Właściwość NewRecord

Dotyczy

Obiekt Form

Za pomocą właściwości NewRecord możesz ustalić, czy rekord bieżący jest nowym rekordem. Liczba całkowita tylko do odczytu.

wyrażenie.NewRecord

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość NewRecord używa następujących ustawień.

Ustawienie

Opis

Prawda

Rekord bieżący jest nowy.

False (Fałsz)

Rekord bieżący nie jest nowy.


Uwaga: Właściwość NewRecord jest tylko do odczytu w widoku formularza i w widoku arkusza danych. Jest ona niedostępna w widoku projektu. Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy jest używane makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Gdy użytkownik przejdzie do nowego rekordu, ustawienie właściwości NewRecord będzie miało wartość Prawda niezależnie od tego, czy zaczął on już edytować ten rekord.

Przykład

W poniższym przykładzie przedstawiono, jak za pomocą właściwości NewRecord ustalić, czy rekord bieżący jest nowym rekordem. Procedura NewRecordMark ustawia dla rekordu bieżącego zmienną intnewrec. Jeśli rekord jest nowy, zostanie wyświetlony komunikat powiadamiający o tym użytkownika. Procedurę tę można uruchamiać, gdy w formularzu występuje zdarzenie Current.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×