Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU, jedna z funkcji modułów w programie Excel, zwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu.

Składnia

WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU(połączenie;wyrażenie_elementu;właściwość)

W składni funkcji WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU występują następujące argumenty:

  • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

  • Wyrażenie_elementu    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający wyrażenie wielowymiarowe (MDX) dla elementu w module.

  • Właściwość    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy nazwy zwróconej właściwości lub odwołania do komórki, która zawiera nazwę właściwości.

Spostrzeżenia

  • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU tymczasowo wyświetla w komórce tekst „#POBIERANIE_DANYCH…”.

  • Jeśli nazwa połączenia nie jest prawidłowym połączeniem skoroszytu przechowywanym w skoroszycie, funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu #ADR!. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, niedostępny lub zwraca komunikat o błędzie, funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli składnia argumentu wyrażenie_elementu jest nieprawidłowa lub element określony przez argument wyrażenie_elementu nie istnieje w module, funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU zwraca wartość błędu #N/D!.

  • Funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU może zwrócić błąd #N/D!, gdy w tabeli przestawnej podczas udostępniania połączenia występuje odwołanie do obiektu zależnego od sesji, takiego jak element obliczeniowy lub nazwany zestaw, i tabela przestawna jest usuwana lub konwertowana na formuły. (Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij przycisk Narzędzia OLAP, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na formuły).

  • Funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU nie będzie działać na modelach danych programu Excel edytowanych w dodatku Power Pivot, ponieważ nie są one modułami wielowymiarowymi.

Przykłady

=WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU("Sprzedaż";"[Godzina].[Obrachunkowe].[2014]";$A$3)

=WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU("Sprzedaż";"[Sklep].[MójUlubionySklep]";"[Sklep].[Nazwa sklepu].[Powierzchnia sklepu]")

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje modułów

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×