez ograniczeń)

Każda osoba, która ma dostęp do linku do spotkania, uzyskuje do niego bezpośredni dostęp.

Zapraszasz uczestników z zewnątrz i nie są omawiane poufne informacje.

Uwagi:  Nie zapomnij też o zaznaczeniu lub wyczyszczeniu opcji dla osób nawiązujących ze spotkaniem połączenia telefoniczne:

 • Osoby dzwoniące uzyskują bezpośredni dostęp — osoby nawiązujące ze spotkaniem połączenia telefoniczne uzyskują bezpośredni dostęp.

 • Informuj o dołączaniu i opuszczaniu osób — wszyscy uczestnicy słyszą nazwy osób dołączających i opuszczających spotkanie. Ta opcja nie jest zalecana w przypadku dużych spotkań.

Początek strony

Kto jest osobą prowadzącą?

W tym miejscu możesz zdecydować, kto zostanie osobą prowadzącą spotkanie. Pamiętaj, że wszystkie osoby prowadzące mają pełną kontrolę nad spotkaniem i mogą udostępniać zawartość, nagrywać spotkanie (oprócz programu Lync Basic, w którym nagrywanie nie jest obsługiwane), zmieniać opcje spotkania, wyciszać niektóre osoby i wykonywać inne zadania dotyczące spotkania.

Popatrzmy.

Kto jest osobą prowadzącą?

Efekt

Polecane zastosowanie

Tylko ja — organizator spotkania

Tylko Ty jako organizator spotkania będziesz mieć uprawnienia osoby prowadzącej.

Użyj tej opcji, gdy uczestnicy nie muszą wchodzić w interakcje z zawartością spotkania. Jeśli zmienisz zdanie, możesz wyznaczyć dodatkowe osoby prowadzące w trakcie spotkania.

Każda osoba z mojej organizacji

Każda osoba z Twojej firmy będzie mieć uprawnienia osoby prowadzącej.

Ta opcja jest przeznaczona dla nieformalnych spotkań ze współpracownikami, podczas których wszyscy uczestnicy mogą udostępniać i modyfikować zawartość.

Każda osoba (bez ograniczeń)

Każda zaproszona osoba będzie mieć uprawnienia osoby prowadzącej.

Użyj tej opcji, gdy w spotkaniu biorą udział uczestnicy zewnętrzni i powinni móc je prowadzić lub prezentować zawartość.

Osoby, które wybiorę

Ty i wybrane przez Ciebie osoby.

Wybierz tę opcję, gdy chcesz, aby osobami prowadzącymi były określone osoby.

Uwaga:  Jeśli wybierzesz opcję Wybrane przeze mnie osoby, kliknij pozycję Wybierz prezenterów i przenieś uczestników z obszaru Uczestnik do obszaru Prezenterzy. Przy użyciu tej opcji nie można dodać osób spoza organizacji ani z list dystrybucyjnych, ale można nadać uprawnienia osoby prowadzącej określonym osobom podczas spotkania.

Początek strony

Czy chcesz ograniczyć uczestnictwo?

Jeśli przygotowujesz duże spotkanie lub chcesz wyeliminować przerwy w trakcie spotkania, możesz wyciszyć wszystkich uczestników, wyłączyć wiadomości błyskawiczne na spotkaniu lub zablokować możliwość korzystania z kamery internetowej, zaznaczając poniższe pola:

 • Wyłącz wiadomości błyskawiczne

 • Wycisz wszystkich uczestników

 • Zablokuj wideo uczestników

Te ustawienia odnoszą się tylko do uczestników. Osoby prowadzące mogą zawsze udostępniać dźwięk i wideo podczas spotkania.

Zrzut ekranu: opcje spotkania służące do ograniczania uczestnictwa

Początek strony

Telefon

Ta karta może być niedostępna w zależności od ustawień konta.

 • Skąd większość osób będzie nawiązywać połączenia?

Czasami osoby dołączają do spotkania, korzystając z telefonu zamiast z urządzeń audio komputera. Możesz pomóc im szybko odnaleźć numer lokalny i uniknąć opłat za połączenie międzynarodowe, wybierając obszar, z którego będzie dzwonić większość uczestników.

W opcjach spotkania kliknij kartę Telefon i wybierz obszar w polu Skąd większość osób będzie nawiązywać połączenia. Numer lokalny zostanie wyświetlony w zaproszeniu dla określonego obszaru.

 • Nie pamiętasz numeru PIN połączenia?

W większości przypadków numer PIN nie jest potrzebny, gdy dzwonisz do spotkania przy użyciu telefonu. Połączenie zostanie nawiązane bezpośrednio, a Twój numer zostanie wyświetlony na liście uczestników. Jednak jeśli chcesz dołączyć do spotkania jako osoba prowadząca lub uwierzytelniony wywołujący, pojawi się monit o wprowadzenie numeru PIN lub numeru służbowego albo numeru wewnętrznego.

Nawiązanie połączenia jako uwierzytelniony wywołujący oznacza jedynie, że spotkanie jest zabezpieczone i konieczne jest zidentyfikowanie uczestnika przed dołączeniem do spotkania. Zamiast numeru telefonu na liście uczestników zostanie wyświetlone Twoje nazwisko.

Jeśli nie pamiętasz swojego numeru PIN, kliknij pozycję Uzyskaj swój numer PIN w opcjach spotkania i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby go zresetować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Resetowanie numeru PIN.

Inne zasoby

Resetowanie numeru PIN (Personal Identification Number)

Nagrywanie i odtwarzanie spotkania w programie Lync

Wprowadzenie do pokoju spotkania programu Lync (narzędzia do prezentacji, zarządzanie uczestnikami, kontrolki audio/wideo itp.)

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×