Włączanie i wyłączanie trybu piaskownicy w celu wyłączenia makr

Włączanie i wyłączanie trybu piaskownicy w celu wyłączenia makr

W tym artykule wyjaśniono, jak korzystać z funkcji zabezpieczeń programu Access o nazwie tryb piaskownicy. W trybie piaskownicy program Access blokuje wyrażenia "niebezpieczne": dowolne wyrażenie korzystające z funkcji lub właściwości, które mogą być wykorzystywane przez złośliwych użytkowników w celu uzyskania dostępu do dysków, plików lub innych zasobów, dla których nie mają autoryzacji. Na przykład funkcje, takie jak Kill i Shell , mogą być używane do uszkodzenia danych i plików na komputerze, więc są blokowane w trybie piaskownicy.

Uwaga: Ten temat nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access ani baz danych sieci Web programu Access i nie obejmuje innych funkcji zabezpieczeń programu Access.

W tym artykule

Omówienie

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

Omówienie

Tryb piaskownicy jest funkcją zabezpieczeń uniemożliwiającą uruchamianie określonych wyrażeń, które mogą nie być bezpieczne. Te niebezpieczne wyrażenia są blokowane bez względu na to, czy baza danych jest zaufana — jej zawartość jest włączona.

Jak ustawiono tryb piaskownicy

Za pomocą klucza rejestru można określić, czy program Access ma być uruchomiony w trybie piaskownicy. Tryb piaskownicy jest domyślnie włączony — wartość klucza rejestru jest ustawiana na Włączanie trybu piaskownicy, gdy na komputerze jest zainstalowany program Access. Jeśli chcesz zezwolić na uruchamianie wszystkich wyrażeń, możesz zmienić wartość klucza rejestru w celu wyłączenia trybu piaskownicy.

Zaufane bazy danych

Bez względu na to, czy w rejestrze jest włączony tryb piaskownicy, program Access nie będzie mógł uruchamiać potencjalnie niebezpiecznych wyrażeń, jeśli plik bazy danych nie znajduje się w zaufanej lokalizacji, lub ponosi prawidłowy podpis zaufania. Jeśli baza danych nie jest "zaufany" program Access używa trybu piaskownicy.

Na poniższym rysunku pokazano proces decyzyjny występujący po napotkaniu niebezpiecznego wyrażenia w programie Access.

Proces decyzyjny dla trybu piaskownicy

Jeśli nie znasz rejestru lub nie masz doświadczenia ze zmianą kluczy rejestru, poproś o pomoc kogoś, kto zna i wygoduje się zmienić rejestr. Aby można było zmienić wartości rejestru, trzeba mieć uprawnienia administratora na komputerze.

Początek strony

Wyłączanie trybu piaskownicy (uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń)

W przypadku instalacji można wyłączyć tryb piaskownicy, zmieniając wartość klucza rejestru.

Uwaga: Nie wszystkie instalacje programu Access będą zawierać klucz rejestru piaskownicy, o którym mowa w poniższej procedurze. Jeśli nie znajdziesz klucza rejestru, nie zalecamy dodawania go, ponieważ może zakłócać działanie aktualizacji pakietu Office.

Przestroga      Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Zmienianie klucza rejestru

Ważne: Wykonanie tych czynności umożliwi wszystkim użytkownikom tego komputera uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń we wszystkich wystąpieniach programu Access.

 1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Access uruchomione na komputerze, dla którego chcesz wyłączyć tryb piaskownicy.

 2. Naciśnij klawisz systemu Windows, wpisz polecenie Uruchomi naciśnij klawisz ENTER.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

 4. Określona lokalizacja klucza rejestru będzie różna w zależności od używanej wersji programu Access, liczby bitów (32 bitów lub 64) w systemie Windows i wersji programu Access oraz w przypadku instalacji Szybka instalacja. Jeśli występują problemy z znalezieniem odpowiedniego klucza rejestru z opcji wyświetlonych poniżej, spróbuj wyszukać w rejestrze aparat łączności programu Access.

  Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

  Jeśli korzystasz z programu Access 2010, spróbuj wyszukać tutaj: \Software\Microsoft\Office\14.0\Access łączności Engine\Engines lub tutaj: \Software\WOW6432Node\Microsoft\Office\14.0\Access łączność Engine\Engines

  Jeśli korzystasz z programu Access 2013, spróbuj znaleźć tutaj: \Software\Microsoft\Office\15.0\Access łączności Engine\Engines lub tutaj: \Software\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\Access łączność Engine\Engines

  Jeśli korzystasz z programu Access 2016 lub Access 2019, spróbuj znaleźć tutaj: \Software\Microsoft\Office\16.0\Access łączności Engine\Engines lub tutaj: \Software\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Access łączność Engine\Engines

  Jeśli korzystasz z programu Access w wersji 32 Microsoft 365 bitowej lub 32 bitowej, kliknij pozycję, aby uruchomić instalację programu Access, spróbuj wyszukać tutaj: Software\Microsoft\Office\ClickToRun\Registry\Machine\Software\Microsoft\Office\16.0\Access łączności Engine\Engines

  ... lub tutaj:

  Engine\Engines łączności Software\Microsoft\Office\ClickToRun\Registry\Machine\Software\Microsoft\Office\15.0\Access

  Jeśli korzystasz z programu Access w wersji 64 Microsoft 365 bitowej lub 64 bitowej, kliknij pozycję, aby uruchomić instalację programu Access, spróbuj wyszukać tutaj: Software\Microsoft\Office\ClickToRun\Registry\Machine\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Access łączności Engine\Engines

  ... lub tutaj:

  Engine\Engines łączności Software\Microsoft\Office\ClickToRun\Registry\Machine\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Access

 5. W prawym okienku Edytora rejestru w obszarze Nazwakliknij dwukrotnie pozycję piaskownicamode , jeśli jest dostępna. Jeśli nie znajdziesz klucza rejestru w trybie piaskownicy , nie zalecamy dodawania go, ponieważ może zakłócać działanie aktualizacji pakietu Office.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

 6. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij Edytor rejestru.

Ważne: Pamiętaj, że jeśli nie włączysz najpierw zawartości w bazie danych, program Access wyłączy wszystkie niebezpieczne wyrażenia bez względu na to, czy zmienisz to ustawienie rejestru.

Wartość rejestru można ustawić na następujące wartości, a w przypadku wartości 0 (zero) jest to najmniej korzystne i równe 3.

Ustawienie

Opis

0

Tryb piaskownicy jest przez cały czas wyłączony.

1

Tryb piaskownicy jest wykorzystywany w programie Access, ale nie w programach niekorzystających z programu Access.

2

Tryb piaskownicy jest wykorzystywany w programach niekorzystających z programu Access, ale nie w programie Access.

3

Tryb piaskownicy jest wykorzystywany przez cały czas. Jest to wartość domyślna ustawiana podczas instalowania programu Access.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×