Usuwanie błędów biblioteki dokumentów podczas używania programu OneNote 2016 dla systemu Windows razem z programem SharePoint

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Uaktualnij teraz

Jeśli masz notesy programu OneNote 2016 w programie SharePoint, wiesz z pewnością, że zwykle te notesy są przechowywane w bibliotekach dokumentów. Jeśli w używanej bibliotece programu SharePoint włączono dowolną z poniższych właściwości, może to spowodować błędy synchronizacji w programie OneNote:

 • Wymagane zaewidencjonowanie/wyewidencjonowanie

 • Wersje pomocnicze

 • Wszelkie wymagane kolumny właściwości

Uwaga: Do wyświetlania i zmiany niektórych tych właściwości mogą być wymagane uprawnienia administratora programu SharePoint. Jeśli nie możesz wprowadzić zmian, skontaktuj się z administratorem programu SharePoint w danej organizacji.

Wyłączanie wymaganego zaewidencjonowania/wyewidencjonowania w bibliotece dokumentów programu SharePoint

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

 2. W bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

  Przejdź do pozycji Ustawienia, Ustawienia biblioteki

  Jeśli nie widzisz pozycji Ustawienia Ikona Ustawienia , kliknij kartę Biblioteka, aby otworzyć wstążkę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 4. Ustaw dla opcji Wymagaj wyewidencjonowania wartość Nie.

Wyłączanie wersji pomocniczych w bibliotece dokumentów programu SharePoint

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

 2. W bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

  Przejdź do pozycji Ustawienia, Ustawienia biblioteki

  Jeśli nie widzisz pozycji Ustawienia Ikona Ustawienia , kliknij kartę Biblioteka, aby otworzyć wstążkę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 4. Ustaw dla opcji Historia wersji dokumentu wartość Utwórz wersje główne.

Wyłączanie funkcji Wymagane właściwości w bibliotece dokumentów programu SharePoint

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

 2. W bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

  Przejdź do pozycji Ustawienia, Ustawienia biblioteki

  Jeśli nie widzisz pozycji Ustawienia Ikona Ustawienia , kliknij kartę Biblioteka, aby otworzyć wstążkę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W tabeli Kolumny sprawdź, czy niektóre elementy mają zaznaczone pole wyboru w kolumnie Wymagane.

 4. Wybierz dowolny element oznaczony jako wymagany, a następnie ustaw dla opcji Wymagaj, aby ta kolumna zawierała informacje wartość Nie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×