Właściwość Default

Dotyczy

Obiekt CommandButton

Obiekt CustomControl

Właściwość Default pozwala określić, czy przycisk polecenia jest domyślnym przyciskiem w formularzu. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.Default

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość Default używa następujących ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

Przycisk polecenia jest przyciskiem domyślnym.

No (Nie)

False (Fałsz)

Ustawienie domyślne. Przycisk polecenia nie jest przyciskiem domyślnym.

Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości przycisku polecenia, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Gdy ustawienie właściwości Default przycisku polecenia ma wartość Yes (Tak) i okno formularza jest aktywne, użytkownik może wybrać przycisk polecenia, naciskając klawisz ENTER (jeśli fokus nie jest umieszczony na innym przycisku polecenia), a także klikając przycisk polecenia.

Tylko jeden przycisk polecenia w formularzu może być przyciskiem domyślnym. Gdy właściwość Default dla jednego przycisku polecenia zostaje ustawiona na wartość Yes (Tak), zostaje automatycznie ustawiona na wartość No (Nie) dla pozostałych przycisków poleceń w formularzu.

Porada

W przypadku formularza obsługującego operacje nieodwracalne, takie jak np. usuwanie, jako domyślny przycisk polecenia warto wybrać przycisk Anuluj. W tym celu należy ustawić wartość Yes (Tak) zarówno dla właściwości Default, jak i dla właściwości Cancel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×