Usuwanie przypisu dolnego, przypisu końcowego lub separatora

Dodawanie przypisów dolnych i końcowych w programie Word nie jest trudne; usunięcie jednego, kilku lub nawet wszystkiego jest jeszcze łatwiejsze. Można również usunąć linię oddzielającą przypisy dolne i końcowe od tekstu podstawowego.

Ważne: Usuwa się liczbę lub znacznik odwołania (w treści tekstu), a NIE sam przypis dolny lub przypis końcowy. Jeśli usuniesz sam przypis dolny lub przypis końcowy, program Word ponownie ponumeruje przypisy zgodnie z nową kolejnością.

Usuwanie przypisu dolnego

Poniżej przedstawiono przykład przypisu dolnego, który znajduje się na dole strony:

Co to jest przypis dolny?

Jeśli chcesz usunąć przypis dolny (znajdujący się na dole strony), usuń liczbę „1” w treści dokumentu. Po wykonaniu tej czynności przypis dolny zniknie. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy przypis dolny, wybrać polecenie Przejdź do przypisu dolnego i usunąć liczbę we wskazanym miejscu.

Usuwanie przypisu końcowego

Usuwanie przypisu końcowego jest podobne do usuwania przypisu dolnego:

Usuwanie przypisu końcowego z treści dokumentu

Aby usunąć przypis końcowy, usuń znacznik „i” (z różowym obramowaniem — patrz powyższy obraz) z treści dokumentu, a przypis końcowy zniknie. Ponadto, jeśli znajdziesz przypis końcowy, który chcesz usunąć, możesz kliknąć go prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Przejdź do przypisu końcowegoi usunąć numer.

Usuwanie wszystkich przypisów dolnych lub końcowych z dokumentu

Aby znaleźć i usunąć wszystkie przypisy dolne lub przypisy końcowe, użyj narzędzia Znajdowanie i zamienianie:

 1. Umieść kursor w górnej części dokumentu, a następnie otwórz okno dialogowe Zaawansowane Znajdowanie i zamienianie .

  • W programie Word 2013 lub Word 2016 naciśnij klawisze Ctrl+H.

  • W Word 2016 dla komputerów Mac w menu Edycja kliknij polecenie Znajdź > Zaawansowane Znajdowanie i zamienianie.

 2. W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie kliknij katę Zamienianie.

 3. W polu Znajdź wpisz ciąg ^f, aby znaleźć przypis dolny, lub ciąg ^e, aby znaleźć przypis końcowy.

  Możesz także wprowadzić te symbole, klikając przycisk Więcej, aby rozwinąć okno dialogowe, a następnie klikając pozycję Specjalne i wybierając z listy pozycję Znacznik przypisu końcowego lub Znacznik przypisu dolnego. W programie Word 2016 dla komputerów Mac kliknij strzałkę u dołu okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, aby wyświetlić wszystkie opcje.

 4. Upewnij się, że pole Zamień na jest puste, a następnie kliknij pozycję Zamień wszystko.

Usuwanie lub zmienianie separatora przypisów dolnych lub przypisów końcowych

Można usunąć lub zmienić linię oddzielającą przypisy dolne i końcowe od tekstu podstawowego.

 1. Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Wersja robocza w grupie Widoki.

 2. Kliknij dwukrotnie dowolny przypis dolny lub końcowy w tekście podstawowym.

  W dolnej części dokumentu pojawi się okienko Przypisy dolne.

 3. Możesz edytować kolor lub styl separatora, wybierając opcje na karcie Narzędzia główne lub, aby usunąć separatory, kliknąć separator przypisu dolnego na liście przypisy dolne , a następnie zaznaczyć i usunąć linię rozdzielającą.

  Przy użyciu karty Widok możesz wrócić do trybu czytania, widoku układu wydruku lub widoku układu sieci Web.

  Uwaga: W programie Word 2016 dla komputerów Mac tryb czytania nie jest dostępny.

Informacje pokrewne

Dodawanie lub zmienianie przypisów dolnych i końcowych w programie Word

Dodawanie lub zmienianie przypisów dolnych i końcowych w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×