Właściwość Address

Dotyczy:

Obiekt Hyperlink

Właściwość Address służy do określania lub ustalania ścieżki do obiektu, dokumentu, strony internetowej lub innego miejsca docelowego dla obiektu Hyperlink skojarzonego z elementem typu przycisk polecenia, kontrolka obrazu lub kontrolka etykiety. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.Address

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Ustawienie

Właściwość Address to wyrażenie tekstowe odpowiadające ścieżce właściwości HyperlinkAddress do pliku (ścieżka UNC) lub strony internetowej (URL).

Właściwość Address jest dostępna tylko przy użyciu kodu języka Visual Basic for Applications (VBA). Ustawiając właściwość Address, automatycznie określasz właściwość HyperlinkAddress kontrolki skojarzonej z tym hiperlinkiem.

Spostrzeżenia

Aby uzyskać więcej informacji o adresach hiperlinków i ich formacie, wyszukaj tematy dotyczące właściwości HyperlinkAddress i HyperlinkSubAddress w dokumentacji programu Access dla deweloperów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×