Właściwość MultiRow

Dotyczy:

Kolekcja TabControl

Właściwość MultiRow pozwala określić lub ustalić, czy kontrolka karty może wyświetlać więcej niż jeden wiersz kart. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.MultiRow

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość MultiRow używa następujących ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

Dozwolona możliwość wyświetlania wielu wierszy.

No (Nie)

False (Fałsz)

Ustawienie domyślne. Dozwolony jest tylko jeden wiersz.


Uwaga: Właściwość MultiRow można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości kontrolki, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Wartość domyślną tej właściwości można także określić przy użyciu domyślnego stylu kontrolki lub właściwości DefaultControl w kodzie języka VBA.

Gdy właściwość MultiRow ma ustawioną wartość True (Prawda), liczba wierszy zależy od szerokości i liczby kart. Liczba wierszy może ulec zmianie, jeśli zostanie zmieniony rozmiar kontrolki lub do kontrolki zostaną dodane dodatkowe karty.

Gdy właściwość MultiRow ma ustawioną wartość False (Fałsz) i szerokość kart przekracza szerokość kontrolki, przyciski nawigacyjne są wyświetlane po prawej stronie kontrolki karty. Przyciski nawigacyjne umożliwiają przewijanie wszystkich kart na kontrolce karty.

Przykład

Wartość właściwości MultiRow dla kontrolki karty „Details” w formularzu „Order Entry” można zwrócić w następujący sposób:

Dim b As Boolean
b = Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow

Wartość właściwości MultiRow można ustawić w następujący sposób:

Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow = True

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×