Ustawianie opcji telefonów

W oknie Lync — Opcje > Telefony możesz skonfigurować lub zmienić ustawienia dowolnego telefonu, którego używasz z programem Lync.

Dodawanie lub zmienianie numerów telefonów

Dodaj numery do swojej wizytówki, aby inne osoby mogły się z Tobą skontaktować, gdy przebywasz z dala od komputera lub gdy wolą używać telefonu. Twoje numery telefonów są widoczne na wizytówce i dostępne dla Twoich kontaktów programu Lync w zależności od relacji określającej poziom prywatności między Wami.

 1. W obszarze Moje numery telefonów kliknij pole odpowiadające typowi numeru, który chcesz dodać lub zmienić, i wpisz numer. Używaj tylko cyfr 0123456789, bez nawiasów i łączników. Podczas dodawania numerów międzynarodowych wpisz znak plus +, a następnie numer kierunkowy kraju i numer lokalny.

 2. Jeśli numer ma być widoczny dla kontaktów, zaznacz pole wyboru Dodaj do mojej wizytówki obok tego numeru.

Twój numer będzie wyświetlany w następujący sposób:

 • Telefon służbowy jest widoczny dla wszystkich kontaktów, oprócz kontaktów zewnętrznych i zablokowanych.

  Uwaga:  W niektórych firmach usunięcie zaznaczenia pola wyboru Dodaj do mojej wizytówki obok numeru telefonu służbowego nie jest możliwe.

 • Telefon komórkowy jest widoczny tylko dla kontaktów o relacji Grupa robocza oraz Znajomi i rodzina.

 • Telefon domowy jest widoczny tylko dla kontaktów o relacji Znajomi i rodzina.

 • Inny telefon jest widoczny tylko dla kontaktów o relacji Znajomi i rodzina. Ta pozycja umożliwia dodawanie i modyfikowanie innych numerów, takich jak tymczasowy numer w biurze lub numer dodatkowego telefonu komórkowego.

Porada:  Aby sprawdzić, które z Twoich kontaktów są z Tobą połączone poszczególnymi rodzajami relacji, kliknij kartę Relacje na liście kontaktów. Kontakty są pogrupowane według relacji określających poziom prywatności. W celu zmiany relacji z określonym kontaktem kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję kontaktu na liście, a następnie kliknij pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności w programie Lync.

Korzystanie z urządzenia telefonu tekstowego (TTY)

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do komunikacji tekstowej przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do komputera — w przeciwnym razie jakość dźwięku w trakcie połączenia może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku.

Tryb TTY jest domyślnie wyłączony. Aby włączyć tę funkcję:

 1. Podłącz urządzenie TTY do komputera.

 2. W obszarze Dostępnośćtelefonu kliknij pozycję Włącz tryb TTY.

 3. Wyloguj się z programu Lync, a następnie zaloguj się ponownie.

Ustawianie opcji spotkania programu Lync

Możesz używać tej samej opcji audio dla wszystkich spotkań programu Lync lub skonfigurować program Lync tak, aby opcje były wyświetlane przy każdym dołączaniu do spotkania. Jest to przydatne, jeśli korzystasz z różnych połączeń audio w zależności od spotkania lub lokalizacji.

 1. W obszarze Dołączanie do połączeń konferencyjnych kliknij menu rozwijane obok pozycji Dołącz do części audio spotkania z i wykonaj jedną z następujących czynności:

 2. Aby w trakcie spotkania używać urządzeń audio i wideo komputera (mikrofon i głośniki lub zestaw słuchawkowy), wybierz pozycję Lync.

 3. Aby program Lync dzwonił do Ciebie, wybierz numer telefonu, pod którym czekasz na połączenie. Jeśli Twój numer nie jest wyświetlany, wpisz go w obszarze Moje numery telefonów w górnej części okna.

 4. Aby zadzwonić na spotkanie, jeśli wezwanie na spotkanie zawiera numer telefonu, wybierz opcję Nie dołączaj do części audio, dołącz do spotkania, a następnie zadzwoń przy użyciu telefonu.

 5. (Opcjonalnie) Jeśli dołączasz do spotkań z różnych lokalizacji lub przy użyciu różnych urządzeń i za każdym razem chcesz móc wybrać sposób nawiązania połączenia, zaznacz pole wyboru Przed dołączeniem do spotkania zapytaj mnie o wybranie urządzenia audio.

Uwaga:  Program Lync może do Ciebie dzwonić (a Ty możesz konfigurować spotkania programu Lync obejmujące informacje szczegółowe dotyczące dołączania przez dzwonienie) tylko pod warunkiem, że dla Twojego konta skonfigurowano konferencje telefoniczne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w swoim miejscu pracy.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×