Uzyskiwanie pomocy dotyczącej usługi Outlook.com

Dowiedz się więcej o swoich wiadomościach e-mail dzięki Outlook.com. Usprawniliśmy wyszukiwanie dzięki czemu znalezienie szukanych informacji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe funkcje, takie jak pliki i Podgląd załączników, umożliwiają wyświetlanie obrazów i plików bez opuszczania skrzynki odbiorczej. Teraz możesz też dodawać do wiadomości symbole emoji i GIF.

Uwaga: Aby szybko zmienić ustawienia w celu skonfigurowania odpowiedniego wyglądu skrzynki odbiorczej, zobacz Personalizowanie nowego środowiska poczty w usłudze Outlook.com.

Co nowego w usłudze Outlook.com

Po zalogowaniu się do usługi Outlook.com trafisz bezpośrednio do folderu Skrzynka odbiorcza.

Nagłówek Skrzynka odbiorcza usługi Outlook.com

Opis

Akcje

Wiadomość

Utwórz nową wiadomość przez wybranie opcji Nowa wiadomość.

Lista folderów

Lista obejmuje foldery ze skrzynki pocztowej. Może też zawierać inne foldery, na przykład foldery Ulubione oraz Archiwum.

Wybierz pozycję Rozwiń Rozwiń , aby wyświetlić listę folderów, lub pozycję Zwiń Zwiń , aby ją ukryć.

Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący folder, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy podfolder.

Zobacz Praca z folderami wiadomości w usłudze Outlook.com, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych folderach.

Pole Wyszukaj

W polu Wyszukaj wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, lub słowo kluczowe, które chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz Enter lub wybierz Ikona wyszukiwania .

Okno wyszukiwania

Lista wiadomości

Wyświetlana jest lista wiadomości w bieżącym folderze. Może zostać też wyświetlony alert wizualny wskazujący, że wiadomość jest nieprzeczytana, ma załącznik lub jest oflagowana.

U góry listy wiadomości możesz wybrać sposób wyświetlania listy.

Wybierz pozycję Filtruj i wybierz jedną z opcji: Wszystkie, Nieprzeczytane, Do mnie, Oflagowane lub Sortuj według.

Każda wiadomość ma również minipasek narzędzi. Dla każdej wiadomości możesz ją usunąć, oznaczyć jako nieprzeczytaną, oflagować wiadomość albo przypiąć ją, aby zachować ją u góry folderu.

Okienko odczytu

Wybrana wiadomość lub konwersacja pojawi się w okienku odczytu. Za pomocą paska poleceń wyświetlanego nad okienkiem odczytu można wykonywać typowe akcje, takie jak usuwanie, archiwizowanie, czyszczenie, przenoszenie lub kategoryzowanie wiadomości e-mail.

Pasek narzędzi wiadomości usługi Outlook.com

Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej , aby wyświetlić dodatkowe akcje — na przykład opcję drukowania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania, zobacz Drukowanie wiadomości e-mail i kalendarzy w usłudze Outlook.com.

Z dowolnego miejsca możesz śledzić terminy, spotkania lub dowolne inne zdarzenia. Za pomocą dziennych, tygodniowych lub miesięcznych widoków możesz dodawać, edytować lub usuwać zdarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kalendarzami w usłudze Outlook.com, zobacz Korzystanie z kalendarza w usłudze Outlook.com.

Opis

Akcje

Nowe zdarzenie

Utwórz nowe zdarzenie, wybierając pozycję Nowe zdarzenie. Następnie wprowadź informacje dotyczące zdarzenia.

Twoje kalendarze

W obszarze Kalendarze domyślnie wybrana jest pozycja Mój kalendarz, a kalendarz jest wyświetlany w widoku miesiąca. Możesz przechodzić do przodu lub do tyłu przez miesiące kalendarza, używając strzałek nad kalendarzem.

Możesz dodać inne kalendarze, na przykład świąt, wybierając opcję Odkrywanie kalendarzy w lewym okienku. Po dodaniu nowego kalendarza możesz określić, czy chcesz go wyświetlać, zaznaczając lub czyszcząc jego opcję.

Jeśli nie potrzebujesz utworzonego przez siebie kalendarza, kliknij kalendarz prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Usuń > Usuń.

Inne kalendarze

Możesz wyświetlać więcej niż jeden kalendarz jednocześnie, dodawać inne kalendarze i wybierać, które z nich mają być wyświetlane, a także tworzyć nowe kalendarze.

Opcje widoku

Wybierz swój widok kalendarza: Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień lub Miesiąc. Aby powrócić do daty dzisiejszej, wybierz pozycję Dzisiaj po lewej stronie paska poleceń nad kalendarzem.

Okienko kalendarza

Wybierz konkretny dzień w kalendarzu, a w tym obszarze zostaną wyświetlone wszystkie terminy i zdarzenia zaplanowane na ten dzień. Możesz też wybrać dzień lub przedział czasu i utworzyć nowy termin lub nowe zdarzenie.

Przy użyciu strony Kontakty możesz znajdować, wyświetlać, tworzyć i edytować kontakty i listy kontaktów. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania kontaktami w usłudze Outlook.com, zobacz Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów i list kontaktów w usłudze Outlook.com.

Opis

Akcje

Pole Wyszukaj

Zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania, aby znaleźć kontakt lub listę kontaktów.

Pasek narzędzi

Zrzut ekranu przedstawiający opcje dostępne na pasku poleceń Kontakty, takie jak Nowy kontakt, Edytuj, Usuń, Dodaj do ulubionych i Zarządzaj.

 • Utwórz nowy kontakt, wybierając pozycję Nowy kontakt.

 • Utwórz nową listę kontaktów, wybierając strzałkę obok pozycji Nowy kontakt, a następnie pozycję Nowa lista kontaktów.

Dodaj kontakt do ulubionych, wybierając go na liście, a następnie wybierając pozycję Dodaj do ulubionych. Po dodaniu osoby do ulubionych w obszarze Kontakty ta osoba jest też wyświetlana w sekcji Ulubione w obszarze Poczta — oraz odwrotnie, o ile kontakt ma adres e-mail.

Aby zaimportować kontakty z innych usług poczty e-mail, wyeksportować kontakty lub oczyścić zduplikowane kontakty, wybierz odpowiednią opcję z menu Zarządzaj.

Moje kontakty w lewym okienku

Ulubione: kontakty dodane jako ulubione w obszarze Kontakty lub Poczta.

Wszystkie kontakty: kontakty ze wszystkich folderów.

Wszystkie listy kontaktów: listy kontaktów ze wszystkich folderów.

Sugerowane: Sugerowane kontakty na podstawie wiadomości wysłanych lub otrzymanych od adresatów, których nie ma na liście kontaktów.

Kontakty w obszarze Foldery: jest to domyślny folder kontaktów i list kontaktów. Wybierz pozycję Nowy folder, aby utworzyć więcej folderów.

Moje kontakty

Kontakty lub listy kontaktów

Zawiera kontakty lub listy kontaktów w zależności od opcji wybranej w lewym okienku. Wybierz kontakt lub listę kontaktów, aby wyświetlić szczegółowe informacje na wizytówce po prawej stronie. Możesz również wybrać wiele kontaktów, aby na przykład wysłać wiadomość e-mail do wybranych kontaktów.

W przypadku kontaktów możesz wybrać pozycję Filtruj w prawym górnym rogu, aby wybrać zawartość do wyświetlania na liście i sposób jej sortowania.

Wizytówka

Wyświetlaj lub edytuj informacje dotyczące kontaktu lub listy kontaktów.

Skontaktuj się z kimś bezpośrednio, wybierając opcję Rozpocznij czat lub Wyślij wiadomość e-mail.

Zadania umożliwiają tworzenie, zarządzanie i śledzenie czynności do wykonania. Dowiedz się więcej o nowych i klasycznych zadaniach w usłudze Outlook.com, przechodząc do pozycji Użyj zadań w usłudze Outlook.com.

Opis

Akcje

Listy zadań

Zadania zawierają cztery listy domyślne oraz wszelkie inne utworzone listy zadań.

Zawartość listy zadań

Wyświetlaj zadania i zarządzaj nimi na wybranej liście z tego okna. Jest to też miejsce, gdzie możesz tworzyć nowe zadania. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, aby uzyskać listę opcji, lub wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły i zarządzać nimi.

Okienko Szczegóły zadania

Po wybraniu zadania możesz użyć okienka szczegółów do wykonania takich czynności, jak dodanie większej ilości informacji, dodanie kroków lub oznaczenie jako ważnego.

Uzyskiwanie pomocy dotyczącejOutlook.com

Aby zmienić ustawienia poczty w celu skonfigurowania odpowiedniego wyglądu i działania skrzynki odbiorczej, zobacz Personalizowanie nowego środowiska poczty w usłudze Outlook.com. Sprawdź też Forum społeczności usługi Outlook.com.

 1. Wybierz  Ustawienia , aby otworzyć okienko Ustawienia.

 2. Ustaw przełącznik obok pozycji Priorytetowa skrzynka odbiorcza w pozycji Wyłączone.

 1. Wybierz  Ustawienia , aby otworzyć okienko Ustawienia.

 2. W obszarze Okienko odczytu wybierz pozycję Pokaż po prawej, Pokaż na dole lub Ukryj.

 1. Wybierz  Ustawienia , aby otworzyć okienko Ustawienia.

 2. Jeśli wolisz widok konwersacji, określ, czy najnowsze wiadomości mają być wyświetlane na dole, czy u góry wątku. Jeśli wiadomości nie mają być organizowane według konwersacji, wybierz pozycję Wyłączone.

 1. W górnej części strony wybierz swój awatar lub nazwę.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Konto

 2. Wybierz pozycję Wyświetl konto > Zmień hasło.

 1. Na liście wiadomości wybierz wiadomość, którą chcesz dołączyć.

 2. Przeciągnij wiadomość do okienka redagowania wiadomości.

 3. Umieść wskaźnik myszy poniżej wiersza tematu i zwolnij ten wskaźnik. Wiadomość powinna zostać dołączona.

W nowej usłudze Outlook.com trybem domyślnym przeglądania wiadomości jest widok konwersacji. W tym widoku wątek wiadomości e-mail może zawierać wiele elementów. Jeśli z dowolnym elementem jest skojarzony załącznik, obok tego elementu na liście wiadomości jest wyświetlana ikona spinacza.

Aby znaleźć element z załącznikiem, przejrzyj listę elementów w wątku. Poszukaj elementu z ikoną spinacza obok niego.

Obecnie w nowej usłudze Outlook.com nie można bezpośrednio utworzyć spotkania. Można jednak utworzyć zdarzenie kalendarza, do którego można zaprosić inne osoby.

 1. U dołu strony wybierz pozycję Kalendarz .

 2. U góry strony wybierz pozycję Nowe zdarzenie.

 3. W polu tekstowym wprowadź krótki opis zdarzenia, w tym nazwę oraz datę i godzinę.

 4. Aby zaprosić osoby na zdarzenie, wybierz pozycję  Wyświetl zdarzenie lub Więcej szczegółów, aby wyświetlić pełny formularz zdarzenia. W polu Zaproś osoby wprowadź nazwiska lub adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.

 5. Zaznacz pozycję Zapisz w przypadku terminu utworzonego dla siebie lub pozycję Wyślij w przypadku spotkania z uczestnikami.

Uzyskaj więcej pomocy dotyczącejOutlook.com

Zasoby pomocy technicznej

Możesz również uzyskać pomoc techniczną od innych użytkowników usługi Outlook.com na naszym Forum społeczności lub uzyskać pomoc, wybierając pozycję Skontaktuj się z pomocą techniczną poniżej:

Uwaga:Aby uzyskać pomoc techniczną, musisz się najpierw zalogować. Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do pozycji Obsługa kont.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×