Usuwanie nieużywanych języków i czcionek

Jeśli został zainstalowany pakiet językowy dla pakietu Microsoft Office, można łatwo usuwać czcionki i języki edycji, które nie będą używane. Aby dodać inny język edycji na komputerze, wykonaj instrukcje podane w temacie Zmienianie języka używanego przez pakiet Office w menu i narzędziach sprawdzających. Jeśli chcesz dodać nową czcionkę, zobacz Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych do używania w pakiecie Office.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

Ważne: Nie można usunąć języka podstawowego z listy Włączone języki edycji. Jeśli język jest wymieniony na liście jako język domyślny, a ma zostać usunięty, trzeba wybrać inny język jako domyślny.

W pakietach Office 2010, Office 2013 i Office 2016:

 1. Otwórz program pakietu Microsoft Office, na przykład program Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W obszarze Wybieranie języków edycji wybierz język, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwagi: 

  • Jeśli przed usunięciem japońskiego języka edycji i japońskich czcionek zostanie utworzony dokument zawierający tekst w języku japońskim, ten tekst pozostanie w dokumencie po usunięciu japońskiego języka edycji i japońskich czcionek.

  • Jeśli przed usunięciem japońskiego języka edycji i japońskich czcionek zostanie utworzony dokument zawierający japoński tekst i jako język sprawdzania pisowni w tym dokumencie zostanie ręcznie wybrany język japoński, ustawienia japońskiego języka sprawdzania pozostaną po usunięciu języka edycji i czcionek.

  • Po usunięciu języka japońskiego jako języka włączonego, język japoński wciąż będzie widoczny w oknie dialogowym Języki jako język sprawdzania.

W pakiecie Office 2007:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, polecenie Microsoft Office, polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Ustawienia języka pakietu Microsoft Office.

 2. Kliknij kartę Języki edycji.

 3. Na liście Włączone języki edycji kliknij język, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Powtórz ten krok dla każdego kolejnego języka, który chcesz usunąć.

W systemach Windows 7, Windows 8 i Windows 10 (dotyczy pakietów Office 2010, Office 2013 i Office 2016):

 1. W oknie Panel sterowania wpisz Czcionki w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu.

 2. W obszarze Czcionki kliknij opcję Wyświetl podgląd, usuń, pokaż lub ukryj czcionki.

 3. Zaznacz czcionkę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

W systemie Windows Vista z pakietem Office 2010:

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Wygląd i personalizacja.

 2. Kliknij opcję Zainstaluj lub usuń czcionkę.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy czcionkę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

W systemie Windows Vista z pakietem Office 2007:

 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Czcionki. (Jeśli Panel sterowania jest wyświetlany w widoku kategorii, kliknij pozycję Przełącz do widoku klasycznego).

 2. Usuń czcionki, których nie potrzebujesz.

Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 , a następnie wpisz Panel sterowania.

Usuwanie języków i czcionek na komputerze Mac

Aby usunąć języki, zobacz Preferencje języka i regionu.

Aby usunąć czcionki, zobacz Mac — podstawy: Album z czcionkami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×