Właściwość AutoTab

Dotyczy:

Obiekt TextBox

Właściwość AutoTab służy do określania, czy po wprowadzeniu do kontrolki pola tekstowego ostatniego znaku dozwolonego we właściwości maska wprowadzania ma następować automatyczne dodanie znaku tabulacji. Automatyczne wprowadzenie znaku tabulacji przenosi fokus do następnej kontrolki zgodnie z kolejnością tabulacji formularza. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.AutoTab

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Ustawienie

Właściwość AutoTab może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

Prawda

Gdy w polu tekstowym wprowadzany jest ostatni dozwolony w tym polu znak, generowany jest znak tabulatora.

Nie

Fałsz

Ustawienie domyślne. Gdy w polu tekstowym wprowadzany jest ostatni dozwolony w tym polu znak, nie jest generowany znak tabulatora.


Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Wartość domyślną tej właściwości można określić, wykorzystując domyślny styl kontrolki lub właściwość DefaultControl w kodzie języka VBA.

Ustawienie właściwości AutoTab wpływa na tabulację w widoku formularza i widoku arkusza danych.

Uwagi

Maskę wprowadzania dla kontrolki można utworzyć przy użyciu właściwości InputMask.

Maskę wprowadzania dla kontrolki pola tekstowego związanego z polem można także utworzyć, ustawiając w tabeli lub zapytaniu podstawowym formularza właściwość InputMask tego pola. Jeśli to pole zostanie przeciągnięte z listy pól do formularza, maska wprowadzania zostanie odziedziczona przez kontrolkę pola tekstowego.

Właściwości AutoTab można użyć w przypadku umieszczonego w formularzu pola tekstowego, w którym w każdym rekordzie wprowadzana jest zazwyczaj maksymalna liczba znaków. Po wprowadzeniu maksymalnej liczby znaków fokus jest automatycznie przenoszony do następnej kontrolki określonej przez kolejność tabulacji. Właściwości tej można na przykład użyć w przypadku pola Kategoria, które musi zawsze zawierać pięć znaków.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×