Właściwość AllowBuiltInToolbars

Za pomocą właściwości AllowBuiltInToolbars (ZezwalajNaWbudowanePaskiNarzędzi) możesz określić, czy użytkownik będzie miał możliwość wyświetlania wbudowanych pasków narzędzi programu Microsoft Office Access 2007. Właściwości AllowBuiltInToolbars możesz na przykład użyć po to, aby uniemożliwić użytkownikowi wyświetlanie wbudowanego paska narzędzi programu Access w aplikacji bazy danych.

Ustawienie

Właściwość AllowBuiltInToolbars może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Opis

True (Prawda) (–1)

Zezwala na wyświetlanie wbudowanych pasków narzędzi.

False (Fałsz) (0)

Nie zezwala na wyświetlanie wbudowanych pasków narzędzi.


Najłatwiejszym sposobem ustawienia tej właściwości jest użycie opcji Zezwalaj na wbudowane paski narzędzi na karcie Autostart w oknie dialogowym Opcje programu Access dostępnej przez kliknięcie kolejno przycisku pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i pozycji Opcje programu Access. Tę właściwość można też ustawić, wykorzystując makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Aby ustawić właściwość AllowBuiltInToolbars za pomocą makra lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA), trzeba uprzednio raz ustawić tę właściwość w oknie dialogowym Autostart lub utworzyć ją w następujący sposób:

  • W bazie danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb) można ją dodać przy użyciu metody CreateProperty i dołączyć do kolekcji Properties obiektu Database.

  • W obiekcie projekt programu Microsoft Access (adp) można dodać go do kolekcji AccessObjectProperties obiektu CurrentProject przy użyciu metody Add.

Spostrzeżenia

Użytkownik może modyfikować wbudowane paski narzędzi tylko wtedy, gdy właściwość AllowToolbarChanges ma wartość True (Prawda), a właściwość AllowBuiltInToolbars (Prawda).

Jeśli dla właściwości AllowBuiltInToolbars jest ustawiona wartość False, nie możesz użyć akcji ShowToolbar, aby wyświetlić wbudowany pasek narzędzi.

Ustawienie tej właściwości nie ma skutku do następnego otwarcia aplikacji bazy danych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×