Uwagi, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole Uwagi zawiera wprowadzane komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Istnieje kilka kategorii pól notatek.

Typ danych     W FORMACIE RTF

Notatki (pole zadania)

Typ wpisu     Wprowadzona

Zalecane zastosowania    Dodanie pola notatek do widoku zadań umożliwia wyświetlanie uwagi o zadaniu. Dodawanie uwagi do zadania, w polu Wskaźniki pojawia się wskaźnik uwagi. Jeśli tekst w polu Uwagi lub punkt wskaźnik uwagi, pojawi się pierwsza część notatki. Jeśli kliknij dwukrotnie pole Uwagi, a następnie kliknij kartę notatki, pełni sformatowany tekst uwagi zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Przykład    Marcin, Ewa i Krzysztof jest przydzielony do zadania "współrzędnych targami". Masz listę ważnych kontaktów, które mogą pomóc w celu wykonania tego zadania. Pole Uwagi należy dodać do arkusza zadań, a następnie wpisz notatkę, Pamiętaj o przekazaniu zasobom kopii handlu Pokaż kontakty.

Uwagi    Najłatwiejszym sposobem wprowadzania notatek jest w oknie dialogowym Informacje o zadaniu. Wybierz zadanie, a następnie kliknij przycisk Uwagi o zadaniu   Obraz przycisku . Wpisywanie i formatowanie przypisu. Można zmienić czcionkę, styl, rozmiar i kolor znaków. Możesz również zmienić wyrównanie tekstu, utworzyć listę punktowaną i wstawić obiekt OLE. Uwagi wprowadzone w polu Uwagi w widoku arkusza są wyświetlane bez formatowania. Uwagi wprowadzone w oknie dialogowym Informacje o zadaniu są wyświetlane z formatowaniem.

Aby uniknąć przypadkowego usunięcia tekstu lub informacji o formatowaniu w przypadku długiej uwagi, należy edytować ją tylko w oknie dialogowym Informacje o zadaniu, a nie w polu Uwagi w widoku arkusza.

Notatki można formatować i ma praktycznie nie ograniczenia rozmiaru. W polu Uwagi można także wstawić obiekty OLE i mapy bitowe.

Notatki (pole zasobu)

Typ wpisu     Wprowadzona

Zalecane zastosowania     Dodanie pola notatek do widoku zasobów umożliwia wyświetlanie uwagi o zasobie. W przypadku dodania uwagi do zasobu w polu Wskaźniki w widoku Arkusz zasobów pojawia się wskaźnik uwagi. Jeśli tekst w polu Uwagi lub punkt wskaźnik uwagi, pojawi się na początku notatki. Jeśli kliknij dwukrotnie pole Uwagi, a następnie kliknij kartę notatki, pełni sformatowany tekst uwagi zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Przykład     Należy zauważyć, że Piotr stale wykonuje zadania przed terminem, wysokiego poziomu jakości. Pole Uwagi należy dodać do widoku Arkusz zasobów, a następnie wprowadź notatki na ten temat. Później można skonsultować uwagi o zasobach, podczas przeglądania powodzenia projektu lub planowania oceny pracowników.

Uwagi     Najłatwiejszym sposobem wprowadzania uwagi o zasobie jest w oknie dialogowym Informacje o zasobie. W widoku zasobu wybierz zasób, a następnie kliknij Uwagi o zasobie   Obraz przycisku . Wpisywanie i formatowanie przypisu. Można zmienić czcionkę, styl, rozmiar i kolor znaków. Możesz również zmienić wyrównanie tekstu, utworzyć listę punktowaną i wstawić obiekt OLE. Uwagi wprowadzone w polu Uwagi arkusza zasobów są wyświetlane bez formatowania. Uwagi wprowadzone w oknie dialogowym Informacje o zasobie są wyświetlane z formatowaniem.

Aby uniknąć przypadkowego usunięcia tekstu lub informacji o formatowaniu w przypadku długiej uwagi, należy edytować ją tylko w oknie dialogowym Informacje o zasobach, a nie w polu Uwagi w widoku arkusza.

Notatki można formatować i ma praktycznie nie ograniczenia rozmiaru. W polu Uwagi można także wstawić obiekty OLE i mapy bitowe.

Notatki (pole przydziału)

Typ wpisu     Wprowadzona

Zalecane zastosowania     Pole Uwagi należy dodać do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia wyświetlanie uwag o przydziale. Dodawanie uwagi do przydziału, w polu Wskaźniki pojawia się wskaźnik uwagi. Jeśli tekst w polu Uwagi lub punkt wskaźnik uwagi, pojawi się na początku notatki. Jeśli kliknij dwukrotnie pole Uwagi, a następnie kliknij kartę notatki, pełni sformatowany tekst uwagi zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Informacje o przydziale.

Przykład     Marcin został przydzielony do zadania "współrzędnych targami". Masz listę ważnych kontaktów, które mogą pomóc w celu wykonania tego przydziału. Pole Uwagi należy dodać do widoku użycie zasobu, a następnie wprowadź notatki, "Pamiętaj, aby nadać Piotra kopii kontaktów dotyczących pokazu".

Uwagi     Najłatwiejszym sposobem wprowadzania uwagi o przydziale jest przy użyciu okna dialogowego Informacje o przydziale. Wybierz pozycję przydziału, a następnie kliknij Uwagi o przydziale   Obraz przycisku . Wpisywanie i formatowanie przypisu. Można zmienić czcionkę, styl, rozmiar i kolor znaków. Możesz również zmienić wyrównanie tekstu, utworzyć listę punktowaną i wstawić obiekt OLE. Uwagi wprowadzone w polu Uwagi w widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu są wyświetlane bez formatowania. Uwagi wprowadzone w oknie dialogowym Informacje o przydziale są wyświetlane z formatowaniem.

Aby uniknąć przypadkowego usunięcia tekstu lub informacji o formatowaniu w przypadku długiej uwagi, należy edytować ją tylko w oknie dialogowym Informacje o przydziale, a nie w polu Uwagi w widoku arkusza.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×