Uzyskiwanie kompilacji niejawnego programu testów pakietu Office 2016 dla komputerów z systemem Windows

Kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office mogą wprowadzać nowe funkcje i możliwości pakietu Office przed ich zwolnieniem. Możesz również ułatwić znajdowanie problemów i wypróbuj nowe funkcje, a następnie wysłać opinię z powrotem do firmy Microsoft. Forum dotyczące niejawnego programu testów pakietu Office i kanał Twitter pozwalają rozmawiać na temat nowych wydań i raportów.

Dostępne są dwa programy: niejawny program testów pakietu Office i miesięczny kanał (kierowany). Niejawny program testów pakietu Office zwykle wysyła raz w tygodniu i zapewnia dostęp do najstarszych kompilacji. Gdy nowe funkcje są już wczesne, możesz również znaleźć problemy, które nie zostały zidentyfikowane. Program miesięczny kanał (kierowany) jest dostarczany w ciągu około miesiąca.

Jeśli jesteś Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal lub abonentem Microsoft 365 Personal, możesz przyłączyć się do programów niejawnego programu testów pakietu Office z poziomu dowolnej aplikacji pakietu Office.

Jeśli korzystasz z abonamentu Business Premium lub Enterprise, na przykład za pośrednictwem firmy lub organizacji, możesz również zainstalować dowolną wersję niejawnego programu testów pakietu Office. Może to jednak wymagać od administratora sieci.

Jak Microsoft 365 dla użytkowników domowych Uzyskaj kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office

Jeśli masz subskrypcję usługi Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal lub Microsoft 365 Personal, możesz pobrać kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office, otwierając pliki > i aktualizując niejawny program testów pakietu Office. Następnie instalujesz ten sam sposób instalowania niejawnych kompilacji.

Aby sprawdzić wersję subskrypcji usługi Microsoft 365, wykonaj poniższe czynności.

 • Zaloguj się do strony początkowej Microsoft 365.

  Ekran główny subskrypcji w domu

 • Kliknij swoją nazwę u ¿prawej górnej strony, a następnie kliknij pozycję Moje konto.

  Przycisk moje konta

 • Jeśli korzystasz z domu, osobistego lub dla studentów, pojawi się menu na szczycie.

  Menu subskrypcje

  Kliknij pozycję usługi & subskrypcje.

  Jeśli korzystasz z wersji Enterprise lub Business, kliknij pozycję subskrypcje.

  Wyróżnione menu subskrypcji w przedsiębiorstwie

 • W panelu subskrypcje jest wyświetlana wersja abonamentu (dom, Personal, Uniwersytet, przedsiębiorstwo itd.). Na przykład:

  Jeśli korzystasz z domu, osobistego lub dla studentów, widzisz tylko wybrany typ abonamentu.

  Panel subskrypcja domowa

  Dzięki tym abonamentom będziesz mieć możliwość uzyskiwania kompilacji niejawnego programu testów z poziomu aplikacji. Zobacz rezygnacja z programu testów pakietu Office z poziomu aplikacji

  Jeśli korzystasz z usługi Business lub Enterprise, zobaczysz więcej informacji na temat listy aplikacji, dla których masz licencję.

  Ekran subskrypcji w przedsiębiorstwie

  W przypadku subskrypcji przedsiębiorstwa lub firm Zobacz otrzymywanie niejawnych testerów dla firm i subskrybentów przedsiębiorstwa.

 1. W dowolnej aplikacji pakietu Office 2016 kliknij pozycję plik, kliknij pozycję konto, a następnie kliknij pozycję niejawny program testów pakietu Office.

  Pakiet niejawnego programu testów pakietu Office w aplikacji.

 2. Kliknij pozycję Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

  Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office

 3. W oknie dialogowym dołączanie do niejawnego programu testów pakietu Office wybierz pozycję Zaloguj mnie, aby uzyskać wczesny dostęp do nowych wersji pakietu Office .

  Okno dialogowe Dołączanie do niejawnego programu testów pakietu Office

 4. W oknie dialogowym dołączanie do niejawnego programu testów pakietu Office wybierz poziom niejawnego programu testów pakietu Office.

  Wybierz poziom niejawnego programu testów pakietu Office

 5. Kliknij i uważnie przeczytaj warunki programu . Po wykonaniu tych czynności kliknij pozycję Zgadzam się na Regulamin użytkowania niejawnych testerów pakietu Office. Zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.

  Umowa licencyjna na niejawny program testów pakietu Office

Aby zainstalować kompilację niejawnego programu testów

 1. W dowolnej aplikacji pakietu Office kliknij pozycję plik>konto.

 2. Kliknij pozycję aktualizacje pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Aktualizuj teraz.

  Przycisk Uzyskaj aktualizacje niejawnego programu testów pakietu Office

 3. Pakiet Office będzie kontynuował instalację i poinformuje o zakończeniu.

  Okno dialogowe pobierania aktualizacji pakietu Office

Aby sprawdzić, czy niejawny program testów pakietu Office został pomyślnie zainstalowany, lub sprawdzić wersję obecnie niejawnego programu testów pakietu Office, wykonaj poniższe czynności.

 1. W dowolnej aplikacji pakietu Office kliknij pozycję plik , a następnie wybierz pozycję konto lub konto pakietu Office.

 2. W panelu konto powinien zostać wyświetlony typ planu niejawnego programu testów pakietu Office, wersja i kompilacja. Powinna wyglądać podobnie do następującej:

  Regularna kompilacja pakietu Office 365

  Regularna kompilacja abonamentu Microsoft 365

  Kompilacja miesięczna (ukierunkowana)

  Pakiet Office — miesięczny (kierowany) Kompilacja niejawnego programu testów

  Kompilacja niejawnego programu testów pakietu Office

  Kompilacja niejawnego programu testów pakietu Office

Jak Microsoft 365 Subskrybenci biznesowi uzyskają kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office

Jeśli korzystasz z abonamentu komercyjnego w Twojej firmie lub organizacji, administrator może umożliwić zainstalowanie kompilacji Bieżący kanał (wersja Preview).

Jeśli jesteś administratorem Microsoft 365 lub ponosisz odpowiedzialność za Twoją spółkę Microsoft 365 instalację, poniżej przedstawiono czynności umożliwiające użytkownikom dołączanie do niejawnego programu testów pakietu Office.

Pozyskiwanie pakietu Office 2016 Bieżący kanał (wersja Preview) kompilacjach jest procesem o dwóch krokach. Zacznij od wybrania pierwszej wersji dla Microsoft 365, a następnie zainstalowano pakiet Office 2016 dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows.

Zacznij od wydania po raz pierwszy dla Microsoft 365

 1. Zaloguj się na platformie Microsoft 365, wykorzystując swoje konto służbowe.

 2. Przejdź do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365.

 3. Przejdź do pozycji Ustawienia > Profil organizacji.

  W centrum administracyjnym przejdź do ustawień, a następnie do profilu organizacji.
 4. Obok pozycji Preferencje udostępniania kliknij pozycję Edytuj. Jeśli już zaznaczono opcję udostępniania natychmiast zaznaczonym użytkownikom, kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  Preferencje udostępniania

 5. W oknie Preferencje udostępniania wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć udostępnianie kierowane, wybierz pozycję Udostępnianie standardowe, a następnie kliknij kolejno pozycje Dalej i Tak w celu potwierdzenia. Przejdź do ostatniego kroku.

  • Aby włączyć udostępnianie kierowane dla wszystkich użytkowników w organizacji, wybierz pozycję Udostępnianie kierowane dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij kolejno pozycje Dalej i Tak w celu potwierdzenia. Przejdź do ostatniego kroku.

  • Aby włączyć udostępnianie kierowane dla niektórych osób w organizacji, wybierz pozycję Udostępnianie kierowane dla wybranych użytkowników, a następnie kliknij kolejno pozycje Dalej i Tak w celu potwierdzenia.

  Opcje wyboru preferencji wydania

 6. Jeśli wybrano opcję wydania ukierunkowana dla wybranych użytkowników, kliknij pozycję Akcje , a następnie kliknij pozycję Zarządzaj osobami, aby uzyskać udostępnianie natychmiastowe, aby dodać użytkowników osobno. Wyszukaj ich imiona i nazwiska i wybierz pozycję +, aby dodać użytkowników.

  Opcja zarządzania osobami dla pierwszego wydania

 7. Gdy już dodasz użytkowników, kliknij pozycję Zapisz, a następnie Zamknij.

Włączanie instalacji kompilacji miesięczny kanał pakietu Office 2016 (kierowany)

Gdy Microsoft 365 jest skonfigurowana do udostępniania natychmiastowego, administrator musi włączyć pobieranie oprogramowania dla pakietu Office 2016. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na platformie Microsoft 365, wykorzystując swoje konto służbowe.

 2. Przejdź do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365.

 3. Następnie w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365przejdź do ustawień pobierania oprogramowaniadla użytkowników domowych >pakietu Office >.

  Ustawienia pobierania oprogramowania pakietu Office

 4. Na stronie ustawienia pobierania oprogramowania w obszarze oprogramowanie dla komputerów PC i urządzeń przenośnychupewnij się, że pakiet Officeznajduje się w sekcji2016 dla komputerów stacjonarnych i mobilnych , a każdy miesiąc (kanał miesięczny) jest zaznaczony.

  Ustawianie miesięcznych kompilacji kanałów dla użytkowników komputerów PC

 5. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Użytkownicy mogą teraz przejść na stronę moje oprogramowanie i pobrać pakiet Office 2016.

Strona Moje oprogramowanie pakietu Office 365 dotycząca pobierania pakietu Office 2016

Możesz pobrać kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office, które są opublikowane częściej niż w przypadku kompilacji miesięcznych kanałów (kierowanych), i uzyskaj dostęp do najstarszych podglądów pakietu Office.

Uwaga: Te czynności działają tylko wtedy, gdy komputer nie jest zablokowany przez dział INFORMATYCZNy firmy lub organizacji. Jeśli możesz zainstalować oprogramowanie na komputerze, oznacza to, że komputer prawdopodobnie nie jest zablokowany.

Po zainstalowaniu te kompilacje są zwykle nieobsługiwane przez dział pomocy technicznej lub działu INFORMATYCZNego firmy. Możesz dołączać do forum niejawnego programu testów pakietu Office lub korzystać ze źródła Twitter , aby raportować problemy i uzyskać pomoc od innych użytkowników niejawnego programu testów.

Ważne: Niejawny program testów jest częścią programu Niejawny program testów pakietu Office Consumer i nie jest obsługiwany przez firmowe użytkowanie. Ten poziom jest najbardziej odpowiedni dla użytkowników, którzy chcą korzystać z najstarszych kompilacji w wersji Preview, które są często publikowane w celu identyfikowania problemów, przekazywania opinii, które nie mają na celu ryzyka korzystania z nieobsługiwanych kompilacji. Wybierając poziom niejawnego programu testów, wyrażasz zgodę na warunki programu, które zastępuje umowę z firmą Microsoft w celu korzystania z Office.

Użyj Narzędzie wdrażania pakietu Office, aby zainstalować kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office. Nie można zainstalować kompilacji poziomu niejawnego programu testów pakietu Office z portalu Microsoft 365.

 1. Pobierz najnowszą wersję narzędzia wdrażania pakietu Office 2016 z Centrum pobierania Microsoft. Aby wyświetlić przycisk Pobierz, może być konieczne przewinięcie w dół.

  Po pobraniu plik jest domyślnie zapisywany w folderze pobrane pliki.

 2. Po pobraniu kliknij dwukrotnie pozycję OfficeDeploymentTool. exe , a następnie kliknij przycisk tak , jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika .

 3. Kliknij pole wyboru, aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Wybierz folder, w którym mają być przechowywane wyodrębnione pliki. Możesz utworzyć prosty folder w katalogu głównym dysku lokalnego (C:) można go później łatwiej uzyskać.

  Aby utworzyć prosty folder, zrób tak

  1. Kliknij pozycję dysk lokalny (C:) w oknie dialogowym przeglądanie w poszukiwaniu folderu .

  2. Kliknij pozycję Utwórz nowy folder.

  3. Wpisz prostą nazwę, na przykład temp.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

  Spowoduje to wyodrębnienie pliku Setup. exe i przykładowego pliku Configuration. XML.

 6. Przechodzenie do folderu, do którego zostały wyodrębnione pliki za pomocą Eksploratora plików

  Użyj edytora tekstów (na przykład Notatnika) do edytowania poleceń OfficeClientEdition i Channel w pliku Configuration. XML:

  <Configuration>
  
   <Add OfficeClientEdition="32" Channel="InsiderFast">
  
    <Product ID="O365ProPlusRetail">
  
     <Language ID="en-us" />
  
    </Product>
  
   </Add> 
  
   </Configuration>

  Spowoduje to zainstalowanie 32-bitowej wersji usługi Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw w języku angielskim z sieci dostarczania zawartości (CDN, Content Delivery Network) dla pakietu Office w Internecie. Office zostanie również automatycznie zaktualizowany z sieci CDN, gdy będzie dostępna nowa kompilacja na poziomie programu testów.

  Uwagi: 

  • W przypadku szybszego poziomu niejawnego programu testów, ustawienie kanał pozostaje InsiderFast.

  • Dla najwolniejszego poziomu miesięcznego kanału (kierowany) ustawienie kanał zmieniło się od InsiderSlow lub FirstReleaseCurrent na niejawne testerzy. Starsze ustawienia są przestarzałe, ale będą nadal działać dla osób, które już utworzyli plik konfiguracji.

  • Jeśli chcesz zainstalować 64-bitową wersję pakietu Office, użyj wartości 64 dla ustawienia OfficeClientEdition.

  • Jeśli masz plan usługi Aplikacje Microsoft 365 dla firm lub Microsoft 365 Business Standard, użyj w pliku configuration.xml identyfikatora produktu O365BusinessRetail zamiast O365ProPlusRetail.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień pliku Configuration. XML, w tym sposobu instalowania programu Project lub programu Visio (Jeśli masz subskrypcję tych produktów), zobacz Opcje konfiguracji narzędzia wdrażania pakietu Office 2016.

 7. Skopiuj plik Setup. exe i plik Configuration. XML do folderu na komputerze, na którym chcesz zainstalować Office. W celu późniejszego uproszczenia warto utworzyć prosty plik w katalogu głównym dysku lokalnego (C:).

  Uwaga: Jeśli pakiet Office jest już zainstalowany na komputerze, odinstaluj pakiet Office i uruchom ponownie komputer przed wykonaniem następnych kroków.

 8. Uwaga: Do instalacji pakietu Office wymagane jest połączenie internetowe.

  Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk systemu Windows w prawym dolnym rogu, a następnie wpisz WIERSZ w polu wyszukiwania.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję wiersz polecenia, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

  3. Przejdź do folderu, w którym został umieszczony plik Setup. exe, oraz plik Configuration. XML EDTED.

   W wierszu polecenia wpisz CD \Temp lub ścieżkę do wybranego folderu.

 9. Uruchom następujące polecenie:

  Setup.exe /configure configuration.xml

  Spowoduje to skopiowanie plików Office z sieci dostarczania zawartości (CDN) z Internetu do komputera i rozpoczęcie instalacji.

 10. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację pakietu Office, taką jak Word, a następnie przejdź do pozycji Plik > Konto. W sekcji Informacje o produkcie powinien być widoczny tekst zawierający komunikat "niejawny program testów pakietu Office".

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×