Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.

Składnia

USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU(połączenie;wyrażenie_zestawu;pozycja;[podpis])

W składni funkcji USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU występują następujące argumenty:

  • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

  • Wyrażenie_zestawu    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy wyrażenia zestawu, na przykład „{[Element1].dzieci}”. Może to być również funkcja ZESTAW.MODUŁÓW lub odwołanie do komórki zawierającej tę funkcję.

  • Pozycja    Argument wymagany. Jest to liczba całkowita określająca najwyższą wartość, jaka ma zostać zwrócona. Jeśli argument pozycja ma wartość 1, funkcja zwraca najwyższą wartość, jeśli 2 — drugą wartość itd. Aby zwrócić 5 najwyższych wartości, należy pięć razy użyć funkcji USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU, określając pozycje od 1 do 5.

  • Podpis    Argument opcjonalny. Jest to ciąg tekstowy wyświetlany w komórce zamiast podpisu modułu (jeśli zdefiniowano podpis modułu).

Spostrzeżenia

  • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU tymczasowo wyświetla w komórce komunikat „#POBIERANIE_DANYCH…”.

  • Jeśli nazwa połączenia nie jest prawidłowym połączeniem skoroszytu przechowywanym w skoroszycie, funkcja KLASYFIKACJA.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, jest niedostępny lub zwraca komunikat o błędzie, funkcjaRANKED.ELEMENT.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu.

  • Jeśli składnia argumentu wyrażenie_zestawu jest nieprawidłowa lub zestaw zawiera chociaż jeden element o innym wymiarze niż pozostałe elementy, funkcja USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU zwraca wartość błędu #N/D!.

Przykłady

=USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU("Sprzedaż";$D$4;1;"Najlepszy miesiąc")

=USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU("Sprzedaż";ZESTAW.MODUŁÓW("Sprzedaż";"Lato";"[2004].[Czerwiec]";"[2004].[Lipiec]";"[2004].[Sierpień]");3;"Najlepszy miesiąc")

Porada: Aby zwrócić n najniższych wartości, należy użyć argumentów porządek_sortowania i sortowanie_według funkcji ZESTAW.MODUŁÓW w celu odwrócenia porządku zestawu, dzięki czemu najwyższe wartości w posortowanym zestawie będą wartościami najniższymi. Na przykład funkcja USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU ("Sprzedaż"; $D$4,1) zwraca ostatni element, funkcja USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU ("Sprzedaż"; $D$4, 2) zwraca przedostatni element i tak dalej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×