Uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na komputerze za pomocą usługi OneDrive

Uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na komputerze za pomocą usługi OneDrive

Dowolny plik, z dowolnego miejsca, zawsze chroniony

Uzyskaj dostęp do programów Word, Excel i PowerPoint oraz 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, aby tworzyć kopie zapasowe swoich plików i chronić je.

Uaktualnij teraz

Jeśli na komputerze jest zainstalowana aplikacja klasyczna OneDrive dla systemu Windows, możesz używać funkcji Zdalny dostęp do plików w celu uzyskiwania dostępu do wszystkich plików znajdujących się na tym komputerze z innego komputera, przechodząc do witryny internetowej usługi OneDrive. Możesz nawet uzyskiwać dostęp do lokalizacji sieciowych, jeśli są one dołączone do bibliotek tego komputera lub zamapowane jako dyski. Podczas zdalnego przeglądania plików na komputerze możesz pobierać ich kopie, aby nad nimi pracować. Możesz również przesyłać strumieniowo wideo i wyświetlać zdjęcia w trybie pokazu slajdów. Aby uzyskać zdalnie dostęp do plików na komputerze, upewnij się, że komputer, do którego chcesz uzyskać dostęp, jest włączony i połączony z Internetem. Na tym komputerze musi też działać aplikacja OneDrive i musi być wybrane ustawienie Zdalny dostęp do plików.

Uwagi: 

 • Po 31 lipca 2020 r. nie będzie już możliwe pobieranie plików z komputera. Możesz jednak synchronizować pliki i foldery z usługą OneDrive, a następnie uzyskiwać dostęp do tych plików z poziomu przeglądarki internetowej lub telefonu. Aby automatycznie synchronizować foldery Pulpit, Dokumenty i Obrazy dostępne na komputerze PC, możesz włączyć funkcję tworzenia kopii zapasowych folderów na komputerze w usłudze OneDrive.

 • Nie można uzyskiwać zdalnego dostępu do plików znajdujących się na komputerze z systemem Windows 8.1. Aby uzyskać dostęp do plików znajdujących się na innym komputerze, można skorzystać z komputera z systemem Windows 8.1.

 • Nie można uzyskiwać zdalnego dostępu do plików znajdujących się na komputerze Mac, ale komputera Mac można używać do uzyskiwania zdalnego dostępu do plików znajdujących się na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 10.

 • Nie można uzyskiwać zdalnego dostępu do plików za pomocą aplikacji mobilnej OneDrive, ale w przypadku plików znajdujących się na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 10 można to zrobić korzystając z przeglądarki dla urządzeń przenośnych uruchomionej w trybie klasycznym.

Wybieranie ustawienia Zdalny dostęp do plików

Jeśli podczas konfigurowania aplikacji OneDrive nie wybrano ustawienia Zdalny dostęp do plików, możesz je wybrać w ustawieniach.

 1. Przejdź do komputera, na którym jest zainstalowana aplikacja OneDrive.

 2. W systemie Windows 10 lub Windows 7 wybierz ikonę aplikacji OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Biała ikona usługi OneDrive na pasku zadań

  (W celu wyświetlenia ikony może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień; ewentualnie uruchom aplikację OneDrive przez kliknięcie pozycji Start Przycisk Start systemu Windows > OneDrive).

  Pasek zadań systemu Windows ze strzałką wskazującą ukryte ikony

 3. W systemie Windows 10 lub Windows 7 wybierz pozycję Ikona OneDrive — Pomoc oraz Ustawienia Pomoc i ustawienia > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

  (W systemie Windows 8.1 wybierz ikonę aplikacji OneDrive, a następnie pozycję Ustawienia).

 4. Na karcie Ustawienia w obszarze Ogólne zaznacz pozycję Zezwalaj na uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na tym komputerze za pomocą usługi OneDrive, a następnie kliknij przycisk OK.

  Karta Ustawienia ogólne w usłudze OneDrive z włączoną opcją Pobieranie

  Uwaga: Jeśli ustawienie zdalnego dostępu do plików jest niedostępne, być może jest blokowane przez zasady grupy na używanym komputerze przyłączonym do domeny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

Następnie ponownie uruchom aplikację OneDrive, aby ukończyć proces.

 1. Wybierz ikonę aplikacji OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Biała ikona usługi OneDrive na pasku zadań

  (W celu wyświetlenia ikony może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień.)

  Pasek zadań systemu Windows ze strzałką wskazującą ukryte ikony

 2. W systemie Windows 10 lub Windows 7 wybierz pozycję Ikona OneDrive — Pomoc oraz Ustawienia Pomoc i ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

  Następnie wybierz pozycję Zamknij OneDrive.

 3. W systemie Windows 10 wpisz w polu wyszukiwania OneDrive, a następnie kliknij pozycję OneDrive. W systemie Windows 7 lub Windows Vista kliknij przycisk Start, wpisz w polu wyszukiwania OneDrive, a następnie kliknij pozycję Microsoft OneDrive.

  Spowoduje to otwarcie folderu OneDrive oraz uruchomienie usługi OneDrive.

Porada: Aby zawsze uruchamiać aplikację OneDrive przy logowaniu do systemu Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień, a następnie kliknij pozycję Ustawienia. Na karcie Ustawienia w obszarze Ogólne zaznacz pozycję Automatycznie uruchom usługę OneDrive, gdy zaloguję się do systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

Pobieranie plików za pośrednictwem witryny internetowej usługi OneDrive

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft w witrynie OneDrive.com.

 2. W obszarze nawigacyjnym po lewej stronie wybierz pozycję Komputery.

  Nawigacja portalu usługi OneDrive po lewej stronie przedstawiająca komputery

 3. Wszystkie komputery z włączonym pobieraniem pojawią się na liście. Zaznacz komputery, których pliki chcesz pobrać.

  Nawigacja portalu usługi OneDrive po lewej stronie przedstawiająca rozwinięte menu komputerów

  Uwaga: Podczas łączenia się z komputerem w celu uzyskania zdalnego dostępu do znajdujących się na nim plików może pojawić się monit o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego.

  Przykładowe powiadomienie interfejsu użytkownika o kodzie weryfikacyjnym dla żądania pobrania usługi OneDrive

Co zrobić, jeśli komputer nie jest widoczny

Jeśli w usłudze OneDrive nie pojawia się nazwa komputera, z którego chcesz pobrać pliki, wykonaj poniższe instrukcje, aby usunąć folder „Claims” usługi OneDrive z rejestru brakującego komputera.

Ostrzeżenie: W przypadku niewłaściwej modyfikacji rejestru mogą wystąpić poważne problemy, więc warto zadbać o uważne wykonywanie podanych czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dowiedz się Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows.

 1. Przejdź do komputera, z którego chcesz pobrać pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

 2. Wybierz kartę Ustawienia, upewnij się, że jest wybrana pozycja Zezwalaj na uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na tym komputerze za pomocą usługi OneDrive, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

 4. Otwórz Edytor rejestru, naciskając klawisze systemu Windows Przycisk Start systemu Windows +R i wpisując regedit, a następnie wybierając przycisk OK.

 5. Przejdź do: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\

 6. Rozwiń lokalizację OneDrive, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Claims, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 7. Uruchom ponownie usługę OneDrive, naciskając klawisz systemu Windows Przycisk Start systemu Windows i wpisując „onedrive”. Wybierz aplikację OneDrive.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

 9. Potwierdź, że nadal jest wybrana pozycja Zezwalaj na uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na tym komputerze za pomocą usługi OneDrive.

 10. Zaloguj się na swoim koncie w witrynie onedrive.com w celu potwierdzenia, że nazwa komputera pojawia się w sekcji komputerów.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą kontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×