Ustawianie opcji spotkania online

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Domyślne opcje spotkania online są dostosowane do połączeń konferencyjnych z niewielką liczbą uczestników lub do wewnętrznych sesji udostępniania i współpracy. Planując spotkanie online z osobami spoza organizacji lub spotkanie wyjątkowo duże, należy w oknie dialogowym Opcje spotkania online określić następujące opcje:

  • Kto powinien oczekiwać w poczekalnia na włączenie do spotkania?

  • Kto powinien mieć uprawnienia osoba prowadząca w trakcie spotkania?

Co chcesz zrobić?

Ustawianie opcji dostępu i prezenterów

Aby ustawić opcje dostępu i prezenterów, wykonaj następujące czynności:

  1. Utwórz zaproszenie na spotkanie online w programie Microsoft Outlook. Aby uzyskać szczegóły, zobacz Tworzenie zaproszenia na spotkanie online.

  2. W zaproszeniu na spotkanie w grupie Spotkanie online kliknij pozycję Opcje spotkania.

  3. W oknie dialogowym Opcje spotkania online wybierz pozycję Dostosuj dostęp i osoby prowadzące w tym spotkaniu.

  4. W sekcjach Dostęp i Prezenterzy wybierz opcje odpowiednie do wielkości i typu planowanego spotkania.

Opcje dostępu sterują tym, którzy uczestnicy muszą czekać w poczekalnia, aż prezenter włączy ich do spotkania. W poniższej tabeli dokładnie opisano poszczególne opcje.

Ważne:  Nawet jeśli poczekalnia spotkania jest włączona, uczestnicy łączący się za pomocą telefonu pomijają poczekalnię.

Opcja dostępu

Kto czeka poczekalni

Kiedy wybrać tę opcję

Tylko organizator (zablokowane)

Wszyscy

Uczestnicy nie powinni przeglądać materiałów informacyjnych lub slajdów programu Microsoft PowerPoint przed rozpoczęciem spotkania.

Osoby z mojej firmy, które zapraszam

Osoby bez kont w sieci firmowej i osoby niezaproszone

Omawiane zagadnienia są poufne lub tajne.

Osoby z mojej firmy

Osoby bez kont w sieci firmowej

Wszyscy uczestnicy mają konta w sieci organizacji.

Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń)

Nikt

Zaproszone zostaną osoby z zewnątrz.

Opcje prezenterów sterują tym, którzy uczestnicy automatycznie otrzymują uprawnienia osoba prowadząca podczas planowania spotkania. W poniższej tabeli dokładnie opisano poszczególne opcje.

Opcja prezentera

Kto jest prezenterem

Kiedy wybrać tę opcję

Tylko organizator

Tylko osoba planująca spotkania

Prezentacje, w ramach których uczestnicy nie wchodzą w interakcje z zawartością spotkania. W trakcie spotkania można wskazać dodatkowych prezenterów.

Osoby z mojej firmy

Wszystkie zaproszone osoby z kontami w sieci firmowej

Wewnętrzne grupowe sesje robocze, których wszyscy uczestnicy mogą udostępniać oraz modyfikować zawartość spotkania.

Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń)

Wszystkie zaproszone osoby

Grupowe sesje robocze z osobami bez kont w sieci firmowej.

Osoby, które wybiorę

Użytkownik i wybrane przez niego osoby

Prezentacje z udziałem więcej niż jednego prezentera.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×