Właściwość AutoResize (Autowymiarowanie)

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Zwraca lub ustawia wartość typu Boolean (Wartość logiczna), wskazującą, czy okno formularza i okno raportu po otwarciu będą automatycznie dopasowywane do wyświetlania całych rekordów. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.AutoResize (Autowymiarowanie)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Ustawienie

Właściwość AutoResize (Autowymiarowanie) może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

(Ustawienie domyślne) Rozmiar okna formularza lub raportu jest automatycznie dopasowywany do wyświetlania całych rekordów.

Nie

False (Fałsz)

Okno formularza lub raportu po otwarciu ma takie rozmiary, jakie zostały ostatnio zapisane. Aby zapisać rozmiary okna, otwórz formularz, ustaw rozmiary okna i zapisz formularz lub raport, klikając polecenie Zapisz w menu Plik, a następnie zamknij formularz lub raport. Przy następnym otwarciu tego formularza lub raportu zostaną użyte zapisane rozmiary okna.


Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Spostrzeżenia

Rozmiary okna formularza są zmieniane tylko wtedy, gdy do jego otwarcia zostanie użyty widok formularza. Jeśli do otwarcia formularza zostanie najpierw użyty widok projektu lub widok arkusza danych, a następnie przejdziesz do widoku formularza, rozmiar okna formularza nie ulegnie zmianie.

Jeśli w widoku projektu zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany w formularzu, którego właściwość AutoResize (Autowymiarowanie) jest ustawiona na wartość Nie, a właściwość AutoCenter (Autośrodkowanie) jest ustawiona na Tak, przed zapisaniem tego formularza należy przełączyć na widok formularza. W przeciwnym razie przy następnym otwieraniu formularza program Microsoft Office Access 2007 obetnie prawą i dolną krawędź formularza.

Jeśli właściwość AutoCenter (Autośrodkowanie) ma wartość Nie, lewy górny róg otwieranego okna formularza jest ustawiany w miejscu, w którym znajdował się w chwili zamykania tego okna.

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×