Ustawienia urządzenia audio

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Instalator oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync 2010 wykrywa telefon i wszystkie inne używane zgodne urządzenia komunikacyjne, takie jak zestaw słuchawkowy, mikrofon i głośniki. Istnieje także możliwość zmodyfikowania ustawień w celu dostosowania głośności, sprawdzenia jakości połączenia i/lub dodania dodatkowego dzwonka dla połączeń przychodzących.

Co chcesz zrobić?

Wybieranie urządzenia audio

Korzystanie z innego urządzenia audio

Przełączanie urządzenia audio podczas połączenia

Ustawianie głośności głośnika i dzwonka

Ustawianie głośności mikrofonu

Sprawdzanie jakości połączenia

Ustawianie dodatkowego dzwonka

Pokaz: jak korzystać z telefonu IP lub urządzenia audio

Wybieranie urządzenia audio

Urządzenie audio używane na potrzeby połączeń w programie Lync 2010 można zmienić w dowolnej chwili.

Korzystanie z innego urządzenia audio

 • Otwórz program Lync, w oknie głównym programu Lync w lewym dolnym rogu kliknij menu urządzenia audio, a następnie wybierz urządzenie audio, które ma być używane na potrzeby połączeń w programie Lync.

Lync

Przełączanie urządzenia audio podczas połączenia

 • W oknie konwersacji nad listą uczestników kliknij menu urządzenia audio, a następnie wybierzurządzenie audio, które ma być używane na potrzeby połączenia.

Lync

Ustawianie głośności głośnika i dzwonka

Głośność głośnika i dzwonka można regulować i testować:

 1. W oknie głównym programu Lync w lewym dolnym rogu kliknij menu urządzenia audio, a następnie kliknij pozycję Ustawienia urządzenia audio.

 2. W obszarze Urządzenie audio obok pozycji Głośnik lub Dzwonek przesuń suwak, aby dostosować głośność.

 3. Kliknij przycisk zielonej strzałki, aby usłyszeć przykładowy dzwonek lub ton.

  Lync

Ustawianie głośności mikrofonu

Głośność mikrofonów można regulować i testować:

 1. W oknie głównym programu Microsoft Lync w lewym dolnym rogu kliknij menu urządzenia audio, a następnie kliknij pozycję Ustawienia urządzenia audio.

 2. W obszarze Urządzenie audio obok pozycji Mikrofon przesuń suwak i odezwij się. Jeśli głośność mikrofonu komputera jest optymalna, pasek stanu wypełni obszar testowy do połowy.

  Lync

 3. (Opcjonalnie) Aby ustawić głośność innych mikrofonów, wykonaj następujące czynności:

 4. Jeśli masz telefon przenośny, podnieś jego słuchawkę i odezwij się.

 5. Jeśli masz telefon stacjonarny, podnieś jego słuchawkę i odezwij się.

 6. Jeśli masz zestaw słuchawkowy, odezwij się do mikrofonu.

  Porada:  Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybrać to samo urządzenie dla głośnika i mikrofonu. Wybranie osobnych urządzeń może powodować powstawanie efektu echa podczas połączenia. Jeśli jednak nie można uniknąć używania osobnych urządzeń i występuje efekt echa, można go zminimalizować, ściszając mikrofon i głośnik.

Lync

Sprawdzanie jakości połączenia

Przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia należy sprawdzić jakość dźwięku wybranego urządzenia.

 1. W oknie głównym programu Microsoft Lync w lewym dolnym rogu kliknij menu urządzenia audio, a następnie kliknij pozycję Ustawienia urządzenia audio.

 2. W obszarze Urządzenie audio kliknij przycisk Sprawdź jakość połączenia, aby wykonać połączenie testowe i usłyszeć brzmienie dźwięku dla wybranego urządzenia.

Opcje programu Lync, Urządzenie audio, Sprawdź jakość połączenia

Ustawianie dodatkowego dzwonka

Jeśli więcej niż jedno urządzenie ma dzwonić w celu sygnalizowania połączenia przychodzącego, można wybrać dodatkowy dzwonek. Na przykład głośniki komputera i telefon IP mogą sygnalizować połączenie przychodzące.

 1. W oknie głównym programu Microsoft Lync w lewym dolnym rogu kliknij menu urządzenia audio, a następnie kliknij pozycję Ustawienia urządzenia audio.

 2. W obszarze Urządzenie audio zaznacz pole wyboru Zadzwoń również, a następnie wybierz z listy rozwijanej dodatkowe urządzenie.

Lync

Jeśli jako dodatkowy dzwonek zostaną wybrane głośniki komputera, można również zaznaczyć pole wyboru Wyłącz wyciszenie, gdy dzwoni telefon. Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, program Lync automatycznie wyłączy wyciszenie głośników komputera, jeśli będą one wyciszone w momencie odebrania połączenia przychodzącego w programie Lync.

Uwaga:  Opcję Wyłącz wyciszenie, gdy dzwoni telefon można zaznaczyć tylko pod warunkiem, że na korzystanie z niej zezwolił zespół pomocy technicznej.

Lync

Pokaz: jak korzystać z telefonu IP lub urządzenia audio

Pokaz zostanie udostępniony już wkrótce.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×