Dotyczy

Obiekt Form

Zwraca lub ustawia wartość String wskazującą, które makro, procedura zdarzenia lub funkcja zdefiniowana przez użytkownika są uruchamiane po wystąpieniu zdarzenia DataChange. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.DataChange

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Prawidłowe wartości tej właściwości to „nazwa_makra”, gdzie nazwa_makra to nazwa makra, „[Procedura zdarzenia]”, która wskazuje procedurę zdarzenia skojarzoną ze zdarzeniem DataChange dla określonego obiektu, lub „=nazwa_funkcji()”, gdzie nazwa_funkcji to nazwa funkcji zdefiniowanej przez użytkownika.

Przykład

W poniższym przykładzie określono, że po wystąpieniu zdarzenia DataChange w pierwszym formularzu bieżącego projektu ma zostać uruchomiona skojarzona procedura zdarzenia.

Forms(0).DataChange = "[Event Procedure]"

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×