Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Właściwość Modal

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Za pomocą właściwości Modal można określać, czy formularz lub raport jest otwierany jako okno modalne. Gdy formularz jest otwierany jako modalny, należy go zamknąć, aby było możliwe przeniesienie fokusu na inny obiekt. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.Modal

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

WłaściwośćModal może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

Formularz lub raport jest otwierany jako okno modalne.

No (Nie)

False (Fałsz)

Ustawienie domyślne. Formularz jest otwierany jako okno niemodalne.


Tę właściwość można ustawić za pomocą arkusza właściwości formularza lub raportu, makra lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA).

Gdy zostanie otwarty formularz modalny, inne okna w programie Microsoft Office Access 2007 są blokowane do czasu jego zamknięcia (choć można przełączać do okien innych aplikacji). Aby oprócz innych okien wyłączyć także menu i paski narzędzi, należy nadać wartość Yes (Tak) zarówno właściwości Modal, jak i PopUp.

Aby określić rodzaj obramowania formularza, można użyć właściwości BorderStyle. Zwykle formularze modalne mają dla właściwości BorderStyle ustawioną wartość Dialog.

Porada

Używając właściwości Modal, PopUp i BorderStyle, można utworzyć niestandardowe okno dialogowe. W tym celu można ustawić dla właściwości Modal wartość Yes (Tak), dla właściwości PopUp — wartość Yes, a dla właściwości BorderStyle — wartość Dialog.

Ustawienie dla właściwości Modal wartości Yes (Tak) powoduje, że formularz stanie się modalny wyłącznie wtedy, gdy:

  • Zostanie otwarty w widoku formularza z poziomu okienka nawigacji.

  • Zostanie otwarty w widoku formularza przy użyciu makra lub kodu VBA.

  • Użytkownik przełączy z widoku projektu do widoku formularza.

Gdy formularz jest modalny, nie można przełączyć z widoku formularza do widoku arkusza danych, można jednak przełączyć do widoku projektu, a następnie do widoku arkusza danych.

Formularz nie jest modalny w widoku projektu ani w widoku arkusza danych. Nie jest także modalny po przełączeniu z widoku arkusza danych do widoku formularza.

Uwaga: Aby otworzyć formularz z właściwościami Modal i PopUp o wartości Yes (Tak), można użyć ustawienia Dialog argumentu akcji trybu okna OpenForm.

Przykład

Wartość właściwości Modal dla formularza „Order Entry” można zwrócić w następujący sposób:

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

Wartość właściwości Modal można ustawić w następujący sposób:

Forms("Order Entry").Modal = True

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×