Właściwość Format

Dotyczy

Obiekt ComboBox

Obiekt TextBox

Właściwości Format możesz użyć do dostosowania sposobu wyświetlania i drukowania liczb, dat, godzin i tekstu. Odczyt/zapis String.

wyrażenie.Format

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Możesz użyć jednego ze wstępnie zdefiniowanych formatów lub utworzyć format niestandardowy przy użyciu symboli formatowania.

Właściwość Format używa różnych ustawień dla różnych typów danych.

Dla kontrolki możesz ustawić tę właściwość w arkuszu właściwości kontrolki. Dla pola możesz ustawić tę właściwość w tabeli widoku Projekt (w sekcji Właściwości pola) lub w widoku Projekt okna zapytania (w arkuszu właściwości Właściwości pola). Możesz też użyć makra lub kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA).

Uwaga: W języku Visual Basic wprowadź wyrażenie tekstowe odpowiadające jednemu ze wstępnie zdefiniowanych formatów lub wprowadź format niestandardowy.

Właściwość Format dotyczy tylko sposobu wyświetlania danych. Nie wpływa na sposób przechowywania danych.

Program Microsoft Office Access 2007 udostępnia wstępnie zdefiniowane formaty typów danych daty/godziny, liczby i waluty, tekstu i noty oraz Tak/Nie. Wstępnie zdefiniowane formaty zależą od kraju/regionu określonego po dwukrotnym kliknięciu opcji regionalnych w Panelu sterowania systemu Windows. Program Access wyświetla formaty odpowiednie dla wybranego kraju/regionu. Na przykład po wybraniu pozycji Angielski (Stany Zjednoczone) na karcie Ogólne wartość 1234,56 w formacie walutowym ma postać $1,234.56, ale gdy zostanie wybrana pozycja Angielski (Wielka Brytania) na karcie Ogólne, liczba będzie wyświetlana jako £1,234.56.

Jeśli ustawisz właściwość Format pola w widoku Projekt tabeli, program Access użyje tego formatu do wyświetlania danych w arkuszach danych. Właściwość Format pola ma też zastosowanie do nowych kontrolek w formularzach i raportach.

Następujących symboli możesz użyć w formatach niestandardowych dla dowolnego typu danych.

Symbol

Znaczenie

(spacja)

Wyświetla spacje jako znaki literalne.

„ABC”

Wyświetla wszystko, co znajduje się w cudzysłowie, jako znaki literalne.

!

Wymusza wyrównanie do lewej zamiast wyrównania do prawej.

*

Wypełnia dostępne miejsce następnym znakiem.

\

Wyświetla następny znak jako znak literalny. Możesz również wyświetlić znaki literalne, umieszczając je w cudzysłowie.

[kolor]

Wyświetla sformatowane dane w kolorze określonym w nawiasach. Dostępne kolory: czarny, niebieski, zielony, błękitny, czerwony, amarantowy, żółty, biały.


Nie możesz mieszać symboli formatowania niestandardowego dla danych typu Liczba i Waluta z symbolami formatowania Daty/Godziny, Tak/Nie lub Tekst i Nota.

Gdy jest zdefiniowana maska wprowadzania i ustawiono właściwość Format dla tych samych danych, właściwość Format ma pierwszeństwo, gdy dane są wyświetlane, a maska wprowadzania jest ignorowana. Jeśli na przykład utworzysz maskę wprowadzania hasła w widoku Projekt oraz ustawisz właściwość Format dla tego samego pola w tabeli albo kontrolce w formularzu, maska wprowadzania hasła jest ignorowana, a dane są wyświetlane zgodnie z właściwością Format.

Przykład

Trzy poniższe przykłady ustawiają właściwość Format przy użyciu wstępnie zdefiniowanego formatu:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

W następnym przykładzie właściwość Format jest ustawiana przy użyciu formatu niestandardowego. Ten format wyświetla datę jako: sty 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Poniższy przykład przedstawia funkcję języka VBA, która formatuje dane numeryczne, stosując format walutowy, i formatuje dane tekstowe w całości wielkimi literami. Funkcja jest wywoływana ze zdarzenia OnLostFocus niepowiązanej kontrolki o nazwie TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×