Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office

Subskrypcja usługi Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Makro to seria poleceń, której można użyć do automatyzacji powtarzanego zadania i którą można uruchomić, gdy to zadanie ma zostać wykonane. W tym artykule znajdują się informacje o czynnikach ryzyka związanych z pracą z makrami, a także opis włączania i wyłączania makr w Centrum zaufania.

Jeśli szukasz informacji dotyczących tworzenia makr, zobacz Szybki start: tworzenie makra.

W tym artykule

Włączanie makr po wyświetleniu paska komunikatów

Włączanie makr w widoku Backstage

Jednorazowe włączanie makr po wyświetleniu ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Zmienianie ustawień makr w Centrum zaufania

Omówienie ustawień makr

Co to jest makro, kto tworzy makra i co to jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Włączanie makr po wyświetleniu paska komunikatów

Gdy zostanie otwarty plik zawierający makra, pojawi się żółty pasek komunikatów z ikoną tarczy i przyciskiem Włącz zawartość. Jeśli wiadomo, że makra pochodzą z wiarygodnego źródła, należy skorzystać z następujących instrukcji:

 • W obszarze Pasek komunikatów kliknij pozycję Włącz zawartość.
  Plik zostanie otwarty i będzie zaufanym dokumentem.

Poniższy obraz przedstawia przykład paska komunikatów, gdy w pliku znajdują się makra.

Pasek komunikatów z wyświetlonym ostrzeżeniem zabezpieczeń dotyczącym makr

Włączanie makr w widoku Backstage

Inną metodą włączenia makr w pliku jest skorzystanie z widoku Microsoft Office Backstage, czyli widoku wyświetlanego po kliknięciu karty Plik, gdy zostanie wyświetlony żółty pasek komunikatów.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Włącz zawartość.

 3. W obszarze Włącz całą zawartość kliknij pozycję Zawsze włączaj zawartość aktywną w tym dokumencie.
  Plik stanie się dokumentem zaufanym.

Poniższy obraz przedstawia przykład opcji Włącz zawartość.

Menu rozwijane Ostrzeżenie o zabezpieczeniach

Jednorazowe włączanie makr po wyświetleniu ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Aby włączyć makra na czas otwarcia pliku, należy użyć następujących instrukcji. Gdy plik zostanie zamknięty i ponownie otwarty, ostrzeżenie pojawi się ponownie.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Włącz zawartość.

 3. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

 4. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz zawartość dla tej sesji dla każdego makra.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie ustawień makr w Centrum zaufania

Ustawienia makr znajdują się w Centrum zaufania. Jeśli jednak użytkownik pracuje w organizacji, administrator systemu mógł zmienić ustawienia domyślne, aby uniemożliwić innym osobom zmianę ustawień.

Ważne: Zmiana ustawień makr w Centrum zaufania powoduje zmiany wyłącznie w obecnie używanym programie pakietu Office. Ustawienia makr nie zostaną zmienione we wszystkich programach pakietu Office.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. W Centrum zaufania kliknij pozycję Ustawienia makr.

 5. Wybierz odpowiednie opcje.

 6. Kliknij przycisk OK.

Poniższy obraz przedstawia obszar Ustawienia makr w Centrum zaufania.

Obszar Ustawienia Makr w Centrum Zaufania

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach makr, należy zapoznać się z informacjami w następnej sekcji.

Omówienie ustawień makr

 • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia     Makra i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone.

 • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie     Makra są wyłączone, ale w przypadku obecności makr są wyświetlane alerty zabezpieczeń. W ten sposób — w zależności od sytuacji — można wybrać, kiedy włączyć makra.

 • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo     Makra są wyłączone, ale w przypadku obecności makr są wyświetlane alerty zabezpieczeń. Jeśli jednak makro ma cyfrowy podpis zaufanego wydawcy, zostanie uruchomione w przypadku, gdy użytkownik zaufał temu wydawcy. Jeśli wydawca nie jest zaufany, pojawi się monit o włączenie podpisanego makra i uznanie wydawcy za zaufanego.

 • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony potencjalnie niebezpieczny kod)     Wszystkie makra są uruchamiane. To ustawienie naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

 • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA     To ustawienie umożliwia włączanie i wyłączanie dostępu programistycznego do modelu obiektowego języka VBA (Visual Basic for Applications) z poziomu klienta automatyzacji. Ta opcja zabezpieczeń dotyczy kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office oraz manipulowania środowiskiem i modelem obiektowym języka VBA. To ustawienie należy włączać każdorazowo dla danego użytkownika i aplikacji — domyślnie dostęp jest zablokowany, aby utrudnić nieautoryzowanym programom tworzenie szkodliwego kodu z funkcją autoreplikacji. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp do modelu obiektowego języka VBA, użytkownik uruchamiający kod musi zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Uwaga: Opcja Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA nie jest dostępna w programach Microsoft Publisher i Microsoft Access.

Co to jest makro, kto tworzy makra i co to jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Zadaniem makr jest automatyzowanie często wykonywanych zadań, aby zaoszczędzić czas potrzebny na wykonywanie zadań przy użyciu klawiatury i myszy. Wiele makr jest tworzonych przez deweloperów oprogramowania przy użyciu języka VBA (Visual Basic for Applications). Niektóre makra stanowią jednak potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Osoba mająca złe intencje, nazywana również hakerem, może dołączyć do pliku szkodliwe makro, aby umieścić wirusa na komputerze użytkownika lub w sieci organizacji.

W tym artykule

Co to jest makro i jakie jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Włączanie i wyłączanie makr za pomocą Centrum zaufania

Którego programu używasz?

W jaki sposób Centrum zaufania pomaga w ochronie użytkownika przed niebezpiecznymi makrami?

Zostało wyświetlone ostrzeżenie zabezpieczeń z pytaniem o włączenie lub wyłączenie makra. Co zrobić?

Co to jest makro i jakie jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Makra Automatyzuj często używane zadania; wiele z nich jest tworzonych w języku VBA i jest napisane przez programistów. Jednak niektóre makra stwarzają potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Osoba z złośliwym intencją może wprowadzić destrukcyjne makro, w dokumencie lub pliku, który może rozłożyć wirus na komputerze.

Włączanie i wyłączanie makr za pomocą Centrum zaufania

Ustawienia zabezpieczeń makr znajdują się w Centrum zaufania. Jeśli jednak pracujesz w organizacji, administrator systemu mógł zmienić ustawienia domyślne, aby uniemożliwić innym osobom zmianę jakichkolwiek ustawień.

Uwaga: Zmiana ustawień makr w Centrum zaufania powoduje zmiany wyłącznie w obecnie używanym programie pakietu Office. Ustawienia makr nie zostaną zmienione we wszystkich programach pakietu Office.

Którego programu pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Access

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli istnieją dokumenty z niepodpisanymi makrami, które ufasz, możesz umieścić te dokumenty w obszarze Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie naraża komputer na potencjalnie złośliwy kod i nie jest zalecane.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli istnieją dokumenty z niepodpisanymi makrami, które ufasz, możesz umieścić te dokumenty w obszarze Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie naraża komputer na potencjalnie złośliwy kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla programistów i służy do celowego blokowania lub zezwalania programistycznemu dostępowi do modelu obiektowego VBA przez dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Dotyczy to zarówno użytkownika, jak i dla poszczególnych aplikacji, a domyślnie odmawia dostępu. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom konstruowanie kodu "samoreplikowania", który może uszkodzić systemy użytkownika końcowego. Aby dowolny klient automatyzacji mógł programistycznie uzyskać dostęp do modelu obiektowego języka VBA, użytkownik korzystający z kodu musi jawnie udzielić dostępu. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Porada: Okno dialogowe ustawień zabezpieczeń makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, która jest udostępniana przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Excel. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Nie wyświetlaj ostrzeżeń i wyłącz wszystkie makra Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone.

  • Wyświetl ostrzeżenia dla podpisanych makr; wszystkie niepodpisane makra są wyłączone To jest ustawienie domyślne i działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Wyświetl ostrzeżenia dla wszystkich makr Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć poszczególne makra.

  • Bez sprawdzania bezpieczeństwa makr (niezalecane) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie naraża komputer na potencjalnie złośliwy kod i nie jest zalecane.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli istnieją dokumenty z niepodpisanymi makrami, które ufasz, możesz umieścić te dokumenty w obszarze Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie naraża komputer na potencjalnie złośliwy kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla programistów i służy do celowego blokowania lub zezwalania programistycznemu dostępowi do modelu obiektowego VBA przez dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Dotyczy to zarówno użytkownika, jak i dla poszczególnych aplikacji, a domyślnie odmawia dostępu. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom konstruowanie kodu "samoreplikowania", który może uszkodzić systemy użytkownika końcowego. Aby dowolny klient automatyzacji mógł programistycznie uzyskać dostęp do modelu obiektowego języka VBA, użytkownik korzystający z kodu musi jawnie udzielić dostępu. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Porada: Okno dialogowe ustawień zabezpieczeń makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, która jest udostępniana przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu PowerPoint. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli istnieją dokumenty z niepodpisanymi makrami, które ufasz, możesz umieścić te dokumenty w obszarze Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie naraża komputer na potencjalnie złośliwy kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla programistów i służy do celowego blokowania lub zezwalania programistycznemu dostępowi do modelu obiektowego VBA przez dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Dotyczy to zarówno użytkownika, jak i dla poszczególnych aplikacji, a domyślnie odmawia dostępu. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom konstruowanie kodu "samoreplikowania", który może uszkodzić systemy użytkownika końcowego. Aby dowolny klient automatyzacji mógł programistycznie uzyskać dostęp do modelu obiektowego języka VBA, użytkownik korzystający z kodu musi jawnie udzielić dostępu. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Początek strony

Visio

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli istnieją dokumenty z niepodpisanymi makrami, które ufasz, możesz umieścić te dokumenty w obszarze Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie naraża komputer na potencjalnie złośliwy kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla programistów i służy do celowego blokowania lub zezwalania programistycznemu dostępowi do modelu obiektowego VBA przez dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Dotyczy to zarówno użytkownika, jak i dla poszczególnych aplikacji, a domyślnie odmawia dostępu. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom konstruowanie kodu "samoreplikowania", który może uszkodzić systemy użytkownika końcowego. Aby dowolny klient automatyzacji mógł programistycznie uzyskać dostęp do modelu obiektowego języka VBA, użytkownik korzystający z kodu musi jawnie udzielić dostępu. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia Kliknij tę opcję, jeśli nie ufasz makrom. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr zostaną wyłączone. Jeśli istnieją dokumenty z niepodpisanymi makrami, które ufasz, możesz umieścić te dokumenty w obszarze Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie naraża komputer na potencjalnie złośliwy kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla programistów i służy do celowego blokowania lub zezwalania programistycznemu dostępowi do modelu obiektowego VBA przez dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office i programistycznego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Dotyczy to zarówno użytkownika, jak i dla poszczególnych aplikacji, a domyślnie odmawia dostępu. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom konstruowanie kodu "samoreplikowania", który może uszkodzić systemy użytkownika końcowego. Aby dowolny klient automatyzacji mógł programistycznie uzyskać dostęp do modelu obiektowego języka VBA, użytkownik korzystający z kodu musi jawnie udzielić dostępu. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Porada: Okno dialogowe ustawień zabezpieczeń makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, która jest udostępniana przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

W jaki sposób Centrum zaufania pomaga w ochronie użytkownika przed niebezpiecznymi makrami?

Przed włączeniem makra w dokumencie Centrum zaufania sprawdza, czy zostały spełnione następujące warunki:

 • Do podpisania makra przez dewelopera został użyty podpis cyfrowy.

 • Podpis cyfrowy jest ważny.

 • Podpis cyfrowy jest aktualny (nie wygasł).

 • Certyfikat skojarzony z podpisem cyfrowym został wydany przez godny zaufania urząd certyfikacji.

 • Deweloper, który podpisał makro, to zaufany wydawca.

Jeśli Centrum zaufania wykryje problem związany z powyższymi kwestiami, makro zostanie domyślnie wyłączone i zostanie wyświetlony pasek komunikatów z informacją o potencjalnie niebezpiecznym makrze.

Pasek komunikatów

Aby włączyć makro kliknij pozycję Opcje na pasku komunikatów, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zabezpieczenia. Zobacz następną sekcję, aby uzyskać informacje na temat podejmowania decyzji dotyczących makr i zabezpieczeń.

Uwaga: W programach Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Publisher 2007 alerty zabezpieczeń są wyświetlane w oknach dialogowych, a nie na pasku komunikatów.

Początek strony

Zostało wyświetlone ostrzeżenie zabezpieczeń z pytaniem o włączenie lub wyłączenie makra. Co zrobić?

Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zabezpieczeń, można włączyć makro lub pozostawić je wyłączone. Jeśli masz pewność, że makro pochodzi z zaufanego źródła, możesz je włączyć.

Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office

Ważne: Jeśli wiesz, że dokument i makro pochodzą z zaufanego źródła oraz mają prawidłowy podpis, i nie chcesz więcej otrzymywać komunikatów z ostrzeżeniem, to zamiast zmieniać ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne ustawienie zabezpieczeń makr, możesz kliknąć opcję Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeń. Spowoduje to dodanie tego wydawcy do listy Zaufani wydawcy w Centrum zaufania. Wszystkie programy od tego wydawcy będą zaufane. W przypadku gdy makro nie ma prawidłowego podpisu, ale jest zaufane i nie chcesz otrzymywać ponownie powiadomienia, zamiast zmieniać ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne ustawienie zabezpieczeń makr, lepiej jest przenieść dokument do obszaru Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

W zależności od sytuacji w oknie dialogowym zabezpieczeń zostanie opisany zaistniały problem. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe problemy i porady, co należy robić, a czego unikać w poszczególnych przypadkach.

Problem

Porada

Makro nie jest podpisane     Ponieważ makro nie zostało podpisane cyfrowo, nie można zweryfikować tożsamości wydawcy makra. W związku z tym nie można określić, czy makro jest bezpieczne.

Przed włączeniem niepodpisanych makr należy się upewnić, że makro pochodzi z zaufanego źródła. Nawet jeśli makro nie jest włączone, można pracować nad dokumentem.

Podpis makra nie jest zaufany     Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo i podpis jest prawidłowy, ale użytkownik nie określił wydawcy jako zaufanego.

Można bezpośrednio wyrazić zaufanie dla tego wydawcy makr, klikając opcję Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeń. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy podpis jest prawidłowy. Kliknięcie tej opcji spowoduje dodanie tego wydawcy do listy Zaufani wydawcy w Centrum zaufania.

Podpis makra jest nieprawidłowy     Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo, ale podpis jest nieprawidłowy.

Zalecamy, aby nie włączać makr z nieprawidłowymi podpisami. Jednym z powodów tego, że podpis jest nieprawidłowy, może być zmodyfikowanie podpisu.

Ważność podpisu makra wygasła     Makro stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zostało podpisane cyfrowo, ale ważność podpisu wygasła.

Przed włączeniem makr z nieaktualnymi podpisami należy się upewnić, że makro pochodzi z zaufanego źródła. Jeśli ten dokument był używany w przeszłości i nie wystąpiły problemy z zabezpieczeniami, zagrożenie związane z włączeniem makra jest potencjalnie mniejsze.

Zobacz też

Zmienianie ustawień bezpieczeństwa makr w programie Excel

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×