Właściwość EventProcPrefix

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt Image

Obiekt OptionButton

Obiekt Section

Obiekt CheckBox

Obiekt Label

Obiekt OptionGroup

Obiekt SubForm

Obiekt ComboBox

Obiekt Line

Obiekt Page

Kolekcja TabControl

Obiekt CommandButton

Obiekt ListBox

Obiekt PageBreak

Obiekt TextBox

Obiekt CustomControl

Obiekt ObjectFrame

Obiekt Rectangle

Obiekt ToggleButton

Właściwość EventProcPrefix służy do uzyskiwania części nazwy procedury zdarzenia stanowiącej jej prefiks. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.EventProcPrefix

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Jeśli na przykład istnieje przycisk polecenia z procedurą zdarzenia o nazwie Details_Click, właściwość EventProcPrefix zwróci ciąg „Details”.

Ustawieniem właściwości EventProcPrefix jest wyrażenie tekstowe.

Właściwości tej można używać tylko podczas korzystania z makra lub kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). We wszystkich widokach jest ona dostępna tylko do odczytu.

Program Microsoft Office Access 2007 dodaje do nazwy zdarzenia prefiks z nazwą procedury zdarzenia i znakiem podkreślenia (_).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×