Typ danych    Wyliczenie

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Opis Pole Właściciel przydziału zawiera nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wprowadzanie stanu w polu Project Web App bieżącej przydział.

Sposób obliczania    Zasoby pracy domyślnie są własnymi zadaniami. Przydziały z zasobami materiałowymi zasoby ogólne są własnością domyślnego właściciel przydziału, jeśli zostanie zidentyfikowana. Jeśli nie istnieje domyślny właściciel przydziału, pole Właściciel przydziału zawiera nazwę osoby, która utworzyła plan projektu. To pole można zmienić na dowolny zasób pracy, który należy do zespołu projektu. Zasoby kosztowe nie mają właścicieli przydziałów.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Właściciel przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia przeglądanie lub aktualizowanie nazw osób, które mają wprowadzać stan przydziałów. Zaktualizuj to pole, jeśli członek zespołu inny niż przydzielony zasób pracy będzie wprowadzać stan przydziału lub jeśli istnieje wiele przydzielonych zasobów, a jeden z nich ma być odpowiedzialny za raportowanie stanu w Project Web App. Określ właściciela przydziału, jeśli zasób nie ma domyślnego właściciela przydziału lub jeśli chcesz go zmienić.

Przykład    Czerń jest przydzielony do kilku zadań w projekcie. W ciągu pięciu z tych zadań w lipcu będzie on pracować poza biurem i nie będzie mógł uzyskać dostępu do komputera, aby raportować informacje o stanie swoich zadań. Kierownik, Pilar, jest dostępny w tym okresie, więc sam ustawił się jako właściciel zadania dla tych pięciu zadań. Pilar będzie mógł następnie wprowadzać informacje o stanie tych zadań dla Krzysztofa.

W projekcie konstrukcyjnym przydzielono dwa zasoby do wszystkich zadań mających pracę z układem pracy: zasób pracy Miszcha, cegłowy i zasób materiałowy "Ceglasy". Nie tylko jest właścicielem zadania, ale również został wyznaczona jako właścicielka zadania "Ceglas". Podczas raportowania stanu zadania Beata wprowadza liczbę godzin, przez które pracował nad zadaniami. Wprowadza też liczbę cegieł używanych w realizacji tych zadań.

Uwagi    Członkowie zespołu zidentyfikowani jako właściciele zadań mogą zobaczyć zadanie w Project Web App.

Za pomocą okna dialogowego Informacje o zadaniu możesz ustawić właściciela danego zadania.

W oknie dialogowym Informacje o zadaniu można ustawić właścicieli przydziałów dla wszystkich zasobów przydzielonych do pojedynczego zadania.

Pole Właściciel przydziału nie jest dostępne dla zasobów lokalnych (spoza przedsiębiorstwa).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×