Właściwość NextRecord

Dotyczy

Obiekt Report

Właściwość NextRecord określa, czy sekcja powinna przejść do następnego rekordu. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna).

wyrażenie.NextRecord

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość NextRecord używa następujących ustawień.

Ustawienie

Opis

Prawda

(Domyślne) Sekcja przechodzi do następnego rekordu.

False (Fałsz)

Sekcja nie przechodzi do następnego rekordu.

Aby ustawić tę właściwość, określ makro lub procedurę zdarzenia dla właściwości OnFormat sekcji.

Program Microsoft Office Access 2007 ustawia wartość tej właściwości na True (Prawda) przed zdarzeniem Format każdej sekcji.

Przykład

W poniższym przykładzie wartość właściwości NextRecord zostanie ustawiona na False (Fałsz) dla danego raportu.

Public Sub ChangeNextRecord(r As Report)
r.NextRecord = False
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×