Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.

Składnia

USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU(połączenie;wyrażenie_zestawu;pozycja;[podpis])

W składni funkcji USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU występują następujące argumenty:

  • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

  • Wyrażenie_zestawu    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy wyrażenia zestawu, na przykład „{[Element1].dzieci}”. Może to być również funkcja ZESTAW.MODUŁÓW lub odwołanie do komórki zawierającej tę funkcję.

  • Pozycja    Argument wymagany. Jest to liczba całkowita określająca najwyższą wartość, jaka ma zostać zwrócona. Jeśli argument pozycja ma wartość 1, funkcja zwraca najwyższą wartość, jeśli 2 — drugą wartość itd. Aby zwrócić 5 najwyższych wartości, należy pięć razy użyć funkcji USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU, określając pozycje od 1 do 5.

  • Podpis    Argument opcjonalny. Jest to ciąg tekstowy wyświetlany w komórce zamiast podpisu modułu (jeśli zdefiniowano podpis modułu).

Spostrzeżenia

  • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU tymczasowo wyświetla w komórce komunikat „#POBIERANIE_DANYCH…”.

  • Jeśli nazwa połączenia nie jest prawidłowym połączeniem skoroszytu przechowywanym w skoroszycie, funkcja KLASYFIKACJA.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, jest niedostępny lub zwraca komunikat o błędzie, funkcjaRANKED.ELEMENT.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu.

  • Jeśli składnia argumentu wyrażenie_zestawu jest nieprawidłowa lub zestaw zawiera chociaż jeden element o innym wymiarze niż pozostałe elementy, funkcja USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU zwraca wartość błędu #N/D!.

Przykłady

=USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU("Sprzedaż";$D$4;1;"Najlepszy miesiąc")

=USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU("Sprzedaż";ZESTAW.MODUŁÓW("Sprzedaż";"Lato";"[2004].[Czerwiec]";"[2004].[Lipiec]";"[2004].[Sierpień]");3;"Najlepszy miesiąc")

Porada: Aby zwrócić n najniższych wartości, należy użyć argumentów porządek_sortowania i sortowanie_według funkcji ZESTAW.MODUŁÓW w celu odwrócenia porządku zestawu, dzięki czemu najwyższe wartości w posortowanym zestawie będą wartościami najniższymi. Na przykład funkcja USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU ("Sprzedaż"; $D$4,1) zwraca ostatni element, funkcja USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU ("Sprzedaż"; $D$4, 2) zwraca przedostatni element i tak dalej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×