Dotyczy

Obiekt CustomControl

Zwraca lub ustawia wartość typu Ciąg zawierającą informacje o wersji i prawach autorskich dla elementu kontrolka ActiveX. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.About (Informacje)

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Aby wyświetlić okno Informacje, które zawiera informacje o wersji i prawach autorskich dla kontrolki ActiveX, kliknij pole właściwości Informacje w obiekcie arkusz właściwości programu Microsoft Office Access 2007. Następnie kliknij przycisk Konstruuj z prawej strony pola właściwości.

Uwaga: Okno Informacje jest niedostępne dla kontrolek ActiveX w obszarze strona dostępu do danych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×