Ustawienia administratora aplikacji Microsoft Forms

Porada: Dowiedz się więcej o programie Microsoft Forms lub rozpocznij od razu i utwórz ankietę, test lub sondaż. Chcesz przechwytywać i analizować opinie klientów przedsiębiorstwa? Wypróbuj rozwiązanie Opinia klienta dla usługi Dynamics 365.

Uwaga: Ustawienia administratora są dostępne tylko dla klientów usługi Office 365 Education Aplikacje Microsoft 365 dla firm Office 365. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, zaloguj się https://admin.microsoft.com za pomocą konta służbowego.

Microsoft 365 administracyjne

W centrum Microsoft 365 administrator może sterować ustawieniami udostępniania zewnętrznego, rejestrować nazwy osób w organizacji i/lub chronić formularze wewnętrzne przed próbami wyłudzania informacji.

Aby uzyskać dostęp do tych ustawień:

 1. Zaloguj się https://admin.microsoft.com za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia > ustawienia organizacji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia, wybierz pozycję Pokaż Przycisk Więcej opcji w okienku po lewej stronie.

 3. Na stronie Ustawienia na karcie Usługi kliknij pozycję Microsoft Forms.

Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać szczegółowe ustawienia.

Udostępnianie zewnętrzne

Możesz kontrolować, czy użytkownicy zewnętrzni mogą współpracować z użytkownikami w Twojej organizacji przy użyciu formularza lub testu. Na przykład użytkownik w Twojej organizacji tworzy formularz, ale chce:

 • Wyślij link do formularza osobom spoza organizacji i zbierz odpowiedzi od osób z zewnątrz.

 • Współpracuj nad formularzem (np. edytuj pytania, zmień projekt motywu) z osobami spoza Twojej organizacji.

 • Udostępnij formularz jako szablon, aby osoby spoza organizacji mogą zduplikować formularz do własnych celów.

 • Udostępnij podsumowanie wyników formularza osobom spoza organizacji.

Porada: Dowiedz się więcej o udostępnianiu formularza w celu współpracynad nim.

Aby kontrolować ustawienia udostępniania zewnętrznego w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365:

 1. W okienku Microsoft Forms ustawienie Udostępnianie zewnętrzne zawiera cztery opcje, z których wszystkie są domyślnie zaznaczone. Usuń zaznaczenie opcji, których nie chcesz.

  Ustawienie administratora programu Microsoft Forms do udostępniania zewnętrznego

  Uwaga: Jeśli chcesz udostępnić użytkownikom w organizacji możliwość tworzenia ankiety w programie Outlook,musi być zaznaczona opcja Wyślij link do formularza i zbierz odpowiedzi.

 2. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

Rejestrowanie imion i nazwisk osób w organizacji

Możesz wybrać, czy chcesz przechwytywać nazwy osób odpowiadających na formularz:

 1. W okienku Microsoft Forms domyślnie zaznaczone jest ustawienie Record names (Nazwy rekordów) w obszarze Record names of people in your org (Rejestr nazw osób w organizacji). Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli chcesz, aby odpowiedzi na formularze w organizacji pozostawały anonimowe.

  Ustawienie administratora programu Microsoft Forms do rejestrowania nazw
 2. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

Ochrona przed wyłudzaniem informacji

Możesz ustawić automatyczne skanowanie formularzy w organizacji w celu wykrywania wyłudzania informacji:

 1. W okienku Microsoft Forms ustawienie Wewnętrzna ochrona przed wyłudzaniem informacji w obszarze Ochrona przed wyłudzaniem informacji jest domyślnie zaznaczone. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli nie chcesz, aby skanowanie formularzy w organizacji było próbą wyłudzenia informacji.

  Ustawienie administratora programu Microsoft Forms na temat ochrony przed wyłudzaniem informacji
 2. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

Zezwalaj na serwisy YouTube i Bing

Możesz wybrać, czy chcesz zezwolić osobom w organizacji na dodawanie do ankiet obrazów z usługi Bing lub klipów wideo z serwisu YouTube.

 1. W okienku Microsoft Forms domyślnie zaznaczone jest ustawienie Uwzględnij wyszukiwanie w wyszukiwarce Bing oraz klipy wideo z serwisu YouTube w obszarze Zezwalaj na serwis YouTube i Bing. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli nie chcesz, aby osoby w Twojej organizacji dodawać obrazy z Bing.com lub klipów wideo z YouTube.com do formularzy.

  Ustawienie administratora programu Microsoft Forms dla usług YouTube i Bing
 2. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

Wyłączanie lub włączanie przypisywania licencji użytkownika do programu Microsoft Forms

Gdy wyłączysz Microsoft Forms dla użytkownika, ta osoba nie może korzystać z Microsoft Forms. Kafelek Formularze zostanie ukryty na Microsoft 365 Uruchamianie aplikacji i stronie głównej. Zapoznaj się ze instrukcjami przypisywania licencji użytkownikom w aplikacjach platformy Microsoft 365 dla firm, aby uzyskać instrukcje dotyczące wyłączania lub włączania Microsoft Forms użytkowników.

Możesz również wyłączyć lub włączyć program Microsoft Forms dla całej organizacji.

Zobacz też

Konfigurowanie programu Microsoft Forms

Często zadawane pytania na temat aplikacji Microsoft Forms

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×