Uzyskiwanie spersonalizowanego adresu e-mail na platformie Microsoft 365

Jako korzyść z subskrypcji Microsoft 365 Family lub Microsoft 365 Personal możesz utworzyć spersonalizowany adres e-mail, który jest skojarzony z Twoją skrzynką pocztową Outlook.com. Na przykład imię_i_nazwisko@example.com. 

Wprowadzenie

 1. Zaloguj się do   Ikona klasy premium usługi Outlook.com ustawień funkcji premium w witrynie Outlook.com

 2. W obszarze Spersonalizowany adres e-mailwybierz pozycję Rozpocznij.

Porada: Jeśli masz subskrypcję Microsoft 365 Family, osoby, którym udostępniasz subskrypcję, także mogę ustawić spersonalizowany adres e-mail w Twojej podłączonej domenie. Po skonfigurowaniu domeny, osoby, którym została udostępniona subskrypcja, zobaczą odpowiednią opcję, aby dodać spersonalizowany adres e-mail, w sekcji funkcji premium ustawień programu Outlook.

Często zadawane pytania

Subskrybenci Microsoft 365 Family lub Microsoft 365 Personal mogą utworzyć spersonalizowany adres e-mail. Miej na uwadze, że utworzenie adresu nie jest możliwe, gdy korzystasz z przeglądarki internetowej dla urządzeń przenośnych.

Jeśli nie posiadasz jeszcze domeny, musisz kupić nową od GoDaddy. Nowe domeny zwykle kosztują między $5 i $25 za rok. Za domenę zapłacisz bezpośrednio na GoDaddy.

Jeśli anulujesz subskrypcję Microsoft 365, nie będziesz mógł wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail w Outlook.com przy użyciu spersonalizowanego adresu e-mail. Jednakże nie utracisz żadnych istniejących wiadomości e-mail.

Dopóki będziesz nadal płacił za swoją domeny na GoDaddy, zawsze będziesz mógł ponownie aktywować swój spersonalizowany adres e-mail przez ponowną subskrybcję Microsoft 365 i przejście do Ustawienia > Premium > Funkcje i wybranie Rozpocznij.

Jeśli anulujesz domenę na GoDaddy, nie będziesz mógł wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail w Outlook.com przy użyciu spersonalizowanego adresu e-mail. Jednakże nie utracisz żadnych istniejących wiadomości e-mail.

Jesteś właścicielem swojej domeny i GoDaddy jest jej rejestratorem zarządzającym nią za Ciebie. Możesz skonfigurować stronę internetową ze swoją domeną lub przenieść ją do innego rejestratora jeśli chcesz. Jednak jeśli przeniesiesz domenę z GoDaddy gdzieś indziej, nie będziesz mógł wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail w Outlook.com przy użyciu swojego spersonalizowanego adresu e-mail.

W tym momencie, obsługiwane są tylko domeny zarządzane przez GoDaddy w Outlook.com.

Jeśli masz subskrypcję Microsoft 365 Family i domenę połączoną z Outlook.com, inne osoby którym udostępniłeś subskrypcję mogą utworzyć własne spersonalizowane adresy e-mail przy użyciu Twojej domeny. 

Jeśli usuniesz swoją domenę z Outlook.com, anulujesz subskrypcję Microsoft 365 Family lub usuniesz osoby z Twojej grupy udostępniania subskrypcjiMicrosoft 365 Family, ta osoba utraci możliwość wysyłania i odbierania poczty e-mail przy użyciu spersonalizowanego adresu e-mail. 

Nie, taka funkcja nie jest obsługiwana. Jeśli chcesz utworzyć wiele aliasów w ramach jednej skrzynki pocztowej w swojej domenie, sugerujemy zakup subskrypcji Microsoft 365 Business Basic.

Nie. Zdecydowanie odradzamy ustawianie spersonalizowanego adresu e-mail jako podstawowego aliasu do logowania się. W ten sposób możesz utworzyć problemy z logowaniem lub nawet wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail.

Nadal możesz ustawić swój spersonalizowany adres e-mail jako domyślny adres „Od”, przechodząc do pozycji Ustawienia > Poczta > Synchronizuj pocztę e-mail.

Nie. Nie możesz używać tego samego adresu e-mail dla komercyjnego konta e-mail Microsoft 365 i konta konsumenckiego Microsoft 365 lub Outlook.com.

Rozwiązywanie problemów

 1. Przejdź do Ustawienia > Premium > Spersonalizowany adres e-mail i sprawdź status domeny.

  • W przypadku gdy Karta Spersonalizowany adres e-mail nie jest widoczna, oznacza to, że GoDaddy nie połączył pomyślnie domeny z Outlook.com. Przejdź do Ustawienia > Premium > Funkcje i wybierz Rozpocznij.

  • Wybierz Już posiadam domenę GoDaddy i postępuj zgodnie z instrukcjami w procesie.

 2. Jeśli npasek stanu jest żółty, wystarczy wybrać opcję Utwórz adres i zakończyć konfigurowanie spersonalizowanego adresu e-mail.

 3. Jeśli stan jest czerwony, oznacza to, że połączenie domeny z Outlook.com nie zakończyło się pomyślnie. Aby rozwiązać ten problem:

  • Najpierw musisz usunąć domenę z Outlook.com przed ponowną próbą. Kliknij przycisk Anuluj konfigurowanie.

  • Odśwież przeglądarkę, a następnie przejdź do Ustawienia > Premium > Funkcje i wybierz Rozpocznij.

  • Wybierz Już posiadam domenę GoDaddy i postępuj zgodnie z instrukcjami w procesie.

 4. Jeśli stan jest szary, GoDaddy nadal konfiguruje Twoją domenę.

  • Sprawdź ponownie za kilka godzin. Stan powinien zmienić kolor na zielony lub żółty.

  • Jeśli po upływie 24 godzin, stan jest szary lub czerwony, wybierz Anuluj konfigurowanie, aby ponowić próbę połączenia.

  • Po wybraniu Anuluj konfigurowanie, odśwież okno przeglądarki. Następnie przejdź do Premium > Funkcje i wybierz Rozpocznij.

  • Wybierz Już posiadam domenę GoDaddy i postępuj zgodnie z instrukcjami w procesie.

Oznacza to, że adres lub alias jest już powiązany z kontem Microsoft. Jeśli masz już spersonalizowany adres e-mail od innego dostawcy i teraz próbujesz zaimportować tą domenę doOutlook.com:

 1. Przejdź do https://account.live.com/names/Manage.

 2. Jeśli próbujesz dodać spersonalizowany adres e-mail, który został już skonfigurowany jako alias na koncie Microsoft, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli spersonalizowany adres e-mail został podany jako alias podstawowy, najpierw zmień alias podstawowy na swój adres e-mail w domenie @outlook.com, a następnie wybierz pozycję Usuń obok spersonalizowanego adresu e-mail. 

  • Jeśli spersonalizowany adres e-mail nie jest aliasem podstawowym, wybierz pozycję Usuń obok tego adresu.

 3. Po wykonaniu powyższych czynności wróć do skrzynki odbiorczej i wybierz pozycję Ustawienia > Poczta > Synchronizuj pocztę e-mail. Upewnij się, że Twój spersonalizowany adres e-mail nie jest już widoczny w obszarze Ustaw domyślny adres nadawcy. Następnie wykonaj proces konfiguracji spersonalizowanego adresu e-mail. Błąd nie powinien już występować.

 4. Jeśli wykonano kroki 1–3, a błąd nadal występuje, przejdź do witryny https://outlook.live.com, zaloguj się i wprowadź spersonalizowany adres e-mail, którego chcesz używać. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła, oznacza to, że ten adres jest powiązany z innym kontem Microsoft.

 5. Jeśli jesteś właścicielem tego konta Microsoft, zaloguj się na nie, przejdź do strony https://account.live.com/names/Manage  i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli spersonalizowany adres e-mail został podany jako alias podstawowy, najpierw zmień alias podstawowy na swój adres e-mail w domenie @outlook.com, a następnie wybierz pozycję Usuń obok spersonalizowanego adresu e-mail. 

  • Jeśli spersonalizowany adres e-mail nie jest aliasem podstawowym, wybierz pozycję Usuń obok tego adresu.

 6. Wyloguj się z konta. Następnie zaloguj się ponownie, wykonaj wszystkie czynności wymagane w celu weryfikacji i upewnij się, że możesz nadal wysyłać i odbierać wiadomości e-mail na tym koncie, używając adresu, który nie jest Twoim spersonalizowanym adresem e-mail. Upewnij się też, że spersonalizowany adres e-mail nie jest już widoczny na liście jako dostępny adres nadawcy na tym koncie. 

 7. Następnie zaloguj się na koncie, którego chcesz używać ze swoim spersonalizowanym adresem e-mail, i dokończ proces konfiguracji. Błąd nie powinien już występować.

Oznacza to, że wystąpił problem podczas dodawania adresu, który wybrałeś jako alias do konta Microsoft. Pracujemy nad dodaniem opisowowych komunikatów o błędach i wskazówek pomagających rozwiązać problem. Znane problemy, które powinieneś sprawdzić to:

 1. Przejdź do https://account.live.com/names/Manage. Jeśli masz więcej niż 10 aliasów powiązanych z kontem Microsoft, musisz usunąć niektóre z nich zanim będziesz mógł dodać spersonalizowany adres e-mail.

 2. Przejdź do https://account.microsoft.com/securityi wybierz pozycję INFORMACJE O AKTUALIZACJI. Jeśli alias, który próbujesz dodać obecnie znajduje się na stronie, musisz zamienić go na inny adres przed zakończeniem tworzenia spersonalizowanego adresu e-mail.

 3. Jeśli konto, dla którego próbujesz utworzyć spersonalizowany adres e-mail należy do dziecka, możesz nie mieć możliwości ukończenia procesu. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu.

Przejdź do https://account.live.com/names/Managei upewnij się, czy Twój spersonalizowany adres e-mail nie jest ustawiony jako Twój podstawowy alias. 

Przejdź do https://dcc.godaddy.com/domains/wybierz swoją domenę, a następnie wybierz „Zarządzaj systemem DNS” u dołu ekranu. Najpierw potwierdź, że serwery nazw są zarządzane przez GoDaddy. Jeśli serwery nazw są zarządzane w innym miejscu, zmień ustawienia na tej stronie, aby używać serwerów nazw GoDaddy. Powinno to spowodować automatyczne ustawienie poniższego rekordu CNAME.

Jeśli używasz już domyślnych serwerów nazw GoDaddy, potwierdź, że jest ustawiony następujący rekord DNS. Jeśli nie, wybierz pozycję „Dodaj”, a następnie utwórz następujący rekord:

Typ: CNAME

Nazwa: _domainconnect

Wartość: _domainconnect.gd.domaincontrol.com

TTL (Czas wygaśnięcia): 1 godzina

Przejdź do https://outlook.live.com, a następnie wybierz ikonę rombu na pasku narzędzi, aby otworzyć sekcję Premium ustawień programu Outlook. 

 1. Jeśli nie widzisz ikony rombu w skrzynce odbiorczej (ale widzisz za to reklamy), oznacza to, że Twoja subskrypcja usługi Microsoft 365 wygasła. Przejdź do https://account.microsoft.com/services, aby ponownie aktywować subskrypcję, a następnie ponownie połączyć domenę, wykonując kroki opisane we „Wprowadzeniu”.

 2. Jeśli nie widzisz karty „Spersonalizowany adres e-mail” pod kartą „Funkcje” i „Zabezpieczenia”, oznacza to, że Twój spersonalizowany adres e-mail został usunięty z programu Outlook.

  1. Jeśli domena została skonfigurowana przez Ciebie pierwotnie, oznacza to, że usługa Microsoft 365 Family najprawdopodobniej wygasła. Przejdź do strony https://account.microsoft.com/services , aby ponownie aktywować subskrypcję, a następnie ponownie powiązać domenę, wykonując kroki opisane we „Wprowadzeniu”.

  2. Jeśli subskrypcja usługi Microsoft 365 Family została z kimś współdzielona, możliwe jest, że jego usługa również wygasła bądź jego domena została usunięta z programu Outlook. Skontaktuj się z właścicielem subskrypcji usługi Microsoft 365 Family i poproś go, aby ponownie powiązał domenę.

 3. Jeśli karta „Spersonalizowany adres e-mail” wyświetla czerwony pasek stanu, oznacza to, że domeny mogły wygasnąć. Należy potwierdzić ważność domeny w serwisie GoDaddy.

  1. Jeśli Twoja domena jest wciąż aktywna w serwisie GoDaddy, wybierz Anuluj instalację i odśwież okno przeglądarki. Następnie przejdź do sekcji Premium > Funkcje i wybierz Wprowadzenie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej przesyłania lub konfigurowania domeny niestandardowej, skontaktuj się z pomocą techniczną poniżej. Pamiętaj, aby w wiadomości umieścić wzmiankę „Premium”.

Uwaga:Aby uzyskać pomoc techniczną, musisz się najpierw zalogować. Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do pozycji Obsługa kont.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×