Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Właściwość AllowFullMenus pozwala określić, czy po Microsoft Office Access 2007 aplikacji będą dostępne wbudowane menu. Możesz na przykład użyć właściwości AllowFullMenus, aby wyłączyć elementy menu, które umożliwiają użytkownikom modyfikowanie struktur tabela, formularz, zapytanie lub raport menu.

Ustawienie

Właściwość AllowFullMenus może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Opis

True (Prawda) (–1)

Wyświetla pełne wbudowane menu po uruchomieniu.

False (Fałsz) (0)

Nie wyświetla pełnych wbudowanych menu po uruchomieniu.


Najłatwiejszym sposobem ustawienia tej właściwości jest użycie opcji Zezwalaj na pełne menu na karcie Autostart w oknie dialogowym Ustawienia aplikacji dostępnej przez kliknięcie pozycji Opcje programu Access w menu Plik. Tę właściwość można też ustawić, wykorzystując makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Aby ustawić właściwość AllowFullMenus za pomocą makra lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA), trzeba uprzednio raz ustawić tę właściwość w oknie dialogowym Autostart lub utworzyć ją w następujący sposób:

  • W bazie danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb) można ją dodać przy użyciu metody CreateProperty i dołączyć do kolekcji Properties obiektu Database.

  • W obiekcie projekt programu Microsoft Access (adp) można dodać go do kolekcji AccessObjectProperties obiektu CurrentProject przy użyciu metody Add.

Spostrzeżenia

W przypadku ustawienia dla tej właściwości wartości False w bazie danych będzie wyświetlany wstępnie zdefiniowany podzestaw pełnych wbudowanych menu. Ten zestaw menu nie zawiera menu i poleceń umożliwiających użytkownikom modyfikowanie projektu obiektów bazy danych.

Ustawienie dla tej właściwości wartości False powoduje również wyłączenie przycisków pasków narzędzi odpowiadających wyłączonym elementom menu. Nie ma to jednak wpływu na menu skrótów (nadal możesz modyfikować niektóre cechy projektu za pomocą poleceń menu skrótów). Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy mieli dostęp do poleceń w menu skrótów, możesz ustawić dla właściwości AllowShortcutMenus (ZezwalajNaMenuSkrótów) wartość False.

Ustawienie tej właściwości nie ma skutku do następnego otwarcia bazy danych.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×