Włączanie i wyłączanie alertów zabezpieczeń i porad dotyczących zasad na pasku komunikatów dla pakietu Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na pasku komunikatów są wyświetlane alerty zabezpieczeń, jeśli w pliku pakietu Office jest potencjalnie niebezpieczna zawartość aktywna (taka jak makra, kontrolki ActiveX, połączenia danych) lub informacje poufne. W takiej sytuacji zostaje wyświetlony żółty lub czerwony pasek komunikatów z odpowiednią ikoną, na przykład tarczą, informujący o potencjalnych problemach.

Jeśli masz pewność, że zawartość pochodzi z wiarygodnego źródła, możesz kliknąć przycisk Włącz zawartość na żółtym pasku komunikatów, aby traktować dokument jako zaufany lub włączyć zawartość w bieżącej sesji. Na czerwonym pasku komunikatów możesz kliknąć tekst ostrzeżenia.

Możesz również kliknąć kartę plik , aby wyświetlić dodatkowe informacje i opcje.

Oto kilka przykładów paska komunikatów.

Pasek komunikatów z komunikatem ostrzegawczym o formantach ActiveX

Widok chroniony z powodu niepomyślnego sprawdzania poprawności pliku

Picture of Policy Tip message

Aby nie otrzymywać alertów zabezpieczeń, możesz wyłączyć pasek komunikatów.

Ważne: Nie zaleca się zmieniania ustawień zabezpieczeń w Centrum zaufania. Konsekwencją może być utrata danych, kradzież danych lub złamanie zabezpieczeń komputera albo sieci.

Włączanie i wyłączanie alertów zabezpieczeń i porad dotyczących zasad na pasku komunikatów

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania.

 3. Kliknij pozycję Pasek komunikatów.

  Message Bar options in the Trust Center

  Wybierając opcje na karcie Pasek komunikatów, skorzystaj z poniższych informacji.

  • Wyświetlanie paska komunikatów we wszystkich aplikacjach, jeśli zawartość aktywna, taka jak kontrolKi ActiveX i makra,   została zablokowana — jest to ustawienie domyślne. Pasek komunikatów pojawia się, gdy zostanie wyłączona potencjalnie niebezpieczna zawartość.

   Uwaga: Ta opcja nie jest wybrana, a pasek komunikatów nie jest wyświetlany, jeśli została wybrana opcja Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia w obszarze Ustawienia makr w Centrum zaufania.

  • Nigdy nie pokazuj informacji o zablokowanej zawartości   — ta opcja powoduje wyłączenie paska komunikatów i nie są wyświetlane powiadomienia o problemach z zabezpieczeniami, niezależnie od ustawień zabezpieczeń w centrum zaufania.

   Uwaga: To ustawienie nie powoduje zmiany paska komunikatów wyświetlanego po otwarciu pakietu Office w widoku chronionym.

  • Pokaż poradę dotyczącą zasad na pasku komunikatów. Wyłączenie tego ustawienia spowoduje wyłączenie wszystkich porad dotyczących zasad, chyba że Twoja organizacja tego wymaga.   -Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie paska komunikatów z poRadami dotyczącymi zasad, jeśli dokument jest w konflikcie z zasadami w organizacji. Porada dotycząca zasad może zostać wyświetlona na przykład wówczas, gdy dokument zawiera informacje poufne, takie jak numery kart kredytowych czy numery kont kontrahentów.

   Uwaga: Aby porady dotyczące zasad były wyświetlane, administrator musi wcześniej utworzyć regułę, od której użytkownik jest informowany. Twoja organizacja może mieć zasady, które będą wyświetlać poradę dotyczącą zasad nawet po wyłączeniu tej opcji. Ogólnie rzecz biorąc, możesz pominąć porady dotyczące zasad "tylko powiadamianie", ale jeśli zasady wymagają podjęcia działań, pasek komunikatów będzie wyświetlany, nawet jeśli nie ustawiono opcji wyświetlania porad dotyczących zasad.

Zobacz też

Co to jest widok chroniony?

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×