Ustawianie opcji własnego zdjęcia

Opcja Mój obraz pozwala wybrać obraz, jaki ma być wyświetlany wraz z informacjami kontaktowymi.

Ważne:  Jeśli przycisk Edytuj lub usuń obraz w oknie opcji Mój obraz jest wygaszony (niedostępny), jak przedstawiono na tym zrzucie ekranu, oznacza to, że możliwość zmiany ustawień obrazów przez użytkowników została wyłączona w Twojej organizacji. Skontaktuj się z pracownikami działu pomocy technicznej, jeśli masz pytania dotyczące tych zasad.

Wyświetlanie swojego obrazu

Jeśli w Twojej organizacji program Lync został skonfigurowany w taki sposób, aby wyświetlał obrazy osób wraz z innymi informacjami kontaktowymi, Twój obraz będzie automatycznie wyświetlany z katalogu firmowego. Jeśli ten obraz Ci odpowiada, nie musisz wprowadzać żadnych zmian w ustawieniach w tym oknie.

Ukrywanie swojego obrazu

W zależności od sposobu, w jaki program Lync został skonfigurowany, możesz ukryć swój obraz przed innymi użytkownikami programu Lync. Użytkownicy będący Twoimi kontaktami będą widzieli jedynie zarys głowy zamiast Twojego obrazu.

 • Aby ukryć swój obraz przed innymi użytkownikami programu Lync, kliknij pozycję Ukryj mój obraz, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Aby zapobiec wyświetlaniu swojego obrazu we wszystkich programach pakietu Microsoft Office, w tym również w programie Lync:

  1. Kliknij pozycję Opcje > Mój obraz > Edytuj lub usuń obraz.

  2. W oknie programu SharePoint kliknij pozycję Usuń obraz.

  3. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie swojego obrazu

Jak już wspomniano, jeśli przycisk Edytuj lub usuń obraz jest wygaszony, oznacza to, że w Twojej organizacji została wyłączona możliwość zmiany obrazów przez użytkowników. Jeśli możesz zmienić swój obraz, oto jak to zrobić.

Używanie obrazu z komputera lub dysku zewnętrznego

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij swój obraz. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Lync — Opcje.

 2. Kliknij przycisk Edytuj lub usuń obraz.

 3. W tym momencie zostanie otwarte okno programu Microsoft Exchange lub Microsoft SharePoint — zależnie od konfiguracji systemu. Program, w którym się znajdujesz, będzie można określić na podstawie widocznych przycisków w sposób opisany poniżej.

 • Jeśli jesteś w oknie programu Exchange, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij pozycję Edytuj > Edytuj zdjęcie > Przeglądaj.

 • Przejdź do lokalizacji, w której jest przechowywany odpowiedni obraz (może znajdować się na komputerze lub na dysku zewnętrznym albo sieciowym). Obraz może być dowolnego rozmiaru lub typu, łącznie z jakością HD (wysoka rozdzielczość).

 • Kliknij plik dwukrotne.

 • W oknie Zmień zdjęcie kliknij przycisk Zapisz. W przypadku wyświetlenia komunikatu z pytaniem, czy chcesz zamknąć to okno, kliknij przycisk Tak.

 • W przypadku programu SharePoint wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij pozycję Przekaż obraz.

 • Kliknij przycisk Przeglądaj w oknie dialogowym Wybierz obraz, a następnie przejdź do obrazu, który chcesz przekazać.

 • Kliknij dwukrotnie obraz lub nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Przekaż.

 • Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zmiany profilu.

 • W oknie profilu programu SharePoint kliknij przycisk Zapisz wszystko i zamknij.

Uwaga:  Po zmianie obrazu może upłynąć trochę czasu, zanim zostanie wyświetlony nowy obraz.

Używanie obrazu z publicznej witryny sieci Web

Jeśli w organizacji włączono tę opcję, możesz użyć obrazu z dowolnej publicznej witryny sieci Web, takiej jak na przykład Yammer, OneDrive lub Facebook, jako swojego zdjęcia programu Lync. Jeśli ta opcja jest dostępna, w oknie opcji Mój obraz będzie widoczny przycisk oznaczony etykietą Pokaż obraz z witryny sieci Web:

Zrzut ekranu: sekcja okna opcji Mój obraz programu Lync z wyróżnioną opcją wybierania obrazu z witryny sieci Web

Aby użyć tej opcji, wybierz pozycję Pokaż obraz z witryny sieci Web, wprowadź adres URL obrazu, którego chcesz użyć, a następnie kliknij pozycję Połącz z obrazem.

Pamiętaj, że aby Twoje kontakty mogły widzieć ten obraz, także muszą mieć dostęp do witryny, w której został on umieszczony.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×